Το εκπαιδευτικό λογισμικό "Τρίτων"

 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό, με το όνομα "Τρίτων", για το μάθημα Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Λειτουργικών Συστημάτων της Γ' Τάξης Ενιαίου Λυκείου, Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, περιλαμβάνει εξομοιωτές που διευκολύνουν την εξοικείωση των μαθητών με:

Οι μηχανές-προσομοιωτές θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συμπληρωματικό μέσο διδασκαλίας. Θα εμπλουτίζουν τη μαθησιακή διαδικασία σε θέματα από τα Κεφάλαια 2, 3, 7 και 8 υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

Η έκδοση του λογισμικού που μπορείτε να βρείτε σε αυτό το σημείο δεν είναι οριστική, είναι όμως βελτιωμένη και συμπληρωμένη σε σχέση με την έκδοση που υπήρχε μέχρι τον Ιούλιο του 2000. Συμπληρωματικά περιλαμβάνεται ένα ακόμα πακέτο, ο Πρωτέας (300 ΚΒ). Στόχος του είναι η δημιουργία γράφων προβαδίσματος και του αντίστοιχου κώδικα. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να σχεδιάζει γράφους προβαδίσματος και να προσομοιώνει την εκτέλεσή τους στο περιβάλλον της Μέδουσας. Ο Πρωτέας βρίσκεται σε ένα πιο αρχικό στάδιο, σε σχέση με τα υπόλοιπα τμήματα του λογισμικού. Γενικά, η έκδοση του λογισμικού που μπορείτε να βρείτε σε αυτό το σημείο αποτελεί ενδιάμεσο στάδιο της τελικής μορφής του λογισμικού. Μπορείτε να πειραματιστείτε χρησιμοποιώντας το λογισμικό ιδιωτικά ή σε σχολική τάξη.

Πληροφορίες για την εγκατάσταση του λογισμικού θα βρείτε στις Πληροφορίες (3 ΚΒ).Το εκτελέσιμο πρόγραμμα Τρίτων (281 ΚΒ) είναι απαραίτητο για την εκτέλεση του λογισμικού.

Υπάρχουν επίσης διαθέσιμα τα Εγχειρίδια Χρήσης (2,3 ΜΒ) των μηχανών, η έκδοση της JAVΑ (10 ΜΒ) που είναι απαραίτητη για να εκτελεστούν οι εφαρμογές "Άβακας", "Μέδουσα" και "Πρωτέας" καθώς και οι Γραμματοσειρές (1ΜΒ) που πιθανόν να σας χρειαστούν (όπως αναφέρεται στις Πληροφορίες).

Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα την προσφορά σας αν μας στέλνατε τις παρατηρήσεις σας σχετικά με πιθανές δυσλειτουργίες του λογισμικού, λογικά λάθη ή άλλα σφάλματά του, στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: aharhar@pi-schools.gr ή bioan@pi-schools.gr