ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ζέρβα Αντιγόνη

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των απόψεων σχετικά με το μάθημα της φυσικής αγωγής στα δημοτικά σχολεία & πιο συγκεκριμένα με το μάθημα της μουσικοκινητικής αγωγής σε αυτά. Μέσα από την ανασκόπιση διεθνούς βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι στόχος της Μουσικοκινητικής αγωγής είναι η αρμονική ανάπτυξη των παιδιών σε σωματικό, ψυχικό και πνευματικό επίπεδο.

Μιλώντας για Μουσικοκινητική αγωγή αναφερόμαστε στο συνδυασμό της Μουσικής με την Κίνηση. Η ολόπλευρη σωματική ανάπτυξη, η αυτοπειθαρχία, η συνειδητοποίηση των εννοιών του χώρου, του χρόνου και του ρυθμού, στοχεύουν στη δημιουργική έκφραση των παιδιών. Με τη Μουσικοκινητική Αγωγή τα παιδιά έρχονται σε επαφή με βασικές αρχές (ρυθμοί, μελωδία, τραγούδι, κίνηση, χορός, οργανογνωσία), με πολύ ευχάριστο και παιδαγωγικό τρόπο.

 Η κίνηση που υπαγορεύεται από ρυθμούς, διαμορφώνει μια αίσθηση αρμονίας στο παιδί. Αναπτύσσει συστήματα αυτοεκτίμησης και αναγνώρισης των μυοκινητικών δυνατοτήτων του σώματός του και αυξάνει το δείκτη αυτοπειθαρχίας. Με τη μουσικοκινητική αγωγή τα παιδιά βιώνουν μέσα από το σώμα και την κίνησή τους, τους νόμους της μουσικής, της μετρικής, του λόγου, του χώρου κλπ. Κάθε παιδί έχει το δικό του ατομικό ρυθμό και με το δικό του τρόπο βλέπει, ακούει και προσλαμβάνει έννοιες.

Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει η μουσική τα παιδιά να αποκτήσουν μουσικό προσανατολισμό και να επιδράσει ευεργετικά  στην ψυχή τους ώστε να δώσει το σωστό προσανατολισμό στο μουσικό τους αίσθημα μέσω του συνδυασμού της μουσικής, της κίνησης και του λόγου.

Το μάθημα της Μουσικοκινητικής αγωγής συμβάλλει αποφασιστικά στην ευαισθητοποίηση και τη συνειδητοποίηση των ιδιαίτερων καλλιτεχνικών τάσεων του παιδιού, στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας του και στην ανεύρεση προσωπικών τρόπων έκφρασης και μετάδοσης του συναισθήματος. Παράλληλα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της αυτενέργειας, του αυτοελέγχου και της κοινωνικοποίησης του μέσω της δημιουργικής συνεργασίας του με την ομάδα. Ένας από τους σημαντικότερους στόχους του μαθήματος της Μουσικοκινητικής αγωγής είναι η κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις, που κατέχουν σημαντική θέση στη ζωή του σχολείου, συμβάλλουν αποτελεσματικά στην κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, ενώ παράλληλα τα ψυχαγωγούν και τα φέρνουν σ’ επαφή με την ιστορική, θρησκευτική και κοινωνική ζωή του τόπου τους αλλά και με κάθε μορφή τέχνης.