ΠΙΛΟΤΙΚΟ  ΟΛΟΗΜΕΡΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ

                            129ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

« Η ΑΘΗΝΑ»

129ο  Πιλοτικό  Ολοήμερο Δημ. Σχολείο Αθηνών

Α. Ιστορικό του σχολείου

Το σχολείο μας είναι Δημόσιο κτήριο , κατασκευάστηκε το 1985 από τον Ο.Σ.Κ. σε χώρο που βρίσκεται δίπλα στο Δημοτικό Πάρκο «Προμπονά»  στα Άνω Πατήσια. Από το Σχολικό έτος 1999-2000 λειτουργεί ως Πιλοτικό Ολοήμερο Σχολείο, ένα από τα 28 που δημιουργήθηκαν σύμφωνα με το Νόμο 2525/97 για την εκπαίδευση, με  νέες συνθήκες σχολικής ζωής, και διαδικασίες μάθησης, με καινούργια γνωστικά αντικείμενα κάτι που πραγματικά φαίνεται πως άλλαξε το τοπίο της δημόσιας εκπαίδευσης στη χώρα.

Με βάση το πρόγραμμα «Πιλοτικό Ολοήμερο Σχολείο»  έγιναν και οι αναγκαίες παρεμβάσεις στις υποδομές προκειμένου να υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες για τη λειτουργία ενός τέτοιου σχολείου. 

Έτσι οι αίθουσες διδασκαλίας αναβαθμίσθηκαν και αισθητικά και λειτουργικά: βαφή εσωτερικών χώρων - κουρτίνες με συνδυασμό χρωμάτων – γωνία χαλάρωσης – βιβλιοθήκη δασκάλου –ερμάρια μαθητών  - εξοπλισμός με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας (βίντεο, T.V, διαφανοσκόπια).

Διαμορφώθηκαν κι εξοπλίστηκαν επίσης οι «ειδικές αίθουσες» όπως :

 

1.      Αίθουσα Πληροφορικής. 

 

2.      Αίθουσα Μουσικής και Μουσικοκινητικής Αγωγής.

 

3.      Αίθουσα Βιβλιοθήκης και Αναγνωστήριο.

 

4.      Αίθουσα Εστιατορίου μαθητών.

 

5.      Αίθουσα Θεατρικού Παιχνιδιού.

 

 

 

Β. Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Μαθητικό δυναμικό

Το σχολείο από την ίδρυση του ξεκίνησε τη λειτουργία του με οργανικότητα 12/θέσιου που διατηρείται μέχρι και σήμερα. Η εικόνα που αφορά το εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρέτησε στο Πιλοτικό Ολοήμερο Σχολείο  από το Σχολικό έτος 1999-2000 μέχρι και το σχολικό έτος 2002-2003 αποτυπώνεται ως εξής :

α) Εκπαιδευτικοί κορμού και ειδικοτήτων που υπηρέτησαν συνεχώς από το σχολικό έτος 1999-2000 μέχρι και το σχολικό έτος 2002-2003 : Πέντε <5>. 

β) Ονομαστική κατάσταση εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν στο σχολείο κατά το σχολικό έτος 2002-03 :

Κατάσταση εκπαιδευτικών  που υπηρέτησαν στο σχολείο το σχολικό έτος 2002-03

1.      Βασιλόπουλος Αναστάσιος      Δ/ντής

2.      Πατριανάκου Παναγιώτα

3.      Πετσεπές Ιωάννης      Υποδ/ντής

4.      Τσέλιος Στέφανος

5.      Κοκκέβη Μαρία

6.      Βαζανέλης Εμμανουήλ

7.      Γκουτζιούπα Ιωάννα

8.      Συνοδινού Σοφία (Μουσικός)

9.      Κοντορούση Αλεξάνδρα

10.  Λερούτσου Ζωή (Φυσ. Αγωγή)

11.  Δελή Παρασκευή

12.  Αλεξανδράκη Νίκη (Αγγλικών)

13.  Γριβάκη Δήμητρα

14.  Τζιόλας Δημήτριος (Ολυμπ. Παιδεία)

15.  Παπαπαναγιώτου Δημήτριος

16.  Πούλια Φωτεινή (Εικαστικά)

17.  Τσαγκάρη Ευτυχία

18.  Μπαζού Ευαγγελία (Εικαστικά)

19.  Παπανικολάου Σπυριδούλα

20.  Πετρίτης Σπυρίδων (Θεατρ. Παιχνίδι)

21.  Γιανναράκης Βασίλειος

22.  Κουντουριώτου Γεωργία (Μ/κή. αγωγή)

23.  Κίργινας Σωτήριος

24.  Βρώτσου Μαργαρίτα (Παραδ. Χοροί)

25.  Ζολώτα Βικτωρία

26.  Θωμά Ευσταθία (Αγγλικών)

27.  Μόσχου Σοφία

28.  Γουρζιώτη Παναγιώτα (Η/Υ)

29.  Τρωϊάνου Βασιλική

30.  Βόμβα Στυλιανή (Γερμανικών)

31.  Λυκούδη Αγγελική

32.  Κοπανέλη Ζαφειρούλα ( Γαλλικών)

 

γ) Τάξεις και μαθητικό δυναμικό από το σχολικό έτος 1999-2000 μέχρι και το σχολικό έτος 2002-03: 

Τάξεις και μαθητικό δυναμικό (Σχ.Έτη 1999-2003)

           Τάξη                                           1999-00       2000-01       2001-02        2002-03                        

Τάξη Α’ :                   

44

48

41

47

Τάξη Β’ :                   

52

56

47

45

Τάξη Γ’ :                   

48

50

52

50

Τάξη Δ’ :                   

53

56

50

55

Τάξη Ε’ :                   

45

43

56

52

Τάξη ΣΤ:                   

46

47

44

53

Σύνολο                                  

       288

       300

       290

       302

Γ. Νέα Γνωστικά Αντικείμενα & Δραστηριότητες

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα που χαρακτηρίζει το πρόγραμμα του πιλοτικού ολοήμερου Σχολείου είναι η διδασκαλία των πρόσθετων γνωστικών αντικειμένων και άλλων δημιουργικών δραστηριοτήτων που είτε προαιρετικά είτε υποχρεωτικά έχουν ενταχθεί με λειτουργική ευελιξία στη συνολική δομή του. Κατά την εκτίμηση των δασκάλων  γονέων και μαθητών  η Μελέτη – Προετοιμασία για την επόμενη μέρα, αποτελεί την μεγάλη κατάκτηση που έχει δώσει αυτός ο θεσμός ιδιαίτερα για τα παιδιά των εργαζόμενων γονέων.

Σταθερή παράμετρος για το σύνολο των νέων γνωστικών αντικειμένων ήταν και παραμένει η θέληση των παιδιών και των γονέων τους, για δραστηριότητες που προάγουν τις ιδιαίτερες κλίσεις των παιδιών και καθιστούν ευχάριστη την παραμονή τους στο σχολείο.

Έτσι από την πρώτη στιγμή φροντίδα μας ήταν να δώσουμε παιδαγωγικά ανοίγματα στα εξής αντικείμενα :

1) Παραδοσιακός  χορός

2)Μουσικοκινητική  αγωγή

3) Εικαστικά

4)Πληροφορική

5) Θεατρικό Παιχνίδι

 6) Άλλη ξένη γλώσσα , εκτός της Αγγλικής

Στα πλαίσια των επιμέρους δραστηριοτήτων σημαντική επιτυχία σημείωσαν εκδηλώσεις  με την παρουσία και των γονέων , όπως :

*      Σχολικό έτος 1999-2000 : «Γνωρίζω την Ελλάδα μέσα από αρχαιολογικούς και Ιστορικούς τόπους»  - ( Β’ Τάξη ).

*      Σχολικό έτος 2000-2001 :

Α) « Δημοτικό τραγούδι»  ( Ε’ Τάξη ).

Β) «Λογοτεχνία :Παλαμάς – Σολωμός»   (Ε’ Τάξη)

Γ) «Αγωγή υγείας»  (Ε΄ Τάξη)

*      Σχολικό έτος 2001-02 :

Α) «Διαθεματική προσέγγιση στην Φυσική της Στ΄ Τάξης»  

Β) «Λογοτεχνία :Σεφέρης – Ελύτης»  (Στ’ Τάξη)

*      Σχολικό έτος 2002-03 :

Α) «Ελληνισμός της Διασποράς»   (Γ’ τάξη )

Β) «Ρατσισμός»   (Γ’ Τάξη)

Το σχολείο συμμετείχε με εξαιρετική επιτυχία στο πρόγραμμα «COMENIUS» με ανταλλαγή εκπαιδευτικών και μαθητών από τις χώρες Γαλλίας , Φιλανδίας , Εσθονίας .

Δ. Μέθοδοι Διδασκαλίας και Δραστηριότητες

Η διάταξη των θρανίων στις σχολικές αίθουσες ξέφυγε από τον παραδοσιακό σχηματισμό  για μετωπική  διδασκαλία και πέρασε η κυκλική ρύθμιση και η διάταξη σε σχήμα Π. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά μπαίνουν στη διαδικασία της ομαδικής δουλειάς και της ανετότερης συμμετοχής.

Η διαθεματικότητα στη διδακτική προσέγγιση παραμένει ο κύριος μοχλός όλων σχεδόν των κύριων και δευτερευόντων μαθημάτων με σκοπό την ενοποίηση της γνώσης και όχι την πολυδιάσπασή της.

Υπάρχουν βεβαίως και προβλήματα που έχουν να κάνουν και με τις υποδομές (έλλειψη κλειστού γυμναστηρίου) καθώς  και με το περιεχόμενο του Ολοήμερου Σχολείου όπως το θέλουμε σήμερα   (διαρκής επιμόρφωση εκπαιδευτικών , χρήση πολλαπλού βιβλίου κ.λ.π.). Όμως παρά τις όποιες οργανωτικές ή λειτουργικές  αδυναμίες και οι γονείς και οι μαθητές του σχολείου μας, έχουν στατιστικά αποδείξει την πολύ θετική εικόνα που έχουν για το συγκεκριμένο τύπο σχολείου.

                                                                                 

                                                                                                    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                      ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ