ΓΛΩΣΣΑΡΙ

 1. Ναός  : Χώρος λατρείας Θεού.
 2. Πρόναος ή νάρθηκας : Χώρος όπου έμεναν οι κατηχούμενοι.
 3. Κυρίως ναός : Χώρος των πιστών.
 4. Ιερό ή Άγιο Βήμα : Χώρος τέλεσης Θ.Ευχαριστίας.
 5. Αγία Τράπεζα : Το ιερότερο μέρος του ναού.
 6. Προσκομιδή : Χώρος προετοιμασίας της θ.Ευχαριστίας.
 7. Σκευοφυλάκιο : Χώρος φύλαξης ιερών σκευών.
 8. Τέμπλο ή εικονοστάσι : Χωρίζει τον κυρίως ναό από το Βήμα.
 9. Δεσποτικός θρόνος : Θρόνος για το Δεσπότη.
 10. Προσκυνητάρια : τοποθετούνται εικόνες για προσκύνηση.
 11. Αναλόγια ψαλτών : χώρος ψαλτών.
 12. Παγκάρι : Διάθεση κεριού – φύλαξη χρημάτων.
 13. Καμπάνες : Καλούν τους πιστούς στο ναό.
 14. Κηροπήγια : τοποθετούνται κεριά.
 15. Κανδήλες : δοχεία τοποθέτησης λαδιού.
 16. Αρτοφόριον : Φυλάσσεται ο Άγιος Άρτος.
 17. Ευαγγέλιον : Βρίσκεται πάντα στην Αγία Τράπεζα.
 18. Δισκοπότηρα : Σκεύη για τη Θ.Ευχαριστία.
 19. Καλύμματα : σκεπάσματα Δισκοπότηρου.
 20. Άμβωνας : εκεί ο διάκονος λέει το Ευαγγέλιο.
 21. Λάβαρα : εικονίζουν αγίους – τα χρησιμοποιούν στις λιτανείες.
 22. Εξαπτέρυγα : συμβολίζουν τα αγγελικά τάγματα.
 23. Θυμιατό : σκεύος όπου καίγεται το θυμίαμα.
 24. Μυροδοχείο : περιέχει το Άγιο Μύρο.
 25. Κολυμβήθρα : σκεύος για βαπτίσεις.
 26. Πολυέλαιος : φωτιστικά που συμβολίζουν το έλεος του Θεού.
 27. Κερί : η φλόγα του συμβολίζει την πίστη.
 28. Ιερά Άμφια : τα φορούν Διάκονοι – Ιερείς – Επίσκοποι.
 29. Λειτουργικά βιβλία : περιέχουν Ιερές Ακολουθίες.
 30. 12 Μηνιαία : ένα για κάθε μήνα.
 31. Παρακλητική ή Οκτώηχος : περιέχει τροπάρια οχτώ ήχων.
 32. Τριώδιον : περιέχει κατανυκτικά τροπάρια.
 33. Πεντηκοστάριον : περιέχει Αναστάσιμα τροπάρια.
 34. Απόστολος : Βιβλίο από τις επιστολές των Αποστόλων.
 35. Ωρολόγιον : Βιβλίο με ακολουθίες.
 36. Εγκόλπιον Αναγνώστου : Βοηθητικό βιβλίο.
 37. Ψαλτήριον : περιέχει τους ψαλμούς Δαβίδ.
 38. Θεοτοκάριον : περιέχει ύμνους για την Παναγία.
 39. Θυμίαμα : συμβολίζει την προσευχή.
 40. Εικόνες : Τα βιβλία των αγραμμάτων – τιμητική προσκύνηση.
 41. Σταυρός : βρίσκεται στην Αγία Τράπεζα, μ’αυτόν ευλογείται ο λαός.
 42. Εσταυρωμένος : Βρίσκεται πίσω από την Αγία Τράπεζα. Με το Σταυρό ο Χριστός μας εξαγόρασε από την αμαρτία.
 43. Διάκονος : Α΄βαθμός Ιεροσύνης – βοηθός του παπά και του Δεσπότη.
 44. Ιερέας ή παπάς : Β΄βαθμός Ιεροσύνης – τελεί τα μυστήρια.
 45. Επίσκοπος : Γ΄βαθμός Ιεροσύνης – κατέχει το πλήρωμα της Ιεροσύνης και έχει το δικαίωμα, εξουσία να χειροτονεί.
 46. Ηγούμενος : Ο προϊστάμενος ενός Μοναστηριού.
 47. Μοναχοί : οι πατέρες του Μοναστηριού.
 48. Ηγουμενοσυμβούλιο : Τριμελής Επιτροπή διοίκησης του Μοναστηριού.
 49. Αγιαστικά Μυστήρια της Εκκλησίας : Γάμος, Ευχέλαιο, Ιεροσύνη, Εξομολόγηση, Βάπτισμα, Χρίσμα, Θ.Ευχαριστία.
 50. Ιερές Ακολουθίες : Θεία Λειτουργία, Εσπερινός, Όρθρος, Μεσονυκτικό, ώρες, Μεγάλο – Μικρό απόδειπνο, Παράκληση, Χαιρετισμοί Παναγίας, Αγρυπνία, Αγιασμός.