ΣΧΕΔΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ :  ¨Το  νερό : Χρυσάφι  που  κυλάει  και  δροσίζει¨

Υπεύθυνη  δασκάλα : Κωνσταντίνα  Χατζημίχου

 

Α) ΣΤΟΧΟΙ  :  Να  εκτιμήσουν  την  αξία  του  νερού  στην  ύπαρξη  ζωής  και  στην  υγεία  μας.

 

Β) ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 4  ωριαίες  συναντήσεις  στη  διάρκεια  ενός  μήνα  με  μαθητές  όλων  των  τάξεων.

 

Γ) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ : 22/3  Παγκόσμια  ημέρα  του  νερού  μέσα  από  σχετικά  άρθρα  : λειψυδρία , νερό  στο  Ιράκ , κλπ.

 

Δ) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ-ΘΕΜΑΤΑ  ΓΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΣΕ  ΟΜΑΔΕΣ :

1. Ο  κύκλος  του  νερού.

2. Το  νερό  πηγή  ζωής  (σώμα , φυτά , κλπ ) 

            3. Νερό  και  υγεία (πόσιμο , ιαματικό). Ιστορική  αναδρομή (Ηρόδοτος , Ιπποκράτης).

            4. Νερό  και  καθημερινή  ζωή  (ύδρευση , ρύπανση).

            5. Νερό  και  γεωργία  (αρδευτικά  συστήματα , ευτροφισμός).

            6. Νερό  και  ενάργεια  (ατμομηχανή , υδροηλεκτρικά  εργοστάσια , φράγματα).

            7. Νερό  και  θρησκεία ( Θεοφάνεια , Αγιασμός , Νώε , λιτανείες  για  βροχή , κλπ).

            8. Νερό  και  λαογραφία (Πιρπιρούνα , Ο Κλήδονας , έθιμα  της  βρύσης).

9. Νερό  και  γλώσσα ( νερο-οικογένειες , παροιμίες , αινίγματα , ποιήματα , λαϊκές  εκφράσεις με  τη    λέξη νερό κλπ).

10. Νερό  και  Φυσική  (διάλυση  ουσιών , χρωματογραφία , απόσταξη , υδροστατική  πίεση).

 

Ε) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  α) ΘΕΑΤΡΙΚΟ  ΠΑΙΧΝΙΔΙ

  β) ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

 

ΣΤ) ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ

            α) ΔΕΥΑ  Λάρισας.

            β) Εργοστάσιο  βιολογικού  καθαρισμού.

 

Ζ)  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΜΠΕΔΩΣΗ :

  Έκθεση  εργασιών. Αναπαράσταση  εθίμων  σε  ειδική  εκδήλωση  όπου θα  κεράσουν  νερό  σ’ όλους .

  Καθώς  πλησιάζει  το  καλοκαίρι  συνειδητοποίηση  συνθημάτων: ¨Καθαρές  ακτές  και  θάλασσες¨ , ¨Οικονομία  στο  νερό¨.

 

Η)  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ   

1) ¨Ένα  κουτί  γεμάτο  νερό¨ , εκδ.  Καλειδοσκόπιο.

2)  Μαθητική  εφημερίδα  ¨Αργώ¨.

3)  Διαδίκτυο.