17ο Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο ΛΑΡΙΣΑΣ «ΑΧΙΛΛΕΥΣ»

Διευθυντής: Αστέριος Σαρακατσιάνος

 

Γενικά:

 

Ιστορικό του σχολείου:

Το 17ο Δημοτικό Σχολείο της Λάρισας είναι ένα από τα επιλεγμένα σχολεία στην Ελλάδα, που εφαρμόζει «πιλοτικά», καινούρια προγράμματα (εκπαιδευτικές καινοτομίες).

*      Πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ - Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Από το 1995 και για έξι συνεχόμενα χρόνια εφάρμοσε πειραματικά το Πρόγραμμα «ΜΕΛΙΝΑ - Εκπαίδευση και Πολιτισμός». Ένα πρόγραμμα καινούριο με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής  διάστασης της εκπαίδευσης  και τον εμπλουτισμό της διδακτικής πράξης με πολιτιστικά στοιχεία (με έμφαση στην Ιστορία, στην παράδοση, στο χορό, στην κίνηση, στα Εικαστικά , στη Μουσική, στο θέατρο).

*      Πρόγραμμα ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από το 1999 μέχρι σήμερα εφαρμόζει το Πρόγραμμα «ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ». Άλλα 27 σχολεία στην Ελλάδα εφαρμόζουν πιλοτικά το Πρόγραμμα αυτό. Φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση του Προγράμματος αυτού είναι το Υπουργείο Παιδείας, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και η Επιστημονική Επιτροπή που αποτελείται από άτομα του Υπουργείου και Πανεπιστημιακούς καθηγητές.

Είναι οργανωμένο σε τρεις ζώνες :

1η Ζώνη  :  Βασική Εκπαίδευση

2η Ζώνη  :  φαγητό – χαλάρωση – ξεκούραση

3η Ζώνη  :  Νέα γνωστικά αντικείμενα – Προετοιμασία – Εμπέδωση.

Α΄ ΖΩΝΗ      (Βασική εκπαίδευση)

Α΄ ΖΩΝΗ: Έναρξη του Προγράμματος.

Η έναρξη του Προγράμματος της εκπαίδευσης των μαθητών στα βασικά γνωστικά αντικείμενα γίνεται στις 8.10΄π.μ. και διαρκεί ως τις μεσημβρινές ώρες, καλύπτοντας έτσι την πρώτη – πρωινή ζώνη. Ωστόσο το σχολείο είναι ανοιχτό από τις 7.20΄το πρωί, για την υποδοχή των μαθητών, των γονέων που φεύγουν πολύ νωρίς το πρωί για τη δουλειά τους.

Μαθητές – γονείς: Το σχολείο αριθμεί περισσότερους από 300 μαθητές, οι οποίοι κατανέμονται σε 15 τμήματα των 20 μαθητών περίπου το καθένα. Βρίσκεται στη συνοικία ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ της Λάρισας. Είναι ένα από τα περιφερειακά σχολεία της πόλης. Οι οικογένειες που διαμένουν στη συνοικία ανήκουν σε όλα τα κοινωνικοοικονομικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Στη συνοικία διαμένουν και αλλοδαπές οικογένειες. Σήμερα στο σχολείο φοιτούν και 15 αλλοδαποί μαθητές προερχόμενοι κυρίως από την Αλβανία και τη Βουλγαρία.

Β΄  ΖΩΝΗ   (σίτιση των μαθητών)

Φαγητό από το σπίτι – Φαγητό από το Catering:  Η σίτιση των μαθητών του σχολείου είναι ευθύνη της οικογένειας. Οι γονείς στην αρχή της σχολικής χρονιάς αποφασίζουν τον τρόπο σίτισης. Τα 2/3 των μαθητών τρώνε το φαγητό που φέρνουν από το σπίτι. Το φαγητό, σε τάπερ, μπαίνει στο ψυγείο και λίγο πριν από το γεύμα ζεσταίνεται σε ειδικό θερμοθάλαμο. Οι υπόλοιποι μαθητές τρώνε το φαγητό από το Catering. Το φαγητό αυτό μαγειρεύεται σε οργανωμένο χώρο – μαγειρείο στο σχολείο από το μάγειρα που επιλέγουν οι γονείς.

Την καθαριότητα του εστιατορίου, το στρώσιμο των τραπεζιών και το σερβίρισμα των φαγητών τα επιμελούνται οι τρεις τραπεζοκόμοι.

Γ΄  ΖΩΝΗ    (απογευματινή)

Στην τρίτη ζώνη διδάσκονται τα πρόσθετα γνωστικά αντικείμενα, όπως : Θεατρική Αγωγή, Μουσικοκινητική ,Παραδοσιακοί χοροί, Λαϊκός πολιτισμός, Αγωγή υγείας, Περιβαλλοντική Εκπ/ση, Παραδοσιακό Παιχνίδι.

 

Κτιριακός εξοπλισμός - Αίθουσες διδασκαλίας – εργαστήρια:

Η εφαρμογή του Προγράμματος γίνεται στις οργανωμένες και κατάλληλα εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας και στα εργαστήρια. Το σχολείο, εκτός από τις 15 αίθουσες διδασκαλίας, διαθέτει και τα εξής εργαστήρια.

  1.Εργαστήρι της Μουσικής, 

2.Εργαστήρι της Θεατρικής Αγωγής

  3. Εργαστήρι των Εικαστικών,

  4. Εργαστήρι της Πληροφορικής 5.Αίθουσα Φυσικών Επιστημών,

6.Αίθουσα Βιβλιοθήκη – Αναγνωστήριο,

7.Γυμναστήριο (κλειστό)

Αισθητική του χώρου:

Για να είναι πιο ευχάριστη η παραμονή των μαθητών στο σχολείο, οφείλουμε σε ένα σύγχρονο σχολείο να προσέξουμε και την αισθητική του χώρου.

Οι βαμμένοι τοίχοι των αιθουσών, των διαδρόμων και των κοινόχρηστων χώρων με περισσότερα από ένα χρώματα προδιαθέτουν ευεργετικά τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Σε διάφορα σημεία, στους τοίχους, ζωγραφίζουμε παραστάσεις, τόσο από την Ιστορία και τα θρησκευτικά, όσο και από τη μυθολογία και τα παραμύθια.

 

Δραστηριότητες:

Α) Ανακύκλωση χαρτιού: Το 17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δημοτικό Σχολείο της Λάρισας συμμετέχει στο Πρόγραμμα Ανακύκλωση χαρτιού του Δήμου Λαρισαίων.

Σε ειδικούς κάδους συγκεντρώνεται το χαρτί και μια φορά την εβδομάδα γίνεται η αποκομιδή στο εργοστάσιο ανακύκλωσης.

Το Πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο γενικότερο Πρόγραμμα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

 

Β) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Για την εφαρμογή του Προγράμματος  «ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» οι εκπαιδευτικοί του σχολείου επιμορφώνονται και ενημερώνονται πάνω στις νέες κυρίως μεθόδους διδασκαλίας, είτε στο κέντρο (Αθήνα), είτε ενδοσχολικά, με την ευθύνη πάντοτε του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και της Επιστημονικής Επιτροπής του Προγράμματος.

Οι δάσκαλοι εγκαταλείπουν τις παλιές παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας (μετωπικές – ταϊστικέςδασκαλοκεντρικές ) και χρησιμοποιούν νέες, όπως την ομαδοσυνεργατική μέθοδο  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ   ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου συνεργάζονται με καταξιωμένους επιστήμονες και καλλιτέχνες της τοπικής κοινωνίας και τους καλούν στο σχολείο. Έναν χαράκτη π.χ. για να διδάξει τη χαρακτική σε πέτρα, έναν γεωπόνο οινοποιείου να μιλήσει για το σταφύλι και το κρασί, έναν αρχαιολόγο για το αρχαίο θέατρο της Λάρισας κ.λ.π.

 

Νέα Γνωστικά Αντικείμενα

Αγγλικά σε επίπεδα: Η ξένη γλώσσα (Αγγλικά) διδάσκεται σε επίπεδα. Ο χωρισμός των μαθητών σε επίπεδα γίνεται από τη δασκάλα της Ξένης γλώσσας που συνεργάζεται με τη Σχολική Σύμβουλο, ύστερα από test  που καλούνται να λύσουν οι μαθητές.

 

 

 

 

 

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Σχολικό έτος   2002-2003)

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

Σαρακατσιάνος   Αστέριος

Διευθυντής

2

Τζορμπατζόγλου   Δημήτριος

Υποδιευθυντής

3

Βοβούσα Μαρία

Βασική εκπαίδευση

4

Μοσχούδη Τριανταφυλλιά

Βασική εκπαίδευση

5

Κουτσονικόλα Ειρήνη

Βασική εκπαίδευση

6

Βανακάρα Ελένη

Βασική εκπαίδευση

7

Μάντζιου Αικατερίνη

Βασική εκπαίδευση

8

Παζαρά Κων/νιά

Βασική εκπαίδευση

9

Κανάτα Αικατερίνη

Βασική εκπαίδευση

10

Τερτίγκα Βασιλική

Βασική εκπαίδευση

11

Κόκοβα Ευαγγελία

Βασική εκπαίδευση

12

Μπάρδας Απόστολος

Βασική εκπαίδευση

13

Βουρλάκη Θεοδώρα

Βασική εκπαίδευση

14

Γεροδήμου Μαρία

Βασική εκπαίδευση

15

Παπαναστασίου Αστέριος

Βασική εκπαίδευση

16

Βοζινίδης Θεόδωρος

Βασική εκπαίδευση

17

Βακάλη Αθηνά

Συμπλήρωση ωραρίου

18

Δαούλα Ειρήνη

Συμπλήρωση ωραρίου

19

Καζάνα Φωτεινή

Συμπλήρωση ωραρίου

20

Μανίκα Μαρία

Συμπλήρωση ωραρίου

21

Γκέκας Ευάγγελος

Συμπλήρωση ωραρίου

22

Μπλέτσας Βησσαρίων

Συμπλήρωση ωραρίου

23

Καραβάνα Γεωργία

Συμπλήρωση ωραρίου

24

Ιωακείμ Θεοδώρα

Συμπλήρωση ωραρίου

25

Οικονόμου Μαργαρίτα

Συμπλήρωση ωραρίου

26

Σαρχώσης Χρήστος

Συμπλήρωση ωραρίου

27

Ξυνοπούλου Αφροδίτη

Μουσική

28

Καραζήση Χαρίκλεια

Μουσικοκινητική

29

Λαμπρονίκος Άγγελος

Παραδοσιακοί Χοροί

30

Καραγκούνη Θεοδώρα

Αγγλικά σε επίπεδα

31

Κούρνη Αναστασία

Αγγλικά σε επίπεδα

32

Γεωργιάδης Ιωάννης

Εικαστικά

33

Γιωτοπούλου Παρασκευή

Πληροφορική

34

Χατζημίχου Κων/να

Θεατρική Αγωγή

35

Βόκοτας Αλέξανδρος

Ολυμπιακή Παιδεία