ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Κωνσταντίνα Χατζημίχου Καλούση

Κάθε αγωγή που επιδιώκεται μέσω ενός μαθήματος στοχεύει στην κατάκτηση ενός γνωστικού αντικειμένου, ενώ η έκφραση εννοείται ως εξωτερίκευση μιας πηγαίας ψυχικής ή συναισθηματικής διάθεσης.

Φέτος προσπαθήσαμε και δημιουργήσαμε μοναδική καινοτομία να συνυπάρξουν η αγωγή και η έκφραση ως στόχοι του ίδιου μαθήματος με μόνιμο σκοπό ή στόχο τα μέσα αγωγής να μην καταστέλλουν το αυθόρμητο της έκφρασης του παιδιού και να σέβονται τις ανάγκες και τις επιλογές του.

Έτσι εφαρμόσαμε ένα νέο μάθημα ενταγμένο στο πλαίσιο των ελεύθερων δραστηριοτήτων και πρόσθετων αντικειμένων του ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ σχολείου, με στόχο δάσκαλοι και μαθητές :

§         Να συμμετέχουν-να συνεργάζονται

§         Να αλληλοβοηθούνται – να ανακαλύπτουν

§         Να παράγουν – να ευχαριστιούνται

§         Να προάγονται και να βελτιώνονται ως άνθρωποι και πολίτες.

Η διδασκαλία του οργανώνεται με ομαδοσυνεργατικές αλληλεπιδράσεις, έτσι ώστε ο μαθητής μέσα σ’ένα κλίμα εμπιστοσύνης, χαράς και δημιουργίας

§         Να αναπτύσσει ένα ευρύ φάσμα δράσεων

§         Να αποκτά εξειδικευμένες δεξιότητες

§         Να εμβαθύνει στη γνώση

Τα θέματα αντλούνται από:

§         Την περιβαλλοντική εκπαίδευση

§         Την Λαογραφία, Μυθολογία, Πολιτισμό

Και υλοποιούνται μέσα από τη Λογοτεχνία, Ποίηση και το Θεατρικό παιχνίδι.

Κάνοντας ένα άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία

§         Προσκαλέσαμε στο σχολείο ειδικούς

§         Πραγματοποιήσαμε προγραμματισμένες εκδηλώσεις.

Μερικά από τα θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε και δραστηριοποιηθήκαμε ήταν:

§         Σταφύλι-αμπέλι-κρασί

§         Αεροπορία-αεροπλάνα-γιορτή των αγγέλων

§         Ελιά –ελαιοτριβείο

§         Γενεαλογικό δέντρο-παππούς και γιαγιά

§         Αντισεισμική προστασία

§         Έθιμα Χριστουγέννων – Πάσχα και άνοιξης

§         Η συνοικία μου στο πέρασμα του χρόνου

§         Η τηλεόραση στη ζωή μας

§         Διατροφή και υγεία –υγιεινή των δοντιών

§         Αφιερώματα «Βιβλίο», «Η μανούλα μου», «Το νερό».

§