1ο Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ «ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ»

Διευθυντής: Ηρακλής Σωτηρόπουλος

 

Ιστορικό του Σχολείου:

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Περαμάτος ιδρύθηκε το 1979 με οργανικότητα και λειτουργικότητα 12 θέσεων. Με τη φθίνουσα πορεία που ακολούθησε το μαθητικό δυναμικό εξ αιτίας των πληθυσμιακών μετακινήσεων και του γνωστού δημογραφικού προβλήματος σήμερα λειτουργεί ως εξαθέσιο με 165 μαθητές. Συστεγάζεται με το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Περάματος με σκοπό την ένταξη των μαθητών του  στο κανονικό σχολείο και συλλειτουργεί με το 7ο Δημοτικό Σχολείο Περάματος.

Ιστορικό του Σχολείου ως πιλοτικό ολοήμερο:

Από το σχολικό έτος 1999-2000 εφαρμόζει το πιλοτικό πρόγραμμα «Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο» και την τρέχουσα σχολική χρονιά διανύει το τέταρτο έτος. Κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του προγράμματος  έγιναν οι απαραίτητες κτιριακές παρεμβάσεις κι εξασφαλίστηκε ικανοποιητικά ο προβλεπόμενος εξοπλισμός σε οπτικοακουστικό υλικό και εποπτικά μέσα διδασκαλίας, παρουσιάστηκαν αρκετές δυσκολίες στην πρόσληψη του επιπλέον εκπαιδευτικού προσωπικού για τα νέα γνωστικά αντικείμενα. Την απογευματινή ζώνη των μαθητών μας και τη μεσημεριανή σίτιση τους ανέλαβαν οι δάσκαλοι των τάξεων με υπερωριακή αποζημίωση.

Το δεύτερο χρόνο 2000 –2001, η έναρξη έγινε νωρίτερα, παρέμειναν δε σε εκκρεμότητα το θέμα της ενδοσχολικής επιμόρφωσης των δασκάλων απαραίτητης για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας μεθοδολογίας και γνωστικής προσέγγισης καθώς και  η οικονομική στήριξη του προγράμματος για την επιπλέον δαπάνη που δημιουργούσε η νέα κατάσταση σε πάγια έξοδα, δαπάνες  συντήρησης και παιδαγωγικού υλικού.

Τη σχολική χρονιά 2001-2002 σταθεροποιήθηκε το πρόγραμμα, οι συνθήκες λειτουργίας βελτιώθηκαν σημαντικά και τα αποτελέσματα ήταν πιο ορατά. Δρομολογήθηκε και η χρηματοδότηση του από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τις λειτουργικές δαπάνες των προηγουμένων χρόνων και τις αμοιβές του βοηθητικού προσωπικού.

Τη χρονιά που διανύουμε η κατάσταση θεωρείται ικανοποιητική  μια και τοποθετήθηκαν έγκαιρα οι δάσκαλοι και οι ωρομίσθιοι για τα νέα γνωστικά αντικείμενα, κατατέθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ένα μεγάλο χρηματικό ποσό από τα οφειλόμενα των προηγουμένων ετών και ξεκίνησε ή διαδικασία για την ενδοσχολική επιμόρφωση των δασκάλων.

 

Νέα γνωστικά αντικείμενα:

Πέρα από τα μαθήματα κορμού και ειδικοτήτων διδάσκοντα επιπλέον τα κατωτέρω γνωστικά αντικείμενα:

Πληροφορική στους μαθητές Ε΄ & Στ΄ τάξεων.

Μουσικοκινητική αγωγή σε Α΄, Β΄, Γ΄ & Δ΄ με σκοπό την απόκτηση αρμονίας και ελέγχου στη κίνηση και τη δυνατότητα ακούγοντας μουσική να εκφράζονται μέσα απ’ αυτή.

Θεατρική αγωγή, γνωριμία με βασικές έννοιες της θεατρικής πράξης (ρόλοι, χώρος, χρόνος, μεταμφίεση) Ειδικά για τα μεγαλύτερα παιδιά, ανάπτυξη και αναπαράσταση μύθου / ιστορίας.

Παραδοσιακοί χοροί σε όλες τις τάξεις με στόχο τη μύηση των παιδιών στο ελληνικό πολιτισμό, την γνωριμία με έθιμα και χορούς που τείνουν να χαθούν στο πέρασμα του χρόνου, καθώς και την εκμάθηση χορών που συναντούνται και σήμερα. Επίσης μέσα από τους χορούς μαθαίνουν τα παιδιά να κοινωνικοποιούνται και να συνεργάζονται ακόμη καλύτερα. Αξιοσημείωτη επίσης είναι, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες, η γνωριμία με τα παραδοσιακά όργανα, που μέχρι τώρα τους είναι άγνωστα.

Περιβαλλοντική αγωγή με στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε προβλήματα ρύπανσης –μόλυνσης. Έγγραφο υλικό, συλλογή πληροφοριών, συνεντεύξεις, φωτογραφίες, αφίσες, φύτευση.

Φωτογραφία. Σε αρχικά βήματα ενασχόληση με το φωτογραφικό φακό, πληροφορίες για φιλμ, είδη μηχανών, διαφράγματα, ταχύτητες και τράβηγμα φιλμ.

Διαθεματική διαπολιτισμική εκπαίδευση και Λογοτεχνία. Διανύοντας την εποχή της τεχνολογικής επανάστασης και κυριαρχίας το σχολείο μας αποφάσισε να δώσει έμφαση στη λογοτεχνία και το βιβλίο ως μέσο έκφρασης της διαπολιτισμικότητας των λαών. Καθιερώθηκαν μηνιαία ημίωρα αφιερωμένα σε Έλληνες και Ευρωπαίους λογοτέχνες που επηρέασαν την πνευματική ζωή του τόπου τους την ίδια εποχή. Η παρουσίαση γίνεται από τους ίδιους τους μαθητές των μεγάλων τάξεων που κατά ομάδες έχουν δουλέψει με τη βοήθεια του δασκάλου, και του δασκάλου που είναι υπεύθυνος για το πρόγραμμα. Η παρουσίαση πλαισιώνεται από την παρουσίαση μελοποιημένων έργων όπου αυτό είναι εφικτό σε συνδυασμό με την παρακολούθηση και θεατρικών παραστάσεων. Τα παιδιά χρησιμοποιούν την άρτια εξοπλισμένη βιβλιοθήκη του σχολείου συντηρώντας έτσι την αγάπη για το βιβλίο.

Αθλητικές Δραστηριότητες με Ομάδες Μπάσκετ, Βόλευ, Ποδοσφαίρου, Επιτραπέζια αντισφαίριση. Με συστηματική διδασκαλία δημιουργήθηκαν ομάδες διαφόρων αθλητικών δραστηριοτήτων, οι οποίες και συμμετέχουν στα διασχολικά πρωταθλήματα που διοργανώνει ο Δήμος μας και άλλοι φορείς με υψηλές επιδόσεις και αρκετές διακρίσεις. Λειτουργεί και υπόγεια αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρισης  με 4 τραπέζια , χρήση της οποίας κάνει και ο αθλητικός οργανισμός του Δήμου μας. Τις προπονήσεις των μαθητών και τις συναντήσεις έχει αναλάβει ο γυμναστής του σχολείου μας.

Αισθητική Αγωγή: Σκοπός του μαθήματος της αισθητικής αγωγής είναι η διατήρηση, ενθάρρυνση και διεύρυνση της δημιουργικής σκέψης των παιδιών. Τα παιδιά γνωρίζουν απλές τεχνικές ζωγραφικής, εξοικειώνονται με  πραγματικά υλικά και γνωρίζουν την παράθεση χρωμάτων. Τα μεγαλύτερα παιδιά έχουν διδαχθεί τη χρωματική θεωρία ενώ τα μικρότερα εξασκούνται στα   χρωματικά παιχνίδια, μαθαίνουν για τα κολάζ και προσεγγίζουν την τέχνη του ψηφιδωτού. Η εξοικείωση με την εικαστική γλώσσα βοηθά τα παιδιά στη κατανόηση άλλων μαθημάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το μάθημα της  ΣΤ΄ τάξης «Τα αναπτύγματα των στερεών». Τα παιδιά κατασκεύασαν από χαρτόνι κύβους και ορθογώνια παραλληλεπίπεδα και τις κατασκευές αυτές τις μετέτρεψαν σε μακέτα με θέμα  « Η Πόλις μας.»

 

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Σωτηρόπουλος Ηρακλής, Δ/ντής, Υπ. συλλογής στατιστικών στοιχείων.

Μπούνταλη Μαρία, Αναπλ. Δ/ντρια Δασκάλα της Α τάξης

Συμεωνίδου Σταματίνα, Αναπλ. Υπ. Συλ. Επιστ. στοιχείων. Δασκάλα Α – Στ τάξεων Απογευματινής ζώνης.

Κουτσούρη Ειρήνη, Δασκάλα Β τάξης.

Αρβανίτη Φωτεινή, Δασκάλα Γ τάξης.

Φραγκούλη Ευτυχία, Δασκάλα Δ τάξη.

Νικολάου Κυριακή, Δασκάλα Ε τάξης.

Στρατηγαρέα Αντωνία, Δασκάλα Στ τάξης.

Λίπα Μαρία, Δασκάλα Γ & Δ τάξεων απογευματινής ζώνης.

Παλαμίδη Άννα, Δασκάλα Β & Ε απογευματινής ζώνης.

Δαυίδ Νικολέτα, Καθηγήτρια  Αγγλικών Α  επίπεδο.

Μωραίτου Πηνελόπη, Καθηγήτρια Αγγλικών  Β επίπεδο.     

Μπέλλος Αναστάσιος, Καθηγητής Σωματικής Αγωγής.

Τζούρκα Λαμπρινή, Καθηγήτρια Μουσικής.

Στρωματάς Νικόλαος, Δάσκαλος τμήματος ένταξης.

Λέλη Αθηνά, Καθηγήτρια  Πληροφορικής.

Παπανικολάου Άρτεμις, Καθηγήτρια παραδοσιακών χορών.

Καλεράντε Παναγιώτα, Καθηγήτρια μουσικοκινητικής αγωγής.

Βασιλειάδη Ευφροσύνη, Καθηγήτρια Εικαστικών.

Κωνσταντινάκου Αικατερίνη, Καθηγήτρια Θεατρικής Αγωγής.

Αποστόλου Κωνσταντίνα, Καθηγήτρια Ολυμπιακής Παιδείας.

 

Αίθουσες και Εργαστήρια:

Στο σχολείο μας πέρα από τις 6 αίθουσες διδασκαλίας λειτουργούν επίσης τα εργαστήρια: Πληροφορικής με 9 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εικαστικών με πάγκους εργασίας για καλλιτεχνικές δημιουργίες, φυσικών επιστημών με πάγκους εργασίας, φοριαμούς με όργανα και υλικά για την εκτέλεση των πειραμάτων, βιβλιοθήκες με τις κατασκευές των παιδιών και πλούσιο εικονογραφικό υλικό για τις μικρότερες τάξεις. Βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο με πληθώρα βιβλίων ταξινομημένων έτσι ώστε τα  παιδιά να συμπληρώνουν την εργασία τους στο γλωσσικό μάθημα, διαβάζουν βιβλία και εξασφαλίζουν υλικό για τα Λογοτεχνικά δεκαπενθήμερα.  Αίθουσα Μουσικής με πιάνο, ακορντεόν, κιθάρα, αρμόνιο και ποικιλία κρουστών και πνευστών οργάνων.  Αίθουσα μουσικοκινητικής, θεατρικής αγωγής και παραδοσιακών χορών, περιβαλλοντικής αγωγής, φωτογραφίας και ενισχυτικής διδασκαλίας. Τέλος αίθουσα σίτισης των μαθητών που καλύπτει και τις ανάγκες των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.

 

Προτάσεις για τομείς που χρειάζονται βελτίωση.

Πολυμελή Τμήματα: Στο σχολείο μας λειτουργούν πολυμελή τμήματα των 28 και 29 μαθητών. Αν λοιπόν παρουσιάζονται δυσκολίες στη λειτουργία των τμημάτων κατά την πρωινή ζώνη, αυτές οι δυσκολίες επιτείνονται κατά τη διδασκαλία κάποιων νέων γνωστικών αντικειμένων (πληροφορικής-παραδοσιακών χορών..) με αποκορύφωμα την ώρα της μελέτης και προετοιμασίας που οι απαιτήσεις είναι πολλές και με διαφορετικές  κατευθύνσεις.

Για τις τάξεις Ε΄ & Στ΄ ο χρόνος μελέτης είναι αρκετά λίγος με αποτέλεσμα να διατίθεται και ο χρόνος ανάπαυσης συμπληρωματικά και επικουρικά.