2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

 

            Κείμενο του κ. Τζούνα Χρήστου, Διευθυντή του Σχολείου.

 

1. ΓΕΝΙΚΑ:

          

 Πρώην 32ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, επί της Πανεπιστημίου 2 Ευαγγελίστρια, κατασκευή ξύλινη εξ ολοκλήρου. Με την υπό αριθμό Δ4/390/9-5-95  Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 445/19-5-95 τΒ΄ καταργείται το σχολείο με την ονομασία 6/θέσιο 32ο Δημοτικό Σχολείο Θεσ/νίκης και με την υπό αριθμό Δ4/480/14-6-95 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 555/23-6-95 τΒ΄ ιδρύεται το σχολείο με νέα ονομασία 2ο 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Παύλου και μεταφέρεται το αρχείο του στο νέο κτίριο, επί της Υδραγωγείου Τέρμα, στους πρόποδες του δάσους Σέιχ-Σου, στο Βόρειο τμήμα της Ευαγγελίστριας, συνοικίας Δήμου Αγίου Παύλου.

Υπάγεται στο 4ο Γραφείο Π.Ε.,  Δ/νσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και λειτούργησε ως συμβατικό σχολείο μέχρι τη λήξη  του σχολικού έτους 1998-1999.

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΩΣ  ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Στις 4 Ιουνίου 1999 ενημερώνεται τηλεφωνικά ο Δ/ντής του σχολείου από τον κ. Προϊστάμενο του 4ου Γραφείου Π.Ε. κ. Χατζή Γεώργιο ότι το σχολείο προτείνεται να λειτουργήσει ως ολοήμερο για το επόμενο σχολικό έτος 1999-2000. Την ίδια ημέρα, ο Σύλλογος Διδασκόντων με την υπό αριθμό 11/4-6-1999 Πράξη του αποδέχεται την πρόταση.

            Στις 14-7-99  καλείται ο Διευθυντής του σχολείου στην πρώτη εναρκτήρια ημερίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που πραγματοποιείται στην Αθήνα, [συνολικά 28 Δ/ντές] παρουσία του Υπουργού Παιδείας κ. Γεράσιμου Αρσένη, όπου έγιναν και οι εισηγήσεις για το ολοήμερο σχολείο από τους: κ. Παύλο Γούση Δ/ντή Σπουδών ΥΠΕΠΘ, κ. Παπαϊωάννου Ειδικό Γραμματέα Σπουδών Επιμόρφωσης και Καινοτομιών, κ. Χρυσή Βιρτσιλάκη Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδ/κού Τμήματος Πανεπιστημίου Αιγαίου και από  την Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής των ολοήμερων σχολείων κ. Τζάνη Μαρία.

            Το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου αρχίζουν οι εργασίες με δαπάνη του Δήμου Αγίου Παύλου για να διαμορφωθεί ο ελεύθερος χώρος του κτιρίου ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες επιπλέον αίθουσες όπως: Τραπεζαρίας, Φυσικών Επιστημών, Εικαστικών, Βιβλιοθήκης, Μουσικής, Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών και να ελαιοχρωματιστεί το σχολείο. Παρουσιάζονται πολλές δυσκολίες λόγω θερινών διακοπών και έλλειψη συνεργείων. Την περίοδο της Διεθνούς ΄Εκθεσης Θεσ/νίκης, επισκέπτεται  το σχολείο ο Υπουργός Παιδείας με κλιμάκιο του ΥΠΕΠΘ. Δεν είναι έτοιμο και κανένας δεν περιμένει να λειτουργήσει με την έναρξη του σχολικού έτους. Λόγω όμως του σεισμού των Αθηνών  μετατίθεται κατά μία εβδομάδα ο καθιερωμένος Αγιασμός. Με τις φιλότιμες προσπάθειες όλων το σχολείο είναι έτοιμο και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Π. Ολοήμερου. Μαθητές και  γονείς γνωρίζουν ένα σχολείο τελείως διαφορετικό, με έξι αίθουσες διδασκαλίας βαμμένες διχρωμία και με έντονα χρώματα, διαφορετικές μεταξύ τους, με εξοπλισμό η κάθε μία με Βίντεο, Τηλεόραση, Προβολέα διαφανών εικόνων, ερμάρια μαθητών, βιβλιοθήκη δασκάλου, βιβλιοθήκη μαθητών, δύο τετραθέσιους καναπέδες με μοκέτα, με εργαστήρια Φ. Επιστημών, Εικαστικών, Πληροφορικής. Δαπανήθηκαν από τον ειδικό λογαριασμό του Π.Ι. 16.905.749 δραχμές για τον εξοπλισμό των αιθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρίων και 3.000.000 για εποπτικό υλικό και βιβλία.

Το 6/θέσιο σχολείο, με 6 τάξεις-6 τμήματα, μία τάξη Υποδοχής και 113 μαθητές αρχίζει τη λειτουργία του ως Πιλοτικό Ολοήμερο στις 20-9-99 με Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής  την Κ. Τζάνη Μαρία, Προϊστάμενο του 4ου Γραφείου τον κ. Χατζή Γεώργιο, Προϊστάμενο Α΄ Δνσης τον κ. Σιλιγάρη Χρήστο, Σχολική Σύμβουλο την κ. Δημάση Μαρία και τους εκπαιδευτικούς: 1. Τζούνα Χρήστο [Διευθυντή], 2. Γούσιο Γεώργιο, 3. Πίσπα Στέργιο, 4. Τερλέκη Δημήτριο, 5. Δελή Ιωάννη, 6. Κόλτσιου Ευαγγελία, 7. Φιλιππίδη Κωνσταντίνο, 8. Τσολακίδη Γεώργιο, 9. Κίμογλου Ελένη, 10. Δρόλια Δήμητρα, 11. Νουλέλλη Αικατερίνη, 12. Χαντέ Μαρία [Εικαστικών], 13. Κλιάπη Πέτρο [Η.Υ.], 14. Παπαργυροπούλου Κωνσταντίνα [Φ.Αγωγής], 15. Παπαδάκη-Μήτρου Ευαγγελία [Αγγλικών], 16. Χατζηνικολάου Σοφία [Θεατρικής Αγωγής] και 17. Ντινόπουλο Κωνσταντίνο [Μουσικής].

Με την υπό αριθμό 5/15-10-99 Πράξη του συλλόγου διδασκόντων και σύμφωνα με την από 30-9-99 επιστολή της υπευθύνου της Επιστημονικής Επιτροπής, δίδεται και η ονομασία στο σχολείο μας «ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ».

 Στις 3-4-2000 πραγματοποιείται η πρώτη τηλεδιάσκεψη στα Πιλοτικά Ολοήμερα Σχολεία, με συμμετοχή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λαυρίου, του Σχολείου μας και του 76ου Δημοτικού Σχολείου Πετραλώνων.

Ο θεσμός του Πιλοτικού Ολοήμερου Σχολείου από τους περισσοτέρους γονείς γίνεται αποδεκτός. Οι λίγες αντιδράσεις που υπάρχουν  κυρίως λόγω του ωραρίου αλλά και της τάσης του Έλληνα να αντιδρά σε κάθε καινούργιο και πρωτοποριακό, χωρίς να γνωρίζει το αποτέλεσμα δημιουργούν σχετική αναστάτωση. Με συνεχείς συνελεύσεις γονέων κατά τάξη και όλου του σχολείου, οι αντιδράσεις μηδενίζονται και διαπιστώνεται η καθολική συμπαράστασή τους στο Πιλοτικό  Ολοήμερο.

Ο τύπος του σχολείου αυτού ξεκίνησε με Υπουργό Παιδείας τον κ. Γεράσιμο Αρσένη και Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής την κ. Τζάνη Μαρία. Στην πορεία του και με την από 16-10-2000 επιστολή προς τον κ. Υπουργού Παιδείας κ. Πέτρο Ευθυμίου η κ. Τζάνη Μαρία θέτει την παραίτησή  της από Ε.Υ. του έργου, την οποία και διαδέχεται ο κ. Πυργιωτάκης Ιωάννης  με Επιτροπή Π. Ολοήμερων Σχολείων Β. Ελλάδας των: κ. Ξωχέλη, κ. Χατζηδήμου Δημήτριο  και κ. Ταρατόρης, μέχρι τον Ιούνιο του 2002.

Με την έναρξη του σχολικού έτους 2002-2003 υπεύθυνος της Πράξης του  προγράμματος είναι ο κ. Αγγελής Αδάμ Πάρεδρος Πληροφορικής του ΠΙ

Πραγματοποιήθηκαν αρκετές ενδοσχολικές επιμορφώσεις, ημερίδες και διημερίδες με σπουδαιότερη των Αθηνών στις 27,28/3-2003 στην οποία  παρέστη  ο Υπουργός Παιδείας κ. Πέτρος Ευθυμίου και ο Δντής Σπουδών του ΥΠΕΠΘ ΠΕ κ Κων/νος. Κώτσης .

Όλοι οι υπεύθυνοι των Επιτροπών, τα μέλη των και οι ομάδες στήριξης του ΠΙ , εργάστηκαν ευσυνείδητα και με ζήλο για το θεσμό του  Πιλοτικού Ολοήμερου Σχολείου.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα είναι ενιαίο και δε χωρίζεται σε πρωινή και απογευματινή ζώνη, με ώρα έναρξης 08.15 και λήξη 16.00΄, υποχρεωτικά για τις τάξεις Γ’, Δ’, Ε’ και Στ’. Για τις τάξεις Α’ και Β’ υποχρεωτικά μέχρι τις 13.10΄και προαιρετικά για όσους επιθυμούν έως τις 16.00΄. Τα βασικά μαθήματα όπως Νεοελληνική Γλώσσα-Αριθμητική και Φυσική των μεγάλων τάξεων διδάσκονται τις πρωινές ώρες στο 1ο ή το 2ο δίωρο. Όλα τα υπόλοιπα μαθήματα διδάσκονται και αυτά  σε δίωρα συνεχόμενα και μη, ανάλογα, για καλύτερη εμπέδωση. Για την υλοποίηση του Προγράμματος και σύμφωνα με την επιθυμία των εκπαιδευτικών εφαρμόζεται η εταιρική διδασκαλία. Οι ώρες Προετοιμασίας-Ενισχυτικής διδασκαλίας κατανέμονται στους εκπαιδευτικούς ανάλογα  με τις ανάγκες των μαθητών και εντάσσονται στο Πρόγραμμα πρωί και απόγευμα με αποτέλεσμα οι δάσκαλοι των βασικών μαθημάτων, στη συνέχεια αυτών, να έχουν και Προετοιμασία. Το μάθημα της Ξένης Γλώσσας [Αγγλικών] και Η.Υ. διδάσκονται σε επίπεδα κατά τάξη σε συνδυασμό με τα Εικαστικά και τη Μουσική. Δοκιμαστικά για το τρέχον σχολικό έτος στην Τρίτη τάξη εντάχθηκε μία ώρα Αγγλικών. Όλες οι τάξεις του σχολείου χρησιμοποιούν την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, ως μέθοδο κοινωνικής οργάνωσης της τάξης και ως μορφή διδασκαλίας.

4. ΝΕΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Τα Ν.Γ.Α. είναι δραστηριότητες που προσδίδουν μια πιο δημιουργική και ευχάριστη διάσταση στη μαθησιακή διαδικασία και ταυτόχρονα ενεργοποιούν εκπαιδευτικούς και γονείς. Οι μαθητές ασχολήθηκαν με: Αγωγή Υγείας, Κυκλοφοριακή Αγωγή, Θεατρική Αγωγή, Εικαστικά, Τοπική Ιστορία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Λαογραφία, Κλασική Μουσική, ΄Ελληνες  Ζωγράφοι, Η.Υ., Υγρότοποι, Λογοτεχνία, Αθλητικές Δραστηριότητες, Δημοτικούς Χορούς, Αναπαράσταση Αρχαίων Αγωνισμάτων.

Εκπονήθηκαν τα  projects:

 Το σχολικό έτος 2000-2001: Τα Ψάρια στην Α΄ τάξη με την κ. Νευροκοπλή Βασιλική. Το Νερό στη Β΄ τάξη με τον κ. Δελή Ιωάννη. Τα Ζώα  στην Γ΄ τάξη με την κ. Δρόλια Δήμητρα. Γνωρίζω την Ελλάδα στην Δ΄ τάξη με την κ. Κόλτσιου Ευαγγελία. Ευρωπαϊκή ΄Ενωση στην Ε΄ τάξη με την κ. Μπαγιώτα Νίκη. Πρωινό Άστρο του Ρίτσου στην ΣΤ΄ τάξη με τον κ. Φιλιππίδη Κων/νο. Σεισμοί στην ΣΤ΄ τάξη με την κ. Μπαγιώτα Νίκη.

Το σχολικό έτος 2001-2002:  Η Λογοτεχνία πηγή έμπνευσης στη Β΄ τάξη με την κ. Κατσαρού Ιωάννα. Οι Εποχές και τα Ζώα στη Β΄ τάξη με την κ. Κατσαρού Ιωάννα. Στην Γ΄ τάξη Το Δωδεκάμηνο με τον κ. Δελή Ιωάννη.  Ο Κύκλος της Ζωής στην Δ΄ τάξη με την κ. Μπαρούτη Πέρσα. Τα Ελλαδικά στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη με την κ. Κόλτσιου Ευαγγελία. Στην Ε΄ τάξη  Προς την Ενωμένη Ευρώπη με τον κ. Τερλέκη Δημήτριο. Τα Βαλκάνια, Υγρότοποι, Διατροφή στην ΣΤ΄ τάξη με την κ. Μπαγιώτα Νίκη. Στην Ε΄ τάξη Αγγλικά με την κ. Καπετανοπούλου Παρθενόπη Τα Αξιοθέατα του Λονδίνου.

Το σχολικό έτος 2002-2003: Στην Α΄ τάξη Το δικό μου Αλφαβητάρι με την κ. Ξένου Σουλτάνα. Παραμύθι με την κ. Μπαγιώτα Νίκη στη Β΄ τάξη. Στην Γ΄ τάξη Λαϊκή Παράδοση  με την κ. Αζά Αικατερίνη. Ο Παράξενος Πραματευτής στην Δ΄ τάξη με την κ. Κόλτσιου Ευαγγελία. Το κρασί στη Μακεδονία με την κ. Αδαμίδου Βασιλική. Στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη Ομαδικά Αθλήματα με την κ. Ωραιοπούλου Αθανασία.

Όλα τα προγράμματα εντάχθηκαν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα το και υποστηρίχθηκαν-υποστηρίζονται ως προς την υλοποίησή τους από όλους τους διδάσκοντες, αφού όλοι πιστεύουμε πως η  διαθεματική γνωστική προσέγγιση είναι η μόνη που μπορεί να στηρίξει τη διδακτική πράξη και να κάνει το μαθητή ερευνητή-δημιουργό και το δάσκαλο συντονιστή και συνεργάτη. Πιστεύουμε πως καταφέραμε να αποκλείσουμε τον παιδικό μονισμό και την παθητικότητα του μαθητή του παραδοσιακού δασκαλοκεντρικού σχολείου.

5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Προτείνουμε να αυξηθούν οι ώρες των Αγγλικών στην Γ΄ τάξη από μία σε τρεις και δοκιμαστικά να ενταχθεί μια ώρα στην Α΄ και Β΄ τάξη. Το διδακτικό προσωπικό να παραμένει σταθερό  για μια τετραετία και να ιδρυθεί σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ένα τουλάχιστο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.