2ο Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ»

Διευθυντής: Θεόδωρος Χαραλαμπόπουλος

 

Εισαγωγικά:

Το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο είναι ένας δασκαλογέννητος θεσμός. Τη σχετική πρόταση επεξεργάστηκε το ΔΣ της ΔΟΕ από τη δεκαετία ακόμη του 1980 και το σχετικό αίτημα για εφαρμογή του θεσμού του Ολοήμερου σχολείου το κατέθετε από τότε πάντα σχεδόν ο κλάδος μας στα διεκδικητικά του πλαίσια, για πολλά χρόνια. Τελικά οι συγκυρίες βοήθησαν στην εφαρμογή του από το 1999, που με απόφαση του το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην πιλοτική εφαρμογή του Ολοήμερου σχολείου σε 28 Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων επιλέχθηκε και το δικό μας.

 

Προβληματισμοί:

Ο θεσμός του Ολοήμερου σχολείου όπως σχεδιάστηκε, είναι πρωτοποριακός θεσμός για τη χώρα μας. Το στρατηγικό του πλεονέκτημα δεν βρίσκεται τόσο στη χρονική επέκταση της λειτουργίας του μέχρι αργά το απόγευμα, διευκολύνοντας έτσι τους εργαζόμενους γονείς, αλλά στη δυνατότητα που προσφέρει για την εισαγωγή νέων γνωστικών αντικειμένων και γενικά στην εισαγωγή καινοτομιών. Εδώ ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι πολύ σημαντικός.

Όμως υπάρχουν αρκετά προβλήματα, που δεν άφησαν το θεσμό να προχωρήσει όσο θα έπρεπε και να αγκαλιαστεί από το σύνολο των τοπικών κοινωνιών.

 

ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: Στο σχολείο μας φέτος υπηρετούν 20 συνολικά εκπαιδευτικοί. Απ’ αυτούς 10 είναι μόνιμοι, 6 αναπληρωτές και 4 ωρομίσθιοι. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζουμε αναλυτική κατάσταση του εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί σήμερα στο σχολείο μας:

 

Εκπαιδευτικό προσωπικό Ολοήμερου Δημ. Σχ. Μελισσίων ( 2002-2003 )

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Τάξη / Παρατηρήσεις

Χαραλαμπόπουλος Θεόδωρος

Δάσκαλος

Διευθυντής

Τσιπλητάρη Μαρία

Δασκάλα

Α’ Τάξη

Μπρίκου Ευθαλία

Δασκάλα

Β’ Τάξη

Δημοπούλου Ιωάννα

Δασκάλα

Γ’ Τάξη

Στυλιανίδου Ασπασία

Δασκάλα

Δ’ Τάξη

Φάλαρη Ελένη

Δασκάλα

Ε’ Τάξη

Θεοδωρή Μαρία

Δασκάλα

ΣΤ’ Τάξη

Παυλίδης Αντώνης

Δάσκαλος

Επόπτης

Παπαδόπουλος Νίκος

Αγγλικών

Με οργανική τοποθέτηση

Ζωγράφου Αθηνά

Μουσικής

Με οργανική τοποθέτηση

Ματσούκα Κλειώ

Δασκάλα

Αναπληρώτρια

Παγώνη Ηλέκτρα

Δασκάλα

Αναπληρώτρια

Μιχάλη Ανδρονίκη

Δασκάλα

Αναπληρώτρια

Αρβανιτίδου Βασιλική

Σωματικής Αγωγής

Αναπληρώτρια

Χατζηπέμου Χρυσή

Ολυμπιακή Παιδεία

Αναπληρώτρια

Κουτρουμπίνα Σοφία

Δασκάλα (Ενισχυτική Διδασκαλία, υποδοχή)

Αναπληρώτρια

Μελιγωνίτης Παναγιώτης

Παραδοσιακών χορών

Ωρομίσθιος

Κοντογιάννη Ελένη

Πληροφορικής

Ωρομίσθια

Λιβανού Σοφία

Εικαστικών

Ωρομίσθια

Πετρομιχελάκη Αθηνά

Θεατρικής Αγωγής

Ωρομίσθια

 

Η φετινή χρονιά ξεκίνησε με την τοποθέτηση νέων Διευθυντών στα σχολεία, μετά τη διαδικασία επιλογών του καλοκαιριού. Η Διευθύντρια όμως που τοποθετήθηκε στο σχολείο μας, ένα μήνα μετά την τοποθέτησή της έλαβε εκπαιδευτική άδεια κι έτσι αναλάβαμε τη Διεύθυνση του σχολείου μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς χωρίς την παραμικρή επιμόρφωση. Επιπλέον το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, που φέτος άλλαξε σε πολύ μεγάλο ποσοστό δεν έχει τύχει ούτε της στοιχειώδους επιμόρφωσης (μόνο οι 4 από τους 20 συνολικά εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο σχολείο έχουν επιμορφωθεί κατά τα 2 πρώτα και κρισιμότερα χρόνια λειτουργίας του θεσμού, δηλ. κατά τα έτη 1999-2000 και 2000-2001, ενώ σε σχέση με την περυσινή χρονιά 2001-2002 υπηρετούν φέτος οι 6 από τους 20 συνολικά).

Το πρόβλημα της επιμόρφωσης θεωρούμε ότι είναι κορυφαίο. Επίσης είναι μεγάλες οι καθυστερήσεις στις πληρωμές, πράγμα που επανειλημμένα έχουμε επισημάνει προς τους αρμόδιους.

 

Πρόσθετα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται είναι τα παρακάτω:

Θεατρική Αγωγή σ’ όλες τις τάξεις του σχολείου, ανά μία ώρα την εβδομάδα στις μεγάλες τάξεις και ανά δύο στις τάξεις Α’ και Β’.

Παραδοσιακοί χοροί σ’ όλες τις τάξεις του σχολείου ανά μία ώρα την εβδομάδα.

Πληροφορική στις τάξεις Ε’ και ΣΤ’ ανά 2 ώρες την εβδομάδα.

Εικαστικά ανά δύο ώρες την εβδομάδα στις τάξεις Α’, Β’ και Γ’ και ανά μία ώρα στις τάξεις Δ, Ε και ΣΤ.

Μουσική σ’ όλες τις τάξεις του σχολείου (με μαθήματα αρμονίου) ανά 2 ώρες την εβδομάδα.

Ολυμπιακή Παιδεία σ’ όλες τις τάξεις από τη Γ μέχρι τη ΣΤ, ανά 1 ώρα την εβδομάδα.

 

Χορός

Μουσική

Εικαστικά

Πληροφορική

Θεατρική αγωγή

Βιβλιοθήκη

 

Λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη με μεγάλη συμμετοχή των μαθητών και γενικά με θαυμάσια αποτελέσματα για τους μαθητές του  σχολείου.

Η συνεργασία με τους γονείς είναι σε γενικές γραμμές πολύ καλή και δεν υπάρχουν εκ μέρους τους παράπονα και προβλήματα.

Η προετοιμασία των μαθητών γίνεται σε γενικές γραμμές χωρίς προβλήματα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο μάθημα της Γλώσσας και των Μαθηματικών. Οι μαθητές μετά το πέρας των μαθημάτων φεύγουν για το σπίτι τους κατά κανόνα έτοιμοι για την επόμενη ημέρα.

Τα εργαστήρια χρειάζονται πρόσθετα μέσα για να λειτουργήσουν απρόσκοπτα.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: Πρώτης προτεραιότητας ζήτημα θεωρούμε την πραγματοποίηση (ενδοσχολικών ή μη) σεμιναρίων, για την καλύτερη δυνατή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα πιλοτικά ολοήμερα σχολεία και ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών πρόσθετων αντικειμένων.

Το εργαστήριο πληροφορικής πρέπει να αναβαθμιστεί. Αυτό μπορεί να γίνει με την προσθήκη δικτύου που θα ενώνει όλους τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και επί πλέον θα πρέπει να αγοραστούν 5 ακόμη υπολογιστές, ώστε να έχουμε συνολικό αριθμό 14 μηχανημάτων. Για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του εργαστηρίου, σχεδιάζουμε αφ’ενός τη μεταφορά του σε μεγαλύτερη διπλανή αίθουσα και αφ’ ετέρου τη διδασκαλία του μαθήματος πληροφορικής και σε άλλες τάξεις. Αυτά θα απαιτήσουν πρόσθετες δαπάνες.

Η στελέχωση του σχολείου με εκπαιδευτικούς όλων των κατηγοριών να γίνεται όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα. Εμείς για να βοηθήσουμε σ’αυτή την κατεύθυνση, θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας για το νέο σχολικό έτος 2003-2004 από τον Ιούνιο του 2003. Θεωρούμε ότι αν όλοι οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στη θέση τους την 1η Σεπτεμβρίου, η λειτουργία του σχολείου θα είναι πολύ πιο αποτελεσματική.

Έχει μεγάλη σημασία να στελεχώνονται τα σχολεία αυτά με εκπαιδευτικούς που το επιθυμούν. Αυτό όμως προϋποθέτει καθιέρωση κινήτρων. Η χορήγηση ενός – έστω συμβολικού – οικονομικού κινήτρου ή ακόμη μορίων για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα Πιλοτικά Ολοήμερα σχολεία, μπορεί να λειτουργήσει σ’αυτή την κατεύθυνση.

 

Ο θεσμός του Ολοήμερου σχολείου όπως εφαρμόστηκε πιλοτικά από το σχολικό έτος 1999-2000, θεωρούμε ότι είναι όντως ένας πρωτοποριακός θεσμός για την ελληνική εκπαίδευση. Παρατηρώντας κανείς τις διεθνείς εκπαιδευτικές εξελίξεις, θα διαπιστώσει ότι αργήσαμε πολύ να εισαγάγουμε ένα τέτοιο θεσμό, που  τον έχει ανάγκη η χώρα και το απαιτούν οι διεθνείς εξελίξεις. Είναι βέβαιο ότι η εκπαίδευση στα επόμενα χρόνια θα είναι ο καθοριστικός παράγοντας για να κερδίσουν οι χώρες μια καλή θέση στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας. Το Ολοήμερο σχολείο μπορεί ν’ αποτελέσει βασικό εργαλείο για τη χώρα μας σ’αυτή την κατεύθυνση. Για το λόγο αυτό πιστεύουμε ότι όλοι μας οφείλουμε να προσφέρουμε ότι μπορούμε περισσότερο όχι μόνο να εδραιωθεί, αλλά και ν’ αναπτυχθεί ο θεσμός αυτός.