30ο Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο ΑΘΗΝΩΝ «ΠΟΛΥΜΝΙΑ»

Διευθυντής: Δημήτριος Γρηγορόπουλος

 

Ιστορικό του σχολείου:

Το σχολείο μας είναι το 30ο Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Ιδρύθηκε το 1930-1931 ως 49ο Ανατολικής Περιφέρειας  Αθηνών και ήταν 5/θέσιο (Διάταγμα 3-11-1930, ΦΕΚ 365/8-11-1930). Το 1934 πήρε την ονομασία 30ο Δημοτικό Σχολείο Β΄ Περιφέρειας Αθηνών (Διάταγμα 29-5-1934, ΦΕΚ 180/6-6-1934). Ο κωδικός αριθμός του σχολείου είναι 050522Υ.

 

Το σχολείο βρίσκεται στην πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή της Κυψέλης, η οποία έχει υψηλό ποσοστό μεταναστών διαφορετικής προέλευσης και άρα με πολυπολιτισμικό χαρακτήρα. Συστεγάζεται με το 27ο Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, αλλά και με τρία νηπιαγωγεία εκ των οποίων το ένα είναι ολοήμερο.  Βρίσκεται σε ένα κτίριο του 1969 και βέβαια δε χτίστηκε για να λειτουργεί ως ολοήμερο. Γα το λόγο αυτό έγιναν κάποιες παρεμβάσεις και μετατροπές στους χώρους τους ώστε να εξασφαλιστούν χώροι για τη διδασκαλία των νέων γνωστικών αντικειμένων

 

Ιστορικό του σχολείου ως πιλοτικό ολοήμερο:

Από το σχολικό έτος 1999-2000, υπάρχει μεγάλη ζήτηση από τους γονείς για να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο σχολείο μας, λόγω της θετικής επίδρασης που έχουν τα πιλοτικά ολοήμερα δημοτικά σχολεία με τα προγράμματα που εφαρμόζουν, αλλά και γιατί το ωράριο λειτουργίας μας, εξυπηρετεί τους εργαζόμενους γονείς. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι οι πολλοί μαθητές ανά τμήμα και οι ανεπαρκείς χώροι.

 

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Γρηγορόπουλος Δημήτριος – διευθυντής

Παπαευθυμίου Ευθύμιος – υποδιευθυντής

Μπομπογιάννη Βασιλική

Γλένη Χρυσαυγή

Σκούλικα Μαρία

Μανωλούκος Κωνσταντίνος

Θανασιά Νίκη

Ντιντίκου Χριστίνα

Τριάντης Μιχάλης

Τασιοπούλου Ιωάννα

Γεωργαλής Χρήστος

Ζορζοβίλη Ελένη

Φραγκούλη Ελένη

Σταθούλη Παναγιώτα

Μονιάκη Ευαγγελία

Μπούρα Ειρήνη – Αγγλικών

Δημέα Αντωνία – Αγγλικών

Κονιδάρη Σοφία – Γυμνάστρια

Καραγιάννης Κωνσταντίνος – Μουσικός

Βουτυρέας Δημήτρης – Ολυμπιακή Παιδεία

Κοκκολιός Αντώνης – Πληροφορική

Γεννάτου Ελένη – Αισθητική Αγωγή

Σπυροπούλου Μαρία – Θεατρική Παιδεία

Μπάλκα Σοφία – Μουσικοκινητική

Κοκκίνη Ευαγγελία - Χοροί

 

Μαθητικός πληθυσμός

Σχολική χρονιά 1999-2000                 186 μαθητές

Σχολική χρονιά 2000- 2001                196 μαθητές

Σχολική χρονιά 2001-2002                 210  μαθητές

Σχολική χρονιά 2002-2003                 205 μαθητές

 

Σύνθεση Μαθητικού Πληθυσμού

1999-2000 Σε σύνολο 186 μαθητών οι 70 ήταν αλλοδαποί (ποσοστό 38% )

2000-2001 Σε σύνολο 196 μαθητών οι 81 ήταν αλλοδαποί ( ποσοστό 41% )

2001-2002 Σε σύνολο 210 μαθητών οι 79 ήταν αλλοδαποί ( ποσοστό 38% )

2002-2003 Σε σύνολο 205 μαθητών οι 76 είναι αλλοδαποί ( ποσοστό 37% )

*        Το ποσοστό των μαθητών με προέλευση την Αλβανία κυμαίνεται στο 80-84% επί του συνόλου των αλλοδαπών

 

Πρόσθετα Γνωστικά Αντικείμενα / Δράσεις Ολοήμερου Προγράμματος

·        Πληροφορική

 

·        Θεατρική Παιδεία

 

 

 

 

 

 

 

 

·        Αισθητική Αγωγή

·        Μουσικοκινητική Αγωγή

·        Αγωγή Υγείας

·        Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

·        Ελληνικοί χοροί

·        Ολυμπιακή Παιδεία

·        Δανειστική Βιβλιοθήκη

·        Μουσικό Εργαστήρι

 

 

 

 


 

 

 

Πλαίσιο κειμένου: ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Από τους Γονείς και την τοπική Κοινωνία

Επεξήγηση με παραλληλόγραμμο: ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
 

 

 

 


Γενικά

Η πιλοτική εφαρμογή του ολοήμερου σχολείου ήρθε να απαντήσει στο κοινωνικό αίτημα των εργαζομένων γονιών που αδυνατούν να προσφέρουν πρόσθετες γνώσεις και δραστηριότητες στα παιδιά τους.

 

Ειδικά

Αποδοχή του Ολοήμερου Σχολείου ως πρόταση εμπλουτισμού του διευρυμένου ωραρίου με γνωστικά αντικείμενα και δημιουργικές δραστηριότητες των παιδιών

Η ‘’μελέτη’’ ως νέο στοιχείο στο σχολικό πρόγραμμα δημιούργησε συναισθήματα ανακούφισης στους γονείς

Το μάθημα της πληροφορικής κάλυψε το γενικό αίτημα των γονιών για την εισαγωγή των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο δημοτικό

Η αναδιαμόρφωση των σχολικών τάξεων ως προς την αισθητική καθώς και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός τους, προετοίμασε γονείς και παιδιά για ένα φιλικότερο σχολείο και με διαφορετική λειτουργία

Οι καινοτόμες αίθουσες της μουσικοκινητικής αγωγής, της αισθητικής αγωγής, της βιβλιοθήκης και της μουσικής κάλυψαν τις προσδοκίες των γονιών ως προς τα νέα γνωστικά αντικείμενα

 

Αιτήματα των γονιών

Αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής (διαμόρφωση τραπεζαρίας, καθαρότερες τουαλέτες, διαμόρφωση της αυλής με ειδικό τάπητα, πράσινο, παγκάκια και δεντροφύτευση, υπόστεγο και καλύτερες βρύσες, δημιουργία κλειστού γυμναστηρίου)

Πρόσληψη φύλακα

Αποτελεσματικότερη μελέτη των παιδιών

 

Από τους Εκπαιδευτικούς

Επεξήγηση με παραλληλόγραμμο: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
 

 

 

 

 


Η Αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος λειτούργησε θετικά για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές

Οι μαθητές προσαρμόστηκαν γρήγορα στο νέο πρόγραμμα. Η προσαρμογή τους, συνοδεύτηκε με το συναίσθημα της ασφάλειας μέσα στο σχολικό χώρο

Ο πρόσθετος υλικοτεχνικός εξοπλισμός, τα βιβλία και τα οπτικοακουστικά εκπαιδευτικά πακέτα εκσυγχρόνισαν και βοήθησαν την εκπαιδευτική πράξη

Η παρουσία εκπαιδευτικών άλλων ειδικοτήτων, έδωσε ώθηση για διεπιστημονική προσέγγιση μαθημάτων,  με αποτέλεσμα περισσότερες δράσεις και γεγονότα στη τάξη και στο σχολείο γενικότερα.

Η δημιουργία και λειτουργία των ειδικών αιθουσών ζωντάνεψε το σχολικό πρόγραμμα και πρόσφερε στους μαθητές ερεθίσματα  δημιουργίας και έκφρασης

Η λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης ενίσχυσε την φιλαναγνωσία των μαθητών 

Η ώρα της τραπεζαρίας πρόσφερε ένα διαφορετικό μάθημα – βίωμα-  σεβασμού των κανόνων της ομάδας μέσα από την  λειτουργία και την κάλυψη βασικών αναγκών

 

*         Πολυάριθμα τμήματα

*         Μικροί χώροι στις ειδικές αίθουσες

*         Ανεπαρκής ( και με αρκετή γραφειοκρατία)  χρηματοδότηση για την άμεση κάλυψη των πρόσθετων αναγκών του ολοήμερου σχολείου

*         Δυσκολία επικοινωνίας πρωινής και απογευματινής ζώνης

*         Αδυναμίες στο όλο εγχείρημα που φαίνεται ότι προκύπτουν από την ΄΄χαλαρή΄΄ επικοινωνία Παιδαγωγικού Ινστιτούτου – Προϊστάμενου γραφείου, διεύθυνσης, σχολικού συμβούλου

*         Δυσκολία σταθερής λειτουργίας του ολοήμερου από την ετήσια αλλαγή των εκπαιδευτικών της απογευματινής ζώνης και των ειδικοτήτων

*         Δυσκολία εφαρμογής τους ενιαίου ωραρίου μέχρι τις 16.00 από γονείς και παιδιά

 

 

Επεξήγηση με σύννεφο: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 


Δημιουργία νομοθετικού πλαισίου για την λειτουργία του ολοήμερου σχολείου που θα διασαφηνίζει όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από την πράξη

Ολοκλήρωση υλικοτεχνικής υποδομής (βίντεο, τηλεοράσεις, εργαστήρια,..)

Λειτουργική αναδιαμόρφωση χώρων του σχολείου

Μεγαλύτερη επιχορήγηση για την κάλυψη των αυξημένων λειτουργικών δαπανών (αναλώσιμα υλικά στα εργαστήρια, συντήρηση υπολογιστών και αγορά προγραμμάτων, μουσικά όργανα για το εργαστήρι, εκπαιδευτικά πακέτα για την βιβλιοθήκη και τις τάξεις, πληρωμές πετρελαίου για περισσότερες ώρες, πληρωμή καθαριστριών, τραπεζοκόμων και καθηγητών ειδικοτήτων, λογαριασμοί …)

Αποσύνδεση επιχορήγησης του ολοήμερου από τα κοινοτικά πακέτα

Σταθερή επιχορήγηση από τον δήμο

Γραμματειακή υποστήριξη ή εσωτερική ρύθμιση

Διορισμός επιστάτη – κλητήρα

Αναπροσαρμογή του αναλυτικού προγράμματος

Επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών σε θέματα όπως η διαθεματική προσέγγιση, η διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, η ομαδοσυνεργατική μάθηση, η μουσειακή αγωγή, η διαπολιτισμική εκπαίδευση, η λειτουργία και οι δράσεις άλλων σχολείων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες   

Άμεση και  συχνή επικοινωνία με το παιδαγωγικό ινστιτούτο.