4ο Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ «ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ»

Διευθυντής: Γεώργιος Τσοβόλας

 

Ιστορικό του σχολείου:

Το σχολείο ιδρύθηκε το 1965. Στεγάστηκε σε ένα ιδιωτικό κτίριο στην οδό Διστόμου και λειτούργησε ως 6/θέσιο. Το 1974 λόγω αύξησης των μαθητών (έρχονταν πολλά παιδιά από τη γειτονική περιοχή του Δήμου Ιλίου) ενοικιάστηκε κτίριο στην οδό Βύρωνος αρ.6 και  λειτούργησε ως  12/θέσιο. Το 1994 μεταστεγάστηκε σε καινούριο ιδιόκτητο κτίριο που κτίστηκε σε οικόπεδο  4 (τεσσάρων) στρεμμάτων που παραχωρήθηκε από το 301 εργοστάσιο βάσης (στρατόπεδο) και λειτούργησε με  οργανικότητα 10/θέσιου. Το 1999 εντάχθηκε στο πρόγραμμα της πιλοτικής εφαρμογής των 28 Ολοήμερων Σχολείων υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Το σχολείο πήρε την επωνυμία «Αδαμάντιος  Κοραής».

 

Ιστορικό του σχολείου ως πιλοτικό ολοήμερο:

Από το σχολικό έτος 1999-2000 το 4ο Δημ. Αγ. Αναργύρων λειτουργεί ως πιλοτικό ΟΛΟΗΜΕΡΟ – ένα από τα 28 που δημιουργήθηκαν σύμφωνα με το Νόμο 2525/97 για την εκπαίδευση – όπου δημιουργούνται νέες συνθήκες σχολικής ζωής και διαδικασίας μάθησης, με νέα γνωστικά αντικείμενα, με αναβαθμισμένες υποδομές και με αναπροσαρμοσμένο ωρολόγιο πρόγραμμα.

 

Τα νέα γνωστικά αντικείμενα που λειτουργούν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2002-03 είναι: Η πληροφορική, το θεατρικό παιχνίδι, τα εικαστικά και ο Ολυμπισμός .

 

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

Διευθυντής: Τσοβόλας Γεώργιος

Πρωινή ζώνη          

Πετρόπουλος Κων/νος, Υπ/ντής

Πασιά Μαρίνα

 Κάππου Πηνελόπη

Λιανός Παρασκευάς

Χατζηπαρίση Δέσποινα

Παπαδάτου Χριστίνα

Τσιμπογιάννη Χαρούλα

Γκιντίδου Βασιλική (Αγγλικών)

Μπαρτζώκα Παρασκευή (Αγγλικών)

Δρούγκας Φώτιος (Γυμναστής)

Απογευματινή ζώνη

Παπάρα Χρυσούλα, Αν. Υπεύθ

Τσούνη Γεωργία

Κεραμτζή Παναγιώτα

Ζακυνθυνού Αναστασία

Προσωπάρη Σπυρ. (Μουσικός)

Παλαιολόγου Νεκταρία (Η/Υ)

Τσαμουρά Αθηνά(Θεατρ. Παιχν.)

Αγγελάκη Παρασκ.(Εικαστικά)

 

 

Οργάνωση και εξοπλισμός τάξεων – δημιουργία εργαστηρίων:

Οι τάξεις αναβαθμίστηκαν αισθητικά και λειτουργικά όπως: βάψιμο και κουρτίνες αναλόγου χρώματος και κατασκευή σαλονιού για τη μεσημβρινή χαλάρωση, κατασκευή βιβλιοθήκης και ερμαρίων για τα προσωπικά αντικείμενα των μαθητών, εξοπλισμός με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας (βίντεο, TV, διαφανοσκόπιο).

 

 

Διαμορφώθηκαν και εξοπλίστηκαν “ειδικές αίθουσες” όπως:

 

αίθουσα Αισθητικής Αγωγής – Τεχνολογίας

 

 

αίθουσα Φυσικών Επιστημών (Χημείο)

 

 

αίθουσα Πληροφορικής

 

 

αίθουσα Μουσικής

 

 

αίθουσα Βιβλιοθήκης – Αναγνωστήριο

 

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα:

Καταρτίστηκε από την επιστημονική επιτροπή του Π.Ι. και περιλαμβάνει 40 ώρες για την Α’ και Β’ τάξη και 45 ώρες για τις υπόλοιπες τάξεις.

Έγιναν τρεις βασικές παρεμβάσεις του Ολοήμερου στο Αναλυτικό Πρόγραμμα:

Α) Ο εμπλουτισμός του με νέα γνωστικά αντικείμενα (Παραδοσιακοί χοροί, Θεατρικό Παιχνίδι, Ολυμπισμός, Πληροφορική κ.λ.π).

Β) Η καταπολέμηση του διαχωρισμού μεταξύ ακαδημαϊκών και μη μαθημάτων.

Γ) Η ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας και της σχολικής προετοιμασίας στα πλαίσια του σχολικού ωραρίου, είτε στα πλαίσια του κάθε μαθήματος, είτε στην ενισχυτική διδασκαλία, είτε με την αυτόνομη εργασία – προετοιμασία των μαθητών στα εργαστήρια κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων ωρών μελέτης.

Στη διαμόρφωση του ημερήσιου προγράμματος δίδεται η δυνατότητα στη σχολική μονάδα να κάνει κάποιες διαφοροποιήσεις ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές της.

 

ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ (8.15 – 12.30)

Περιλαμβάνει συνήθως τα μαθήματα κορμού (Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική) καθώς επίσης τη Γυμναστική και το μάθημα των Αγγλικών.

 

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΖΩΝΗ (12.30 – 13.35) Γεύμα – Δραστηριότητες.

Η σίτιση των μαθητών γίνεται στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με ευθύνη των γονέων. Αυτό ξεκίνησε σαν προσωρινή λύση γιατί στο υπόγειο υπάρχει αδιαμόρφωτος χώρος για κατασκευή εστιατορίου και κλειστού γυμναστηρίου. (Οι σχετικές μελέτες έχουν υποβληθεί στον ΟΣΚ και πιστεύουμε ότι θα γίνει η διαμόρφωσή τους). Το γεύμα των μαθητών είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα του ημερήσιου προγράμματος και μάλιστα με τεράστια παιδαγωγική σημασία. Είναι ενθαρρυντικό το ότι οι γονείς εφαρμόζουν το διαιτολόγιο που τους προτάθηκε.

Πρόταση: Το ιδανικότερο θα ήταν – και είναι εφικτό- να προσφέρεται το

ίδιο φαγητό σε όλους τους μαθητές (με γλυκό, φρούτο κ.λπ.).

Στην ώρα των δραστηριοτήτων ή χαλάρωσης όπως λέγεται δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να ασχοληθούν και με τα επικουρικά προγράμματα που λειτουργούν παράλληλα στο σχολείο (ComeniusΠεριβαλλοντικήςΕκπ. – Αγωγής Υγείας). Είναι δε και για τους συνάδελφους εκπαιδευτικούς πολύτιμος αυτός ο χρόνος γιατί συνυπάρχουν με αυτούς της απογευματινής ζώνης και συνεργάζονται τόσο στα μαθήματα και τις εργασίες των μαθητών όσο και στις δραστηριότητες των προαναφερθέντων προγραμμάτων.

 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ (13.35 – 16.00)

Είναι πιο χαλαρό το πρόγραμμα και περιλαμβάνει τα νέα γνωστικά αντικείμενα, τη Μουσική, τα Εικαστικά, ορισμένα δευτερεύοντα μαθήματα και την ενισχυτική διδασκαλία. Ένα απαραίτητο στοιχείο της ομαλής λειτουργίας του προγράμματος είναι να περάσει η αντίληψη τόσο στους μαθητές όσο και στους γονείς του ενιαίου του σχολικού προγράμματος χωρίς κανέναν απολύτως διαχωρισμό της πρωινής από την απογευματινή εργασία. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει και η αρμονική συνεργασία όσων εκπαιδευτικών μπαίνουν σε κάθε τάξη.

Μια άλλη επίσης απαραίτητη προϋπόθεση ομαλής λειτουργίας είναι και η εδραίωση ενός πνεύματος συλλογικότητας του εκπαιδευτικού προσωπικού μέσα στο οποίο θα καταγράφονται οι ανάγκες, θα προσδιορίζονται οι προτεραιότητες και θα σχεδιάζονται ενέργειες συλλογικές και ομαδικές. Μέσα σε αυτό το κλίμα θα καταγράφονται και θα ικανοποιούνται οι ανάγκες της ενδοσχολικής επιμόρφωσης.

Αυτό το πνεύμα της συλλογικότητας και της συνευθύνης πέρασε στο διδακτικό προσωπικό του σχολείου από την πρώτη μέρα έναρξης του προγράμματος του πιλοτικού Ολοήμερου. Μάλιστα την περασμένη σχολική χρονιά εισήχθη και η μηνιαία ενδοσχολική συνεργασία με μεγάλη επιτυχία και σημαντικά αποτελέσματα. Ειδικότερα δε μέσω αυτής δίνονται ερεθίσματα στους εκπαιδευτικούς για σχεδιασμό και εφαρμογή μιας ακόμα συνεργασίας σε θέματα λειτουργίας του σχολείου και της σχολικής τάξης, με ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, με καταγραφή διαφόρων προβλημάτων, με συγκρότηση σχεδίων για την περαιτέρω βελτίωση του σχολείου και τέλος συζήτηση για τα σχέδια και την πορεία των επικουρικών προγραμμάτων που λειτουργούν (Comenius - Περιβαλλοντικής – Αγωγή Υγείας). Με την εισαγωγή της ενδοσχολικής επιμόρφωσης μειώνονται δραστικά ή και εξαλείφονται τυχόν παρεξηγήσεις ή παραλείψεις εκπαιδευτικών. Αντιθέτως δε εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους με νέες ιδέες και νέους σχεδιασμούς (κυρίως οι νέοι εκπαιδευτικοί).

Με την όσο το δυνατόν αρτιότερη οργάνωση και με την αρμονική συνεργασία των εκπαιδευτικών μεταξύ τους αλλά και με τους γονείς, με την αναβάθμιση των διδακτικών πρακτικών στη σχολική τάξη και την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων, με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και εποπτικών μέσων, εμφανώς τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα απ’ όταν το σχολείο λειτουργούσε με το παλιό συμβατικό πρόγραμμα. Κατ’ έτος βελτιώνεται όλο και περισσότερο. Εμφανώς πολύ καλύτερα είναι τα αποτελέσματα στις μικρές τάξεις Α’, Β’ και Γ’.

Εξάλλου δε και η σωστή εκπροσώπηση και διδασκαλία μαθημάτων όπως της Αισθητικής Αγωγής, της Μουσικής και των νέων γνωστικών αντικειμένων (Πληροφορική, Μουσικοκινητική Αγωγή, Θεατρικό παιχνίδι κ.λπ.) σε ξεχωριστές αίθουσες και με ειδικευμένους εκπαιδευτικούς, δημιουργούν ευχάριστη ψυχοπαιδαγωγική ατμόσφαιρα και κάνουν το σχολείο πιο χαρούμενο και πιο προσιτό καλύπτοντας έτσι κι άλλες εσωτερικές αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών πέραν του γνωσιολογικού.

Υπάρχουν βέβαια προβλήματα όπως:

Α) Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις νέες μεθόδους διδασκαλίας.

Β) Η έλλειψη του πολλαπλού βιβλίου.

Γ) Ο μη επαρκής χρόνος προετοιμασίας στο χώρο του σχολείου για τις μεγάλες τάξεις (κυρίως Ε’ και Στ’).

Δ) Η έλλειψη κλειστού γυμναστηρίου που, νομίζω είναι απαραίτητο γιατί εξυπηρετεί τη διδασκαλία πολλών μαθημάτων και κυρίως νέων γνωστικών αντικειμένων (Μουσικοκινητική Αγωγή, Θεατρικό παιχνίδι, Ολυμπισμός, Χορός, Αθλοπαιδιές κ.λπ).

Παρά τα όποια προβλήματα που δεν είναι οργανωτικά ή λειτουργικά, στο συγκεκριμένο σχολείο οι γονείς- στο σύνολό τους σχεδόν- έχουν πολύ θετική εικόνα τόσο για τον τρόπο λειτουργίας του όσο και για τα αποτελέσματά του.