50ο Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο ΑΘΗΝΩΝ «ΑΤΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ»

Διευθυντής: Γεώργιος Τζουάννης

 

Ιστορικό του σχολείου:

Το  50ο  Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ιδρύθηκε το  1968  και ξεκίνησε την Πιλοτική ολοήμερη λειτουργία του το σχ. έτος  1999-2000. Στεγάζεται στην οδό Αριστομένους, αρ. 101,στην περιοχή της Πλ. Αττικής, στην Αθήνα, σε κτίριο που ανεγέρθηκε το έτος 1985 και  έχει την προσωνυμία «Αττικό Εκπαιδευτήριο». Ανήκει στο δήμο Αθηναίων και διοικητικά υπάγεται στο 5ο γραφείο Π.Ε. Α΄ Δ/νσης  Αθηνών. Συστεγάζεται δε με το 159ο Δημοτικό Σχολείο.

Είναι 6/θέσιο και οι τρεις ζώνες λειτουργίας του στελεχώνονται με το εκπαιδευτικό δυναμικό του που αποτελείται από: α). το διευθυντή,  β). 10 δασκάλους,  γ). Εκπαιδευτικό τμήματος ένταξης  δ). 3 εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων γυμναστικής, μουσικής, αγγλικών και  ε) 7  πρόσθετους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τα γνωστικά αντικείμενα  των εικαστικών τεχνών, της πληροφορικής, της μουσικοκινητικής, της θεατρικής αγωγής, των αθλητικών δραστηριοτήτων και των παραδοσιακών χορών.

Το Σχολείο διαθέτει:  γραφείο δ/ντή, γραφείο δασκάλων, 7 αίθουσες διδασκαλίας επιπλωμένες με 6θέσιο σαλόνι με βιβλιοθήκη μαθητών και βιβλιοθήκη δασκάλου σε κάθε μια, εργαστήριο εικαστικών, εργαστήριο πληροφορικής, εργαστήριο φυσικών επιστημών, αίθουσα μουσικής-μουσικοκινητικής, αίθουσα θεατρικής αγωγής-πολλαπλών χρήσεων,  σχολική βιβλιοθήκη, εστιατόριο μαθητών με εξοπλισμένη κουζίνα και άλλους βοηθητικούς χώρους.

 

Τα όμορα Δημοτικά Σχολεία της ήδη υποβαθμισμένης περιοχής έχουν εναλλασσόμενο ωράριο λειτουργίας (πρωί-απόγευμα). Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, ότι το «Αττικό Εκπαιδευτήριο» καλείται να δώσει λύσεις στην τοπική κοινωνία και να μη διαψεύσει τις προσδοκίες των ανθρώπων, για ένα καλύτερο μέλλον με ένα άλλο τύπο σχολείου, σύγχρονο, δημοκρατικό, ευέλικτο και δημιουργικό, που να είναι μαθητοκεντρικό, βιωματικό, ούτως ώστε να καταστεί χώρος μάθησης, χαράς, ψυχαγωγίας, ζωής και θεμέλιος λίθος για τη δια βίου εκπαίδευση.

Είναι απαίτηση των καιρών να δημιουργούμε ελεύθερα σκεπτόμενους, ευαισθητοποιημένους και ενεργούς πολίτες με πνεύμα συνεργασίας και συλλογικότητας.

 

Ιστορικό του σχολείου ως πιλοτικό ολοήμερο:

Οι εργαζόμενοι γονείς, οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία φορείς, αποδέχονται τη λειτουργία του πιλοτικού προγράμματος και με χαρά τους βλέπουν ότι λύνονται πολλά από τα προβλήματά τους. Η προτίμηση του πιλοτικού ολοήμερου Σχολείου είναι μεγάλη. Η δυναμικότητα του 50ου Δημοτικού Σχολείου από 96 μαθητές ανεβαίνει στους 153 μαθητές. Παρατηρούμε, λοιπόν, μια αύξηση της δυναμικότητα του σχολείου μας κατά 60%.

 

Νέα Γνωστικά Αντικείμενα: Τα νέα γνωστικά αντικείμενα που προστέθηκαν στο πιλοτικό πρόγραμμα όπως: Μουσικοκινητική Αγωγή (για τις τάξεις Α΄ έως Δ΄ ), τα Εικαστικά, η Θεατρική Αγωγή, η Πληροφορική (για τις τάξεις Δ΄ έως Στ΄), οι Παραδοσιακοί χοροί, οι Αθλητικές δραστηριότητες, η Κυκλοφοριακή Αγωγή και η Αγωγή Υγείας έκαναν το πρόγραμμα ελκυστικό και αποδοτικό. Ειδικά στην Αγωγή Υγείας τα παιδιά κάνουν πρακτική εφαρμογή σ’ αυτά που διδάχθηκαν. Πριν το φαγητό πλύσιμο χεριών και μετά το φαγητό πλύσιμο δοντιών. Επίσης για την Αγωγή Υγείας δημιουργήσαμε και ημερίδα στις 22-02-2002 με θέμα: “Επικοινωνιακή διδακτική πρόταση με υλικό Αγωγής Υγείας στο μάθημα της γλώσσας και η μέθοδος Project”. Την ευθύνη της ημερίδας είχε το Γραφείο Αγωγής Υγείας της Α΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών. Τη δειγματική διδασκαλία με υλικό Αγωγής Υγείας στην Στ΄ τάξη έκανε η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Πατρών κυρία Ιορδανίδου Άννα .

 

Οι μαθητές δείχνουν ιδιαίτερο ζήλο για τα Εικαστικά (έργα τους παρουσιάζονται στο τέλος της σχολικής χρονιάς ), για την Θεατρική  Αγωγή (Δείγμα της δουλειάς τους παρουσιάζουν οι μαθητές στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου) και για την Πληροφορική. Το εργαστήριο μας είναι εξοπλισμένο με 10 Η/Υ. Οι μαθητές των Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξεων έχουν μάθει να χρησιμοποιούν του Η/Υ και να κάνουν χρήση του διαδικτύου.

 

Προβληματισμοί:

Σαν αρνητικά στοιχεία της εφαρμογής του προγράμματος μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής :

Την έλλειψη αιθουσών διδασκαλίας, ώστε το κάθε σχολείο να έχει τα δικά του εργαστήρια. Την έγκαιρη εφαρμογή του προγράμματος από την αρχή του  διδακτικού έτους και όχι από 23-10-2002 που άρχισε να λειτουργεί το πιλοτικό πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2002-2003. Την άμεση πρόσληψη των τραπεζοκόμων για να μην έχουμε προβλήματα δυσλειτουργίας του εστιατορίου και επιβάρυνση του συλλόγου γονέων (προσέλαβαν τραπεζοκόμο, για δύο μήνες). Την άμεση χρηματοδότηση του προγράμματος για την αγορά αναλωσίμων υλικών και εποπτικών μέσων διδασκαλίας, διότι στην τριετή λειτουργία του προγράμματος έχουν διατεθεί ελάχιστα ποσά. Υπόψη ότι τα λειτουργικά έξοδα του πιλοτικού Σχολείου έχουν τριπλασιαστεί.

 

 

 

Προτάσεις:

Αν, λοιπόν, θέλουμε να λειτουργούν τα φιλόδοξα αυτά προγράμματα με επιστημονικά κριτήρια και να είναι αξιόπιστα στην ευρύτερη κοινωνία θα πρέπει να χρηματοδοτούνται επαρκώς και να εποπτεύονται και να αξιολογούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι εργαζόμενοι ωρομίσθιοι καθηγητές ειδικοτήτων που προσλαμβάνονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο καθώς και το βοηθητικό προσωπικό (τραπεζοκόμοι-καθαρίστριες) να πληρώνονται κανονικά και όχι κάθε τρίμηνο, πεντάμηνο ή εξάμηνο, διότι με αυτή την τακτική αμοιβής δεν θα μπορούμε να βρίσκουμε προσωπικό στο μέλλον. Επίσης, στην απογευματινή ζώνη λειτουργίας του πιλοτικού Δημ. Σχολείου πρέπει να δημιουργηθούν οργανικές θέσεις δασκάλων ώστε να μην παρατηρείται το φαινόμενο το πιλοτικό σχολείο να γίνεται κέντρο διερχομένων δασκάλων από τα συμβατικά σχολεία. Παρατηρήθηκε ότι όταν έχουμε μόνιμο προσωπικό που γνωρίζει τη λειτουργία του πιλοτικού, οι δείκτες απόδοσης και λειτουργίας του είναι υψηλοί.

Η απουσία των τμημάτων υποδοχής δε βοηθάει τη λειτουργία του προγράμματος, διότι η ένταξη των αλλοδαπών μαθητών γίνεται με αργούς ρυθμούς. Σας κάνουμε γνωστό ότι οι αλλοδαποί μαθητές αγγίζουν το 47% των μαθητών του σχολείου μας. Εμείς σαν Σχολείο έχουμε ζητήσει να δημιουργηθούν τμήματα υποδοχής διότι αντιμετωπίζουμε οξύτατα προβλήματα. Το τμήμα ένταξης που υπάρχει δε βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση, διότι απευθύνεται στους μαθητές που έχουν μαθησιακές δυσκολίες.

 

Σαν θετικά στοιχεία του προγράμματος μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής :

·        Δόθηκε η ευκαιρία στα υποβαθμισμένα αυτά σχολεία να εξωραΐσουν τα κτίρια τους, να εξοπλίσουν τις αίθουσες τους με εποπτικά μέσα διδασκαλίας (τηλεοράσεις, video, υπολογιστές) και να δημιουργηθούν στοιχειώδεις βιβλιοθήκες, απαραίτητες για τη λειτουργία του σύγχρονου Δημοτικού Σχολείου.

·        Με την ένταξη της απογευματινής μελέτης οι μαθητές προετοιμάζονται κατά μεγάλο βαθμό για την επόμενη μέρα .

·        Δίνεται η δυνατότητα και στους φτωχούς μαθητές να μάθουν τη χρήση των Η/Υ και να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο.

·        Να εκφραστούν μέσα από τα εικαστικά και το θεατρικό παιχνίδι.

·        Μαθαίνουν παραδοσιακούς χορούς διατηρώντας ζωντανή την παράδοση.

·        Οι αθλητικές δραστηριότητες δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να εκτονωθούν και να ψυχαγωγηθούν.

·        Η κυκλοφοριακή αγωγή βοηθάει στους μαθητές να γνωρίσουν τον Κ.Ο.Κ. και αργότερα σαν ενήλικοι οδηγοί να έχουν διαμορφωμένη καλή οδική συμπεριφορά.

·        Τέλος η εφαρμογή της Αγωγής Υγείας βοηθάει τους μαθητές να αγαπούν την καθαριότητα, την υγιεινή του σώματος και μαθαίνουν να κάνουν σωστή διατροφή (χόρτα, λάδι, όσπρια, φρούτα κ.τ.λ.).

 

Αισιοδοξούμε ότι, με τις μικρές αυτές επισημάνσεις που κάναμε, σας δώσαμε μια πλήρη εικόνα λειτουργίας του πιλοτικού μας Σχολείου. Ευελπιστούμε ότι το τρέχον Σχ. Έτος 2003-2004 θα είναι καλύτερο και  πιο δημιουργικό.