5ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Πολιτιστικό πρόγραμμα 2003-04  Τάξη Δ΄(Τμήματα 1&2)

 

« ΤΑ ΦΟΥΓΑΡΑ HOFFMAN ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ»

Υπεύθυνος προγράμματος:  Μίτσης Παναγιώτης,  δάσκαλος

 

ΘΕΜΑ

    Η επαφή των μαθητών με ένα από τα χαρακτηριστικότερα μνημεία του Γαλατσίου, τις καμινάδες και τα εναπομείναντα κτίρια των ασβεστοκάμινων που λειτουργούσαν στην περιοχή μέχρι τη δεκαετία του 1970, στα πλαίσια του μαθήματος της τοπικής ιστορίας.

 

ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ

1.Μορφολογία και περιβάλλον του Γαλατσίου στις αρχές του αιώνα

2.Αναφορές των Τουρκοβουνίων και των ιερών τους στην αρχαιότητα

3.Αναφορές των Τουρκοβουνίων και της γύρω περιοχής στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας

4.Αναφορά στο ιστορικό της εκκλησίας της Αγ. Γλυκερίας, του κτήματος του Λ. Βεϊκου και τις ασχολίες των κατοίκων της περιοχής

5.Νταμάρια στα Τουρκοβούνια και σε άλλες περιοχές του Γαλατσίου

6.Ασβεστολιθικά πετρώματα και παραγωγή ασβέστη

7.Σπαστήρες και ασβεστοκάμινα στο Γαλάτσι

8.Χρήση των χώρων και των κτιρίων που έχουν απομείνει από τα ασβεστοκάμινα σήμερα

ΣΤΟΧΟΙ

1.Να κατανοήσουν οι μαθητές τη συνέχεια της γειτονιάς τους στο χώρο και το χρόνο.

2..Να γνωρίσουν πλευρές της καθημερινής ζωής των κατοίκων της περιοχής τα προηγούμενα και τα παλαιότερα χρόνια

3.Να κατανοήσουν τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην περιοχή τον τελευταίο αιώνα σε σχέση με την οικονομική δραστηριότητα , την ντόπια παραγωγή ασβέστη και οικοδομικών υλικών και την ανοικοδόμηση.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Έρευνα και συλλογή του υλικού

    Η πρώτη προσέγγιση του θέματος έγινε μέσα από συζήτηση για το τι είδους εργοστάσια ήταν αυτά τα κτίρια στη γειτονιά μας και οι εντυπωσιακές τους καμινάδες. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο και ακολούθησε επίσκεψη στις λαϊκές αγορές της γειτονιάς, όπου οι μαθητές με βάση το ερωτηματολόγιο πήραν συνεντεύξεις από τους κατοίκους και μάζεψαν στοιχεία για το ιστορικό της περιοχής και των εργοστασίων.

    Μελέτη και ερμηνεία

    Οι μαθητές επεξεργάστηκαν το υλικό που συνέλεξαν, πραγματοποίησαν βιβλιογραφική έρευνα, αναζήτησαν πληροφορίες από τοπικά έντυπα και κατοίκους της περιοχής.

. Παραγωγή έργου

    Οι μαθητές δημιούργησαν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικές με την ιστορία των ασβεστοκάμινων. την παραγωγή του ασβέστη και γενικότερα την ιστορία της γειτονιάς τους.

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

    Στην υλοποίηση του προγράμματος εφαρμόστηκε η μέθοδος project, η έρευνα πεδίου και η έρευνα δράσης .

  

 

 

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

    Υπάρχουν πράσινες κάρτες που έχουν τις ερωτήσεις και κόκκινες.

    Το παιχνίδι παίζεται από ομάδες. Κάθε ομάδα έχει το πιόνι της και ρίχνει με τη σειρά της το ζάρι.. Αν το πιόνι βρεθεί σε πράσινο τετραγωνάκι, η ομάδα καλείται να απαντήσει σε μια ερώτηση. Στην περίπτωση που απαντήσει σωστά, έχει το δικαίωμα να ξαναρίξει κ.ο.κ. Αν το πιόνι βρεθεί σε κόκκινο τετραγωνάκι, τότε στη μία κόκκινη πηγαίνει ένα τετράγωνα πίσω, στη δεύτερη δυο και στην τρίτη χάνει τη σειρά της. Νικήτρια είναι η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στο τέρμα.

 

 

  Οι ερωτήσεις είναι:

1.Τι σημαίνει η λέξη καμίνι;

2.Τι είναι το νταμάρι;

3.Τι εργοστάσιο δείχνει η ζωγραφιά;

4.Τι υπήρχε γύρω από τα καμίνια της οδού Καραϊσκάκη και της οδού Ορφανίδου παλιά;

5.Τι υπάρχει γύρω από τα καμίνια της οδού Καραϊσκάκη και της οδού Ορφανίδου σήμερα;

6.Τι έφτιαχναν τα καμίνια;

7.Πού έβρισκαν τις πρώτες ύλες για τη λειτουργία των καμινιών;

8.Πώς αλλιώς ονομάζονται οι ψηλές καμινάδες των ασβεστοκάμινων της  περιοχής μας;

9.Ποιο καμίνι στο Γαλάτσι έχει την ψηλότερη καμινάδα;

10.Πώς ονομάζονται οι πέτρες που θέρμαιναν στα καμίνια για να πάρουν τον ασβέστη;

11.Πώς φτιαχνόταν ο ασβέστης στα καμίνια;

12.Τι είδους εργοστάσια υπήρχαν στο Γαλάτσι παλιά;

13.Από πού προέρχεται το όνομα Γαλάτσι;

14.Πώς ονομάζονταν τα Τουρκοβούνια στην αρχαιότητα;

15.Ποιο ήταν το μικρό όνομνα του Βεϊκου;

16.Για ποιους μιλάει ο μύθος της Αγ. Γλυκερίας;

17.Ποια άγρια ζώα ζούσαν στα Τουρκοβούνια παλιά ;

18.Πότε εξαφανίστηκε εντελώς το δάσος στα Τουρκοβούνια ;

19.Ποιος δρόμος κοντά στο σχολείο μας ήταν παλιά ρέμα ;

20.Τι είναι ο σπαστήρας:

21.Ποιο ήταν το όνομα του μεγαλύτερου νταμαριού στα Τουρκοβούνια;

22.Εκτός από τις ασβεστόπετρες τι άλλες πέτρες έπαιρναν από τα νταμάρια και τι τις έκαναν;

23.Πότε έγινε για πρώτη φορά καταγγελία στη Βουλή ότι τα καμίνια ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα της Αθήνας με τον καπνό τους ;

24.Σε ποιο Δήμο ανήκει το καμίνι της οδού Καραϊσκάκη;

25. Σε ποιο Δήμο ανήκει το καμίνι της οδού Ορφανίδου;

26.Πώς λειτουργούσαν οι σπαστήρες;

27.Ποιο διάσημο πρόσωπο είχε έρθει για κυνήγι στα Τουρκοβούνια;

28.Σε ποιο σημείο του καμινιού στοίβαζαν τις ασβεστόπετρες για να τις θερμάνουν;

29.Πείτε δυο διαφορές ανάμεσα στα καμίνια της Καραϊσκάκη και της Ορφανίδου;

30.Τι είδους ζώα έβοσκαν στην περιοχή των καμινιών παλιά;