5ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Πολιτιστικό πρόγραμμα 2003-04  Τάξη Γ΄2

 

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΩΡΑ»

Υπεύθυνη προγράμματος: Γεωργακοπούλου  Βάσω, δασκάλα

Για την παρουσίαση του προγράμματος  και τη μουσική του CD συνεργάστηκε η μουσικός του σχολείου Σωτηρίου Ουρανία     Ηχογράφηση μουσικού CD: Μίτσης Παναγιώτης, δάσκαλος

 

ΘΕΜΑ

    Η κούνια – αιώρα ως κρεβάτι, ως παιχνίδι, ως έθιμο από τα αρχαία χρόνια ως σήμερα.

ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ

    1.Οι κούνιες-κρεβάτια των μικρών παιδιών

    2.Οι κούνιες στην «παιδική χαρά»

    3.Η αιώρα σαν έθιμο στην ελληνική επαρχία

    4.Η αιώρα στην Αρχαία και Βυζαντινή Ελλάδα

 

ΣΤΟΧΟΙ

    Μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος επιδιώκεται οι μαθητές:

    1.Να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους διαφορετικής ηλικίας και καταγωγής οι οποίοι είναι φορείς στοιχείων άλλων πολιτισμών.

    2.Να συνειδητοποιήσουν ότι η ιστορία της στηρίζεται κυρίως στη μνήμη των ανθρώπων (συγγενών προγόνων)

    3.Να αναγνωρίσουν ότι η μνήμη είναι ένας επιλεκτικός μηχανισμός που διαφοροποιείται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

    4.Να συλλέγουν πληροφορίες από διαφορετικές πηγές, προφορικές και γραπτές.

    5.Να διασταυρώνουν τις πηγές, να συνθέτουν τα δεδομένα, προκειμένου να οδηγούνται σε συμπεράσματα.

    6.Να επικοινωνούν με ανθρώπους διαφορετικής ηλικίας.

    8.Να αποκτήσουν εκτίμηση και σεβασμό στον εαυτό τους και τους άλλους.

    9.Να εργάζονται συλλογικά

   10. να εκφράζονται δημιουργικά.

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

    ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

    Επιλογή θέματος με μαθητές.

    ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  «Οι κούνιες κρεβάτια των μικρών παιδιών»

   

    α)συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, φωτογραφίες, σχέδια, κατασκευές

    β)έρευνα βιβλιογραφική, μουσεία, κατάστημα με κούνιες, διασταύρωση πληροφοριών με ειδικούς.

    ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  «Κούνια παιδικής χαράς»

    α)συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, φωτογραφίες, σχέδια, κατασκευές

    β) έρευνα βιβλιογραφική, μουσεία, επίσκεψη σε παιδική χαρά

    ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ  «Η αιώρα»

    α) )συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, φωτογραφίες, σχέδια, κατασκευές

    β) έρευνα βιβλιογραφική, μουσεία, επίσκεψη σε παιδική χαρά

 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ

    Παρουσίαση του έργου στη σχολική κοινότητα και τοπική κοινωνία

    Διοργάνωση έκθεσης ζωγραφικής και πλαστικής

    Έκδοση αφίσας

    Παραγωγή μουσικού cd με τραγούδια για την αιώρα.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

    Στην υλοποίηση του προγράμματος εφαρμόστηκε η μέθοδος project, η έρευνα πεδίου, η έρευνα δράσης και η ανθρωπολογική

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

    Γλώσσα ( σύνταξη ερωτηματολογίου, κείμενα, καταγραφή-επεξεργασία υλικού)

    Ιστορία (ιστορία αιώρας στις ιστορικές περιόδους, αγγεία))

    Εμείς και ο κόσμος (τοπική αναφορά εθίμων σχετικά με την αιώρα)

 

 

                                  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ                                               ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ CD

                                                             

 

 

Η  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΑΦΙΣΑ