5ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Α΄Δ/νση Πρ. Εκπ/σης Αθηνών
 Πολιτιστικά Προγράμματα

  

Η λέξη «σχολείο» στις γλώσσες του κόσμου

The word “school” in world languages

Υπεύθυνοι προγράμματος:

2002-03 Ελευθερίου Μάνος – Μίτσης Παναγιώτης

   Συνεργάστηκαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου: Δάλλα Τριανταφυλλιά, Γεωργακοπούλου Βάσω, Τέρπου Ελένη, Κατσούλη Κυριακή

   Το πρόγραμμα εκπόνησαν οι μαθητές της Ε2 τάξης ως πρόγραμμα για το δίκτυο ASPnet συνεργαζόμενων σχολείων της UNESCO

2003-04 Κατσούλη Κυριακή – Μίτσης Παναγιώτης

    Συνεργάστηκαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου: Δάλλα Τριανταφυλλιά, Καρποντίνη Ειρήνη, Συρρή Μαρία, Αικατερίνη Γραμματική

    Το πρόγραμμα εκπόνησαν οι μαθητές της ΣΤ2 τάξης ως Πολιτιστικό Πρόγραμμα

   

ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ

1.Ετυμολογία γενικά

2.Ετυμολογία της λέξης «σχολείο»

3.Η λέξη «σχολείο» στα αρχαία χρόνια

4.Η λέξη «σχολείο» στα Ρωμαϊκά, Βυζαντινά και μεταβυζαντινά χρόνια

5.Η λέξη «σχολείο» στη σύγχρονη Ελλάδα (ντοπιολαλιές, διάλεκτοι κ.λ.π.)

6. Η λέξη «σχολείο» στις διάφορες γλώσσες που μιλιούνται στον κόσμο

 

ΣΤΟΧΟΙ

    Οι μαθητές: 

1.Να γνωρίσουν τη σχέση αρχαίας και νέας ελληνικής γλώσσας.

2.Να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους άλλων χωρών.

3.Να συλλέξουν πληροφορίες από πολλές πηγές.

4.Να τις διασταυρώσουν, να τις συνθέσουν και να οδηγηθούν σε συμπεράσματα.

5.Να συμβάλλουν στην επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων διαφόρων κρατών και φυλών.

6.Να κατανοήσουν και να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα.

7.Να αποκτήσουν αυτοεκτίμηση και σεβασμό προς τον εαυτό τους και τους άλλους.

8.Να εργαστούν ομαδικά και συλλογικά

 

ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

    Έρευνα και συλλογή υλικού

    Η σχολική ομάδα επέλεξε το θέμα και χωρίστηκε σε υποομάεδες.

    Συντάχθηκε ερωτηματολόγιο για τις πρεσβείες.

    Οι μαθητές ανέλαβαν ρόλο δημοσιογράφου.

    Μελέτη-Ερμηνεία υλικού

    Οι μαθητές επεξεργάστηκαν το υλικό, πραγματοποίησαν βιβλιογραφική έρευνα, συνέκριναν το υλικό, ανέτρεξαν σε λεξικά, δημιούργησαν τράπεζα πληροφοριών.

    Παραγωγή έργου

    Η ομάδα παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνάς της με την παραγωγή εντύπου και αφίσας.

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

    Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η μέθοδος project και η έρευνα δράσης.

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

    Ξένες πρεσβείες-προξενεία στην Ελλάδα

    Σχολεία του εξωτερικού

    Ελληνικές πρεσβείες-προξενεία στο εξωτερικό

    Υπουργείο Εξωτερικών

    Κέντρα ξένων γλωσσών

 

ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

    Γλώσσα, Ξένες γλώσσες, Ιστορία, Γεωγραφία, Πληροφορική

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ

 

 

 

 

 

Η ΑΦΙΣΑ