76ο Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο ΑΘΗΝΩΝ «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ»

Διευθύντρια: Ιωάννα Γιαννοπούλου

 

Γενικά:

Το 76ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών λειτουργεί ως 12/θέσιο Σχολείο στα Άνω Πετράλωνα κοντά στο κέντρο της Αθήνας.

Σ’ αυτό φοιτούν 290 μαθητές και εργάζονται:

21 δάσκαλοι

1 δάσκαλος Πληροφορικής

1 δάσκαλος Αγγλικής Γλώσσας

1 δάσκαλος Γαλλικής Γλώσσας

1 δάσκαλος Γυμναστικής

1δάσκαλος Παραδοσιακών Χορών

1 δάσκαλος Αισθητικής αγωγής

1 δάσκαλος Μουσικής

1 δάσκαλος Θεατρικής αγωγής

1 δάσκαλος Τμήματος Ένταξης

1 Τραπεζοκόμος

2 Καθαρίστριες

συνολικά: 33 εργαζόμενοι

 

Ιστορικό του σχολείου ως πιλοτικό ολοήμερο:

Το σχολείο μας εφαρμόζει για τέταρτη χρονιά το πιλοτικό πρόγραμμα «ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ».

Σκοπός του πιλοτικού προγράμματος είναι η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου στο δημόσιο σχολείο με την εξασφάλιση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας, οι οποίες οδηγούν το μαθητή αποτελεσματικότερα στη μάθηση, τον εμπλουτισμό του προγράμματος με νέα γνωστικά αντικείμενα και δραστηριότητες που καλλιεργούν δεξιότητες και συντελούν στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας των μαθητών.

 

Το Πρόγραμμα στοχεύει:

·                    Στην αλλαγή στάσης των μαθητών απέναντι στο σχολείο. Το σχολείο πρέπει να γίνει χώρος όπου ο μαθητής δημιουργεί, ερευνά, εκφράζεται, παίζει και ταυτόχρονα μαθαίνει.

·              Στην ομαλή κοινωνικοποίηση των μαθητών μέσα από συλλογικές δράσεις με τους συνομήλικους στα πλαίσια του σχολείου

·              Στην άμβλυνση των ανισοτήτων όποιας αιτιολογίας

·              Στη μείωση της παραπαιδείας προσφέροντας στους μαθητές αυτά, τα οποία οι γονείς τους αναζητούν σε φροντιστήρια, εργαστήρια, γυμναστήρια.

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα:

Με βάση τους προαναφερθέντες στόχους και σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων συντάχθηκε το Αναλυτικό και Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου, το οποίο εκτείνεται σε τρεις ζώνες: πρωινή, απογευματινή, προαιρετική. Περιλαμβάνει εκτός των μαθημάτων, τα οποία διδάσκονται σε όλα τα σχολεία, νέα γνωστικά αντικείμενα και δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα:

Το Πρόγραμμα της πρωινή ζώνης περιλαμβάνει:

 

Το Πρόγραμμα της απογευματινής ζώνης περιλαμβάνει:

·        Σίτιση- χαλάρωση

·        Μελέτη – προετοιμασία

·        Εμείς και ο κόσμος

·        Θρησκευτικά

·        Πολιτική και κοινωνική αγωγή

·        Πληροφορική (Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη)

·        Αισθητική αγωγή

·        Θεατρική αγωγή

·        Παραδοσιακούς χορούς

·        Μουσική

·        Μυθολογία (Γ΄ τάξη)

·        Τοπική ιστορία (Δ΄ τάξη)

·        Περιβαλλοντική αγωγή (Δ΄ τάξη)

 

Το Πρόγραμμα της προαιρετικής ζώνης περιλαμβάνει:

Για Α΄ και Β΄ τάξη :

·        Παραμύθι

·        Μουσική

·        Επιτραπέζια παιχνίδια

·        Παιχνίδι

Για  Γ΄ και Δ΄ τάξη :

·        Πληροφορική

·        Κατασκευές

·        Λογοτεχνία

·        Σκάκι

·        Επιτραπέζια αντισφαίριση

Για την Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξη :

·        Λογοτεχνία

·        Σκάκι

·        Επιτραπέζια αντισφαίριση

 

Κτιριακός εξοπλισμός:

Η πολύωρη παραμονή των μαθητών στο σχολείο και οι νέες δραστηριότητες απαιτούν κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους ώστε το σχολικό περιβάλλον να είναι ευχάριστο και λειτουργικό. Από την αρχή έγιναν οι αναγκαίες παρεμβάσεις στην αισθητική του σχολείου, στους χώρους και στον εξοπλισμό του. Έτσι το σχολείο διαθέτει:

·              12 ευρύχωρες αίθουσες διδασκαλίας με βιβλιοθήκη, η οποία περιλαμβάνει αρκετούς τίτλους βιβλίων λογοτεχνίας και επιστημών, ατομικά ντουλάπια μαθητών, γωνιά με καναπέδες και μοκέτα, διαφανοσκόπιο, CD Player

·              Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

·              Εργαστήριο Πληροφορικής

·              Αίθουσα Μουσικής

·              Αίθουσα Αισθητικής αγωγής

·              Αίθουσα Μουσικοκινητικής, Θεατρικής αγωγής

·              Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων, όπου διδάσκονται οι Παραδοσιακοί χοροί και η Επιτραπέζια Αντισφαίριση

·              Αίθουσα σίτισης (τραπεζαρία)

·              Αίθουσα Τμήματος Ένταξης

 

Προβληματισμοί:

Στην υλοποίηση του προγράμματος αντιμετωπίζουμε τα εξής προβλήματα:

Υπάρχουν δυσκολίες στο συντονισμό όλων των εκπαιδευτικών οι οποίοι ασχολούνται με την ίδια ομάδα μαθητών, με συνέπεια να δημιουργούνται μερικές φορές προβλήματα τόσο παιδαγωγικά όσο και διδακτικά.

Οι ώρες για τη Μελέτη - Προετοιμασία στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη δεν αρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών με αποτέλεσμα να πρέπει οι μαθητές να εργασθούν αρκετά και στο σπίτι.

Η συνεχής ανανέωση των εκπαιδευτικών κυρίως των ωρομισθίων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στο σχεδιασμό των επιμέρους προγραμμάτων

 

Συμπεράσματα:

Μετά από τρία και πλέον χρόνια εφαρμογής του προγράμματος μπορούμε με περισσότερη ασφάλεια να διατυπώσουμε κάποια συμπεράσματα:

·              Οι μαθητές βελτιώνουν γενικά τις επιδόσεις τους. Ιδιαίτερα παρατηρούμε ότι όταν οι εκπαιδευτικοί εμπλουτίζουν τη διδασκαλία τους και με άλλα μέσα και εφαρμόζουν νέες μεθόδους ( ομαδοσυνεργατική, διαθεματική, σχέδια εργασίας) το ενδιαφέρον των μαθητών αυξάνεται κατακόρυφα και αποκτούν γνώσεις, οι οποίες στηρίζονται σε ισχυρές βάσεις.

·              Δυστυχώς δεν έχουμε ενδείξεις ότι μειώθηκε η τάση προσφυγής σε φροντιστήρια, κυρίως Αγγλικής Γλώσσας, αν και καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια ενίσχυσης του μαθήματος στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος.

·              Οι μαθητές αντλούν ικανοποίηση και χαρά από την ενεργοποίησή τους και τα επιτεύγματά τους κυρίως στις δραστηριότητες. Το γεγονός αυτό μπορεί να γίνει μοχλός τροποποίησης ακόμα και σοβαρών προβληματικών συμπεριφορών όταν αξιοποιηθεί κατάλληλα και αποτελέσει την ευκαιρία για επιβράβευση και ενθάρρυνση.

·              Ειδικές ομάδες μαθητών (αλλόγλωσσοι, τσιγγανόπαιδες, μαθητές προερχόμενοι από φτωχά κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα) με την πολύπλευρη βοήθεια, που τους προσφέρεται, βελτιώνουν τις επιδόσεις τους, οικοδομούν σχέσεις με τους συμμαθητές και κατακτούν την ένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και ποσοστό σε σχέση με το παρελθόν.

·              Οι μαθητές χαίρονται τη συναναστροφή με τους συνομήλικους, μαθαίνουν να συμβιώνουν και να συνεργάζονται, κοινωνικοποιούνται.

 

Πιστεύουμε ότι το «ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ», όπως εφαρμόζεται πιλοτικά, είναι ένα Σχολείο Υψηλών Προδιαγραφών, είναι το Σχολείο του Μέλλοντος και είμαστε βέβαιοι ότι τόσο η Πολιτεία όσο και η Εκπαιδευτική Κοινότητα θα το στηρίξουν με όλες τους τις δυνάμεις.