7ο   6/ΘΕΣΙΟ  ΠΙΛΟΤΙΚΟ  ΟΛΟΗΜΕΡΟ  Δ. Σ.  ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

 

 

  ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

 

Το κτίριο που στεγάζεται το 7ο Δ.Σ. Περάματος χτίστηκε το 1954. Είναι το πρώτο σχολικό κτίριο που κατασκευάστηκε στο Πέραμα. Το σχέδιό του είναι ελβετικό.

Το οικόπεδο παραχωρήθηκε δωρεάν από τον Ο.Δ.Ε.Π. Οι πρώτες δαπάνες για την ανέγερσή του έγιναν από την προαιρετική εισφορά των κατοίκων του Περάματος.

Λειτούργησε για πρώτη φορά το 1955 σαν 1ο Δημοτικό Σχολείο Περάματος και συγκέντρωσε όλα τα παιδιά της περιοχής. Είχε φτάσει να έχει 880 μαθητές και 15 δασκάλους. Στο κτίριο αυτό στεγάστηκε τα 1ο Δημ. Σχολείο μέχρι το 1979, οπότε και μεταφέρθηκε στο νέο κτίριο που ανοικοδομήθηκε στο ίδιο οικόπεδο. Από την 1η Απριλίου 1985 στο κτίριο στεγάζεται πλέον το 7ο Δημοτικό Σχολείο Περάματος με οργανικότητα 6/θέσιο.

Από το σχολικό έτος 1999-2000, το 7ο Δ.Σ. μαζί με το 1ο Δ.Σ. Περάματος επιλέχθηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και λειτουργούν ως πιλοτικά ολοήμερα σχολεία.

Το 7ο Δ.Σ.Π. σε καμιά περίπτωση δεν μπορούσε να λειτουργήσει αυτόνομα ως ολοήμερο, γιατί δε διαθέτει κανέναν άλλο χώρο πλην των έξι (6) αιθουσών διδασκαλίας. Ωστόσο, επειδή το 1ο Δ.Σ.Π., που βρίσκεται στον ίδιο χώρο, είχε την κατάλληλη υποδομή, αποφασίστηκε να εφαρμόσουν και τα δύο σχολεία το πρόγραμμα.

   

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ  ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

 

Η διευρυμένη μορφή του ολοήμερου προγράμματος και η πολυθεματικότητα των δραστηριοτήτων και των νέων γνωστικών αντικειμένων που πραγματώνονται μέσα σ’ αυτό, καλύπτουν ένα πολύπλευρο φάσμα ενδιαφερόντων και προτιμήσεων των μαθητών. Γι’ αυτό το λόγο επιδεικνύουν ιδιαίτερη αγάπη, αυξημένη συμμετοχή και συνεργατικότητα.

Η διστακτικότητα και ο αρχικός φόβος γονέων - μαθητών - εκπαιδευτικών σχετικά με το θεσμό του ολοήμερου σχολείου χρόνο με το χρόνο παραμερίστηκαν.

Η προσθήκη νέων γνωστικών αντικειμένων:

Ø                  Εμπλουτίζει τις γνώσεις των μαθητών μας

Ø                  Περιορίζει τη μονοτονία του κλασσικού Αναλυτικού Προγράμματος

Ø                  Καλλιεργεί ποικιλοτρόπως την προσωπικότητα των μαθητών

Ø                  Φέρνει σε επαφή τα παιδιά με την παράδοση (παραδοσιακοί χοροί)

Ø                  Προσφέρει τη δυνατότητα προσέγγισης με τις νέες εξελίξεις της τεχνολογίας (Η/Υ).

Το πρόγραμμα είναι ευέλικτο και προσαρμοσμένο στις τοπικές συνθήκες και στις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής, ώστε ο θεσμός του πιλοτικού ολοήμερου σχολείου να ενταχθεί στην ελληνική κοινωνία.

Σημαντικό ρόλο έχουν τα νέα γνωστικά αντικείμενα που προστέθηκαν στο ημερήσιο πρόγραμμα. Αυτά επιλέχθηκαν από το διευθυντή, το σύλλογο διδασκόντων και σε συνεργασία με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων και είναι κατανεμημένα σε όλο το ωρολόγιο πρόγραμμα. Για την επιλογή τους, σπουδαιότατο ρόλο έπαιξαν οι ιδιαίτερες προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.

 

Μουσικοκινητική Αγωγή

         Το μάθημα της Μουσικοκινητικής Αγωγής διδάσκεται από την Α’ μέχρι και την Δ’ τάξη και στηρίζεται αντίστοιχα στην ηλικία και στις δυνατότητες των μαθητών. Σκοπός είναι να αναπτύξει στα παιδιά την έννοια του ρυθμού και της κίνησης μέσα από τη μουσική, το άκουσμα των ήχων και το πώς αυτοί περνούν μέσα στο σώμα. Επίσης το κινητικό παιχνίδι μέσα από το οποίο περνάει η έννοια της ομαδικότητας, αλλά και της ατομικότητας.

 

Παραδοσιακοί  Χοροί

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την πλούσια μουσικοχορευτική παράδοση των περισσότερων περιοχών της Ελλάδας. Όλη η προσπάθεια έγινε καθολικά αποδεκτή από γονείς και μαθητές με ενθουσιασμό. Γνωρίζουν με όλες τους τις αισθήσεις τα πρόσωπα, τα παιχνίδια, τα τραγούδια, τους χορούς, τις παροιμίες, τα ήθη και τα έθιμα.

   

 

Ολυμπιακή  Παιδεία

Συνδέει τα παιδιά με τις αξίες που απορρέουν από τους Ολυμπιακούς αγώνες και τις γενικότερες αξίες και ιδανικά της ζωής.

 

Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά)

Κύρια επιδίωξη ήταν να έρθει ο μαθητής σε επαφή με την εικαστική τέχνη. Για το σκοπό αυτό, βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι:

·                    Να εξοικειωθούν τα παιδιά με τις δυνατότητες και τους τρόπους χρήσης διαφόρων εργαλείων και υλικών.

·                    Να εκφραστούν με τρόπο δημιουργικό και να νοιώσουν τη χαρά της δημιουργίας

·                    Να αυτενεργήσουν και παράλληλα να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους

·                    Να καλλιεργήσουν το αίσθημα της συνεργασίας, φιλίας, αλληλεγγύης και να κοινωνικοποιηθούν

·                    Να αναπτύξουν δεξιότητες όπως η λεπτή κινητικότητα και παρατηρητικότητα.

  

Όλες αυτές οι δραστηριότητες διαφοροποιούνται ως προς το θέμα και το βαθμό δυσκολίας, ανάλογα με την τάξη και την ηλικία των μαθητών. Επίσης συνδέονται με τους αντίστοιχους κύκλους των μαθημάτων των τάξεων, ως προς την εξυπηρέτηση αντίστοιχων στόχων. Ακόμη αναπτύχθηκαν σχέσεις συνεργασίας τόσο με τους μαθητές, όσο και με τους γονείς, όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες.

 

Θεατρική  Αγωγή

   

Στα πλαίσια της Θεατρικής Αγωγής, δίνεται στα παιδιά η δυνατότητα να αυτοσχεδιάσουν. Η φαντασία τους απελευθερώνεται, όπως ακριβώς το σώμα και τα συναισθήματά τους. Η τάση για δημιουργία ενθαρρύνεται, η συνεργασία επιζητείται, ενώ η συγκέντρωση, οργάνωση και ο συντονισμός νου και ενεργειών καλλιεργούνται σημαντικά και συστηματικά. Τα παιδιά εκτονώνουν με τρόπο δημιουργικό την ενέργειά τους, έρχονται σε επαφή με εναλλακτικούς τρόπους ψυχαγωγίας, αποκτούν νέους φίλους και γνωρίζουν τους διδάσκοντες βαθύτερα.

 

Πληροφορική

Η Πληροφορική αποτελεί για όλους μας τη δραστηριότητα που έρχεται να ενισχύσει τα μαθήματα, τα νέα αντικείμενα, τις ελεύθερες δραστηριότητες. Το εργαστήριο Πληροφορικής είναι ένας χώρος όπου, μέσα από τη διαρκή κινητικότητα, ανταλλάσσουμε ιδέες, σχεδιάζουμε έντυπα και εργασίες.

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 7Ο  ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

 

q                   Οι μαθητές ολοκληρώνουν εργασίες, διευκρινίζουν απορίες, κατακτούν γνώσεις, με την εποπτεία του δασκάλου τους. Μ’ αυτό τον τρόπο η επίτευξη των στόχων γίνεται ευκολότερα και αποδοτικότερα, έχοντας σαν αποτέλεσμα να μη μεταφέρονται εργασίες στο σπίτι και οι μαθητές να διαθέτουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο για τον εαυτό τους.

    

q                   Το 7ο    Πιλοτικό Ολοήμερο Σχολείο Περάματος πορεύεται προς το μέλλον, έχοντας κατακτήσει στόχους και καινοτομίες που αναβαθμίζουν το Δημόσιο Σχολείο.

 Όλοι οι γονείς που τα παιδιά τους φοιτούν στο ολοήμερο, θεωρούμε ότι απολαμβάνουμε μια εκπαίδευση που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις μας. Όλοι οι γονείς είμαστε συμμέτοχοι των προσπαθειών που καταβάλλονται στο σχολείο για το καλύτερο μέλλον των παιδιών μας.

                                            Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 7ου Δ.Σ.Π.