ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

         ΝΕΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΡΟΕΤ. ΓΛΩΣΣΑΣ

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΡΟΕΤ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΑΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ - ΓΛΩΣΣΑ - Α1

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠ. - ΓΛΩΣΣΑ - Α2

ΣΚΡΕΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΓΛΩΣΣΑ - Α3

ΜΗΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΓΛΩΣΣΑ - Β1

ΠΟΥΛΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΓΛΩΣΣΑ Β2

ΡΟΥΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΓΛΩΣΣΑ - Β3
Αρχή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΟΥΡΙΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ - Ε1

ΠΑΝΤΑΚΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ - ΣΤ
Αρχή

ΝΕΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ – Παραμύθι - Α2

ΣΚΡΕΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - Παραμύθι - Α3

ΜΗΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ – Μελέτη - Προετοιμασία - Β1

ΠΟΥΛΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ - Μελέτη - Προετοιμασία - Β2

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - Μελέτη - Προετοιμασία - Β3

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ – Οι Μήνες- Ο Γενάρης- Γ1

ΜΠΕΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - Οι Μήνες - Γ2

ΠΑΛΕΓΔΑ ΜΕΡΟΠΗ - Οι Μήνες - Γ3

ΜΑΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – Τοπική Ιστορία - Δ1

ΝΤΑΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Τοπική Ιστορία - Δ2

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - Τοπική Ιστορία Πιερίας - Δ3

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΛΗ – Πόντιοι Λαογραφία - Ε2

ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - Τοπική Ιστορία- Λαογραφία - ΣΤ1

ΜΠΙΚΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Διαθεματική Προσέγγιση των Ποντίων - ΣΤ2,Ε1,Ε3

ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - Τοπική Ιστορία- Λαογραφία - ΣΤ3
Αρχή

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΜΠΙΛΛΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ - ΠΡΟΕΤ - ΓΛΩΣ - Α1

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΠΡΟΕΤ ΓΛΩΣ - Α2

ΚΑΪΜΑΚΑΜΗ ΕΛΕΥΘ - ΠΡΟΕΤ ΓΛΩΣ - Α3

ΜΑΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΡΟΕΤ ΓΛΩΣ - Β1

ΝΤΑΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΠΡΟΕΤ ΓΛΩΣ - Β2

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΠΡΟΕΤ ΓΛΩΣ - Β3

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡ. - ΠΡΟΕΤ ΓΛΩΣ- Γ1

ΝΤΙΝΑ ΜΠΕΛΛΟΥ - ΠΡΟΕΤ ΓΛΩΣ - Γ2

ΠΑΛΕΓΔΑ ΜΕΡΟΠΗ - ΠΡΟΕΤ ΓΛΩΣ - Γ3

ΤΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΠΡΟΕΤ ΓΛΩΣ - Δ1

ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ ΑΝΝΑ - ΠΡΟΕΤ ΓΛΩΣ - Δ2

ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΠΡΟΕΤ ΓΛΩΣ - Δ3

ΤΖΙΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ - ΠΡΟΕΤ ΓΛΩΣ - Ε1

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΛΗ - ΠPOET ΓΛΩΣ - Ε2

ΤΑΦΡΑΛΗ ΕΛΕΝΗ - ΠΡΟΕΤ ΓΛΩΣ - Ε3

ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΠΡΟΕΤ ΓΛΩΣ - ΣΤ1

ΜΠΙΚΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΡΟΕΤ ΓΛΩΣ - ΣΤ2

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΡΟΕΤ ΓΛΩΣ - ΣΤ3
Αρχή

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΜΠΙΛΛΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ - ΠΡΟΕΤ ΜΑΘ - Α1

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΠΡΟΕΤ ΜΑΘ - Α2

ΚΑΪΜΑΚΑΜΗ ΕΛΕΥΘ - ΠΡΟΕΤ ΜΑΘ - Α3

ΜΑΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΡΟΕΤ ΜΑΘ - Β1

ΝΤΑΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΠΡΟΕΤ ΜΑΘ - Β2

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΠΡΟΕΤ ΜΑΘ - Β3

ΜΠΙΛΛΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ - ΠΡΟΕΤ ΜΑΘ - Γ1

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΠΡΟΕΤ ΜΑΘ - Γ2

ΚΑΪΜΑΚΑΜΗ ΕΛΕΥΘ - ΠΡΟΕΤ ΜΑΘ - Γ3

ΤΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΠΡΟΕΤ ΜΑΘ - Δ1

ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ ΑΝΝΑ - ΠΡΟΕΤ - ΜΑΘ Δ2

ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΠΡΟΕΤ ΜΑΘ - Δ3

ΤΖΙΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ - ΠΡΟΕΤ ΜΑΘ - Ε1

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΛΗ - ΠΡΟΕΤ ΜΑΘ - Ε2

ΤΑΦΡΑΛΗ ΕΛΕΝΗ - ΠΡΟΕΤ ΜΑΘ - Ε3

ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΠΡΟΕΤ ΜΑΘ - ΣΤ1

ΜΠΙΚΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΡΟΕΤ ΜΑΘ - ΣΤ2

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΡΟΕΤ ΜΑΘ - ΣΤ3
Αρχή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΑΛΜΠΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ - Ε1

ΕΞΑΡΧΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ - ΣΤ3

ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ - Γ1

ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - Δ1

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ - ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ - Ε1

ΝΙΚΟΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ - ΜΟΥΣΙΚΗ - Γ1

ΖΗΚΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ - Α3

ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΔ ΧΟΡΟΙ - Ε2

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ – Ε3

ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ ΝΑΝΣΥ - ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤ1

ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ ΝΑΝΣΥΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ  Α3
Αρχή