ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΑΛΜΠΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΗ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

Αγγλικά στο τμήμα Ε1 (Α επίπεδο) του Πειραματικού Ολοήμερου. Το μάθημα βρίσκεται στο δεύτερο μέρος του βιβλίου FUNWAY 2, είναι από το Unit 6 το Lesson 2 με τίτλο : ‘Take your time’ σελίδα 13

ΤΜΗΜΑ:

Ε1(Α ΕΠΙΠΕΔΟ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

13

 

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η     Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ

 

Μαθησιακό αντικείμενο     :           Αγγλική Γλώσσα

Συγκεκριμένο Θέμα            :           Αγγλικά στο τμήμα Ε1 (Α επίπεδο) του Πειραματικού Ολοήμερου. Το μάθημα βρίσκεται στο δεύτερο μέρος του βιβλίου FUNWAY 2, είναι από το Unit 6 το Lesson 2 με τίτλο : ‘Take your time’ σελίδα 13.

Χρόνος διδασκαλίας            :           45’

Τμήμα                                    :           Ε1 (Α’ επίπεδο)

Αριθμός μαθητών                :           13

Εργασία για το σπίτι           :           Ένα μέρος του διαλόγου ορίζεται για αντιγραφή και για ορθογραφία το νέο λεξιλόγιο του κειμένου (περίπου δέκα λέξεις).

Εποπτικά Μέσα                    :           κασετόφωνο, διαφάνειες

Μέθοδοι που

Χρησιμοποιήθηκαν :           Role play, pair work, group work.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αρχικά γίνεται αναφορά στο γραμματικό φαινόμενο του μαθήματος. Οι μαθητές έχουν ήδη διδαχθεί σε προηγούμενα μαθήματα τόσο το σχηματισμό όσο και τη χρήση των χρόνων Simple Present (Απλός ενεστώτας) και Present Continuous (Ενεστώτας Διαρκείας). Σ’ αυτό το μάθημα γίνεται η αντιπαραβολή των δύο χρόνων. Δηλ. ο Simple Present δείχνει επανάληψη (routine) ενώ ο Present Continuous κάτι που γίνεται προσωρινά (at the moment). Καθώς εξηγούμε αυτά, παράλληλα προβάλλονται οι διαφάνειες, έτσι ώστε οι μαθητές κατανοούν τη χρήση των χρόνων και μέσα από παραδείγματα που βλέπουν και διαβάζουν οι ίδιοι.

Στην συνέχεια προχωρούμε στο νέο μάθημα. Εξηγούμε τον τίτλο : Take your time (do not hurry, use as much time as you need). Οι μαθητές ακούνε το διάλογο από την κασέτα, γίνονται κάποιες ερωτήσεις σχετικές με την κατανόηση του κειμένου και δίνονται οι άγνωστες λέξεις στον πίνακα. Κατόπιν τα παιδιά παίρνοντας ρόλους, δραματοποιούν το διάλογο του μαθήματος.

Μετά απ’ αυτό περνάμε στο Workbook (βιβλίο εργασιών) όπου γίνονται μέσα στην τάξη ασκήσεις σχετικές με την εμπέδωση του γραμματικού φαινομένου που συναντήσαμε στο Students Book. Συγκεκριμένα είναι οι ασκήσεις 2 και 4 του Unit 6, Lesson 2 που βρίσκονται στις σελίδες 10 και 12 του δεύτερου μέρους του  Workbook.

Για εργασία στο σπίτι ορίζεται ότι αναφέραμε στην αρχή της περιγραφής.