ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΗ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

Αγγλική Γλώσσα ( ΤΑΞΗ Γ1) Unit 2, σελ.7, βιβλίο:Welcome Aboard 1

ΤΜΗΜΑ:

Γ1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

20

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Αγγλική Γλώσσα

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ : Αγγλική Γλώσσα ( ΤΑΞΗ Γ1)

                                          Unit 2, σελ.7, βιβλίο:Welcome Aboard 1

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 45΄

ΤΜΗΜΑ : Γ1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ : 19

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ :

ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ : Flashcards, Κασέτα, Βιντεοκασέτα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ : PAIR WORK,                                               

                                                                      ROLE PLAY, GROUP WORK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

       

 

        Ξεκινάμε το μάθημα με μια μικρή επανάληψη (Warm-up) των προηγουμένων. Ο καθηγητής κάνει ερωτήσεις λεξιλογίου και οι μαθητές απαντούν. Αν υπάρχει χρόνος, τα παιδιά γράφουν τις λέξεις στο τετράδιο ορθογραφίας ή στον πίνακα.

        Στη συνέχεια ανοίγουν το Pupils Book στην παρακάτω σελίδα

(σελ.7). Ακούνε το μάθημα από το κασετόφωνο και κατόπιν το διαβάζουν σε ζευγάρια. Αφού το διαβάσουν όλα τα παιδιά, εξηγούμε τις άγνωστες λέξεις ή εκφράσεις με μίμηση ή παραδείγματα (ή με τη βοήθεια της μαριονέτας). Αν τα παιδιά δεν μπορέσουν να κατανοήσουν την άγνωστη λέξη ή έκφραση τότε θα την εξηγήσουμε στη μητρική τους γλώσσα. Στη συνέχεια τα παιδιά «παίζουν» το διάλογο χρησιμοποιώντας τα δικά τους ονόματα.

        Για να γίνει καλύτερη εμπέδωση του μαθήματος, τα παιδιά προχωρούν στη σελίδα 8 και κάνουν την άσκηση 1, μέσα στην τάξη. Η άσκηση 2 είναι ένας διάλογος για να αυτοσυστηθούν (self-introducing) και να χρησιμοποιήσουν τις εκφράσεις : - How are you?  - Im fine, thanks.

Την άσκηση αυτή την ακούνε πρώτα από το κασετόφωνο και μετά την επαναλαμβάνουν.

        Για homework (εργασία για το σπίτι) παίρνουν μερικές άγνωστες λέξεις αντιγραφή. Στην παρούσα χρονική στιγμή δεν βάζουμε ασκήσεις από το Activity Book (Βιβλίο Εργασιών).

 

 

 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : Τα παιδιά μαθαίνουν να

 συνεργάζονται, να αναπαράγουν λόγο και να δουλεύουν ομαδικά

 ή σε ζευγάρια.