ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΕΞΑΡΧΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΗ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

Σελίδα 38-39 του Welcome 3, unit 7 και σελ. 20-21 του βιβλίου   ασκήσεων

ΤΜΗΜΑ:

ΣΤ3 (Α ΕΠΙΠΕΔΟ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

12

 Περιγραφή Διδασκαλίας

 

Μαθησιακό αντικείμενο: Αγγλικά

Συγκεκριμένο θέμα : Σελίδα 38-39 του Welcome 3, unit 7 και σελ. 20-21 του βιβλίου

                                  ασκήσεων

Χρόνος διδασκαλίας: 45΄

Τμήμα : ΣΤ3- Α επίπεδο

Αριθμός μαθητών: 12

Αριθμός ασκήσεων για το σπίτι : 2

Εποπτικά μέσα : CD player, projector και διαφάνειες

Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν : Συνδυασμός μεθόδων ( Δάσκαλος-όλη η τάξη, pair work, group work)

 

Περιγραφή

  1. Αρχικά  ζητώ από τους μαθητές να προσέξουν τον τίτλο και τις εικόνες του μαθήματος και να μαντέψουν για ποιό θέμα είναι το μάθημα. Ακούγονται διάφορες γνώμες. Αυτό γίνεται για να κεντρίσω το ενδιαφέρον τους για το μάθημα.  Στην 1η άσκηση του βιβλίου παρουσιάζεται το νέο λεξιλόγιο του μαθήματος με εικόνες ενώ ακούγεται από το CD player η προφορά των λέξεων. Οι μαθητές ακούν και επαναλαμβάνουν ομαδικά. Προσπαθώ με ερωτήσεις στα Αγγλικά να εκμαιεύσω τη σημασία των λέξεων και την κατανόηση τους από τους μαθητές χωρίς να τις μεταφράσω στη μητρική γλώσσα. Μερικοί  μαθητές διαβάζουν τις λέξεις της 1ης άσκησης δίπλα από τις εικόνες.
  2. Στην 2η άσκηση υπάρχουν 2 ερωτήσεις που οι μαθητές καλούνται να διαβάσουν και να απαντήσουν αφού ακούσουν το μάθημα από το CD player με κλειστά τα βιβλία. Στόχος είναι να εξασκήσουν οι μαθητές τις ακουστικές τους ικανότητες
  3. Ακούμε το CD για άλλη μια φορά αλλά οι μαθητές παρακολουθούν το διάλογο έχοντας ανοιχτά τα βιβλία τους αυτή τη φορά. Στη συνέχεια ανατίθενται στους μαθητές ρόλοι και διαβάζουν το διάλογο. Στο τέλος γίνονται ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου φυσικά πάντα στη γλώσσα-στόχο.
  4. Στην 4η άσκηση οι μαθητές συμπληρώνουν προτάσεις με κενά  διαβάζοντας και ψάχνοντας μόνοι τους στο κείμενο. Στόχος είναι να αναπτύξουν οι μαθητές τις ικανότητές τους να βρίσκουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε ένα κείμενο.
  5. Στην 5η άσκηση οι μαθητές ακούν από το CD ένα διάλογο- μοντέλο για το πως να προσφέρονται να κάνουν κάτι και πως να απαντούν και επαναλαμβάνουν όλοι μαζί. Στη συνέχεια, ανά δύο κάνουν δικά τους παραδείγματα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που τους δίνονται στην άσκηση.
  6. Όλο το μάθημα (διάλογος-ασκήσεις) έχει  στόχο να εξασκηθούν οι μαθητές στη χρήση του ενεστώτα διαρκείας για πράξεις που γίνονται στο παρόν και  για μελλοντικά σχέδια στο άμεσο μέλλον. Προβάλλεται στον projector διαφάνεια με παραδείγματα και λέξεις κλειδιά για τη διπλή αυτή χρήση του χρόνου. Με ερωτήσεις στη γλώσσα στόχο εκμαιεύεται από τα παιδιά η μορφή του χρόνου και η χρήση του για το παρόν και μέλλον. Αφού κατανοήσουν τα σχετικά με το σχηματισμό και τη χρήση του χρόνου ακούν το CD και αριθμούν τις εικόνες της 6ης άσκησης. Στη συνέχεια, σε ζευγάρια ρωτούν και απαντούν για το τι κάνουν οι άνθρωποι στις εικόνες.
  7. Στην 7η άσκηση οι μαθητές, σε ζευγάρια, ρωτούν και απαντούν για μελλοντικά σχέδια χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της άσκησης. Επιπλέον, απαντούν σε προσωπικές ερωτήσεις για μελλοντικά τους σχέδια για περισσότερη εξάσκηση.

 

Βιβλίο ασκήσεων

  1. Στη συνέχεια ανοίγουμε το βιβλίο ασκήσεων (σελ. 20-21). Οι μαθητές κάνουν ατομικά την άσκηση 4, ρωτούν και απαντούν χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της άσκησης. Γίνεται έλεγχος των προτάσεων τους.
  2. Στην 5η άσκηση οι μαθητές ατομικά διαβάζουν τις προτάσεις και αποφασίζουν αν αναφέρονται στο παρόν ή στο μέλλον. Στο τέλος γίνεται έλεγχος και διόρθωση ομαδικά.
  3. Στο τέλος του μαθήματος ανατίθενται 2 ασκήσεις για το σπίτι από το βιβλίο ασκήσεων και το νέο λεξιλόγιο που παρουσιάσθηκε στην 1η άσκηση (11 λέξεις).

Αποτέλεσμα-αξιολόγηση

Οι στόχοι του μαθήματος επιτεύχθηκαν  και οι μαθητές έπαιξαν ενεργό ρόλο στην πραγματοποίηση του μαθήματος. Η γλώσσα-στόχος χρησιμοποιήθηκε σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Ενθαρρύνοντας τους μαθητές να εκφράσουν τις σκέψεις τους και καθοδηγώντας τους με τις κατάλληλες ερωτήσεις και με τη βοήθεια της διαφάνειας  παρουσίασα το νέο γραμματικό φαινόμενο με τη συνεργασία των μαθητών. Έγινε εξάσκηση και εμπέδωση μέσα από τις ασκήσεις του βιβλίου και τις επιπλέον ερωτήσεις.