9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗ ΜΕΡΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:                          ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:        ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Δ΄, Ε΄, Στ΄)

ΘΕΣΗ:                                                            ΜΟΝΙΜΟΣ

 

Μαθησιακό αντικείμενο:

Συγκεκριμένο θέμα:

Χρόνος διδασκαλία:

Τμήμα:

Αριθμός Μαθητών:

Αριθμός Ασκήσεων για το σπίτι:

Εποπτικά μέσα:

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Η χρήση  του Η/Υ ως μέσο  διερεύνησης και αναζήτησης Πληροφοριών

45΄

Δ1

19

ΟΧΙ

Βιντεοπροβολέας – Ο Η/Υ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Αναζήτηση πληροφοριών για τον Ν. Πιερίας  από το Διαδίκτυο

                                                                (Προς εξυπηρέτηση του Ν.Γ.Α. Τοπική Ιστορία Δ΄ τάξης )

ΘΕΜΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΣ

ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εισαγωγή

του θέματος  10΄

Παρουσίαση της ενότητας – Οδηγίες - κατευθύνσεις

Βιντοεπροβολέας

Παρουσιάζεται στους μαθητές με απλά λόγια το πώς ανοίγουμε τον Ιinternet Explorer και πως πληκτρολογούμε μια  ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία θέλουμε να αναζητήσουμε πληροφορίες

Επεξεργασία του θέματος από τους μαθητές  25΄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκτύπωση  εργασιών  10΄

Χρήση του Η/Υ σαν μέσο δημιουργίας – ανακάλυψης – έκφρασης.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημιουργία προσωπικού και ομαδικού έργου.

Ο Η/Υ

ΣΤΟΧΟΙ :  Αναζήτησης συλλογή & επιλογή  της Πληροφορίας από  το Διαδίκτυο (www).

 

ΜΕΣΑ:Ιinternet Explorer

 

Οι μαθητές χωρισμένοι σε 4 ομάδες (όπως τους  έχει χωρίσει  ο δάσκαλος που διδάσκει το Ν.Γ.Α.)  αναζητούν στην ιστοσελίδα του Ν. Πιερίας (www.katerini.gr) τις εξής πληροφορίες:

 

1η ομάδα: Διοικητική διαίρεση Ν.Πιερίας  

2η ομάδα: Στατιστικά στοιχεία (πληθυσμό, καλλιέργειες, τουριστικά κ.λ.π.)

3η ομάδα: Δήμος Κατερίνης

4η ομάδα: Αξιοθέατα

 

Στο τέλος του μαθήματος και με την βοήθεια μου εκτυπώνουν τις πληροφορίες και τις φωτογραφίες που θα τους χρειαστούν στο Ν.Γ.Α.

 

Αποτελέσματα

 

 

Στο τέλος του μαθήματος κάθε ομάδα είχε εκτυπώσει τις πληροφορίες και τις φωτογραφίες   που χρειαζόταν για την εργασίας της

Αξιολόγηση

 

 

Το μάθημα κρίνεται επιτυχημένο αφού οι μαθητές με τη βοήθεια του δασκάλου του Ν.Γ.Α. και του υπεύθυνου των Η/Υ κατάφεραν να συγκεντρώσουν τα στοιχεία που ήθελαν άλλα και να χρησιμοποιήσουν τον Η/Υ σαν μέσο ανακάλυψης, δημιουργίας και έκφρασης.