ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΗ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ :ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ

ΤΜΗΜΑ:

Α3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

22

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ :ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ :45 ΛΕΠΤΑ

ΤΜΗΜΑ :Α3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ :22

ΜΕΣΑ που χρησιμοποιήθηκαν:Κασετόφωνο, κασέτες ,απλά κρουστά

ΜΕΘΟΔΟΙ που χρησιμοποιήθηκαν :ΜΙΜΗΣΗ, ΚΑΝΕ ΟΤΙ ΚΑΝΩ, ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ :ΚΑτανόησης της ακολουθίας του ρυθμού, της διάρκειας του χρόνου. Διαχωρισμός των μουσικών φράσεων. Συντονισμός και συγχρονισμός των κινήσεων των μελών ου σώματος με το ρυθμό της μουσικής.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Ζέσταμα :  Κινητική δημιουργική έκφραση των παιδιών στο άκουσμα ενός μουσικού κομματιού (5 λεπτά).

 

Άκουσμα μουσικού μοτίβου:

Σε ρυθμούς τέταρτου & όγδοου. Χτύπημα του ρυθμού απ’ όλα τα παιδιά με παλαμάκια.

Διαχωρισμός των παιδιών σε δυο ομάδες.. 

Α΄  ομάδα: χτυπά παλαμάκια μόνο σε τέταρτα.

Β΄ ομάδα: χτυπά παλαμάκια μόνο σε όγδοα

 

Α¨ ομάδα: χτυπά πόδια μόνο στα τέταρτα

Β΄ ομάδα: χτυπά δάχτυλα  μόνο όγδοα.

 

Α΄ ομάδα: χτυπά κουδουνάκια μόνο στα τέταρτα.

Β΄ ομάδα: χτυπά τρίγωνα  μόνο στα όγδοα.

 

Α΄ ομάδα: τραγουδά με ρυθμό «γάτα»  στα τέταρτα.

Β΄ ομάδα: τραγουδά με ρυθμό « ποντικάκι» στα όγδοα

 

Ρυθμός και κίνηση

Τα παιδιά κινούνται ελεύθερα στο χώρο.)

Α΄  ομάδα: μιμούνται τις γάτες στο ρυθμό του τετάρτου.

Β΄ ομάδα: μιμούνται τα ποντίκια  στο ρυθμό του σε όγδοου.

 

Επαναλαμβάνεται η ίδια άσκηση μόνο που αυτή τη φορά η κίνηση των παιδιών συνοδεύεται με το τραγούδι των παιδιών.

 

Β΄  ομάδα: μιμούνται τις γάτες στο ρυθμό του τετάρτου.

Α΄ ομάδα: μιμούνται τα ποντίκια  στο ρυθμό του σε όγδοου.

 

Επαναλαμβάνεται η ίδια άσκηση μαζί με τραγούδι.

 

Αποθεραπεία:   Κινητική δημιουργική έκφραση σε μουσικό άκουσμα (5 λεπτά).