ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΗ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

Μουσική Γ΄ Δημοτικού

ΤΜΗΜΑ:

Γ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

20

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:Τραγούδι:Το Βαλσάκι

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:Έλεγχος ήχων μέσω δεξιοτήτων στο τραγούδι και στο παίξιμο οργάνων-Δεξιότητες εκτέλεσης.

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ:Να ερμηνεύουν πιο πολύπλοκα ρυθμικά σχήματα με βάση μουσικά σύμβολα, κατανοώντας τα στοιχεία της μουσικής σημειογραφίας. Να τραγουδούν και να παίζουν μουσική.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ :40 λεπτά

ΤΜΗΜΑ:Γ΄1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:21 μαθητές

ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ :CD,κασετόφωνο.Όργανα ρυθμού:τύμπανο,ντέφι,ξυλάκια και άλλα παρόμοια αυτοσχέδια όργανα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εκτελούν το χρόνο. Μελωδικά όργανα: φλογέρα. Όργανα που δημιουργούν αρμονικό υπόβαθρο:αρμόνιο.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:Μουσικοπαιδαγωγικό σύστημα βασισμένο στις ιδέες του Carl Orff,ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.

ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:Αυτό είναι ένα τραγούδι στο μέτρο των ¾.Εκτελούμε μόνο τον πρώτο χτύπο σε κάθε μέτρο.Χρησιμοποιούμε με τα χέρια ή τα γόνατά μας.Ακούμε διάφορα βαλς του Στράους.Αναφορά στην Αυστρία, που είναι η πατρίδα μεγάλων μουσικών όπως ο Στράους και ο Μότσαρτ.Εξηγώ επίσης στα παιδιά  ότι το βαλς, από την εποχή των μεγάλων αυτών μουσικών μέχρι και σήμερα είναι πολύ δημοφιλής και αγαπητός χορός.

ΤΑ ΡΥΘΜΙΚΑ ΌΡΓΑΝΑ:Εδώ χρησιμοποιώ τη μορφή του τραγουδιού ΑΒΑ.Στο πρώτο μέρος ένα όργανο ή μια ομάδα οργάνων [π.χ ξυλάκια]παίζει το βασικό ρυθμό ΈΝΑ,ΔΥΟ,ΤΡΙΑ.Στο Β μέρος άλλη ομάδα οργάνων [π.χ μαράκες]παίζουν επίσης το βασικό ρυθμό ΕΝΑ,ΔΥΟ,ΤΡΙΑ.

Σε αυτά τα μέρη έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε τα όργανα δηλαδή μαράκες στο Α μέρος και ξυλάκια στο Β.Τα όργανα επίσης είναι δυνατόν να παίζουν μόνο το ΕΝΑ κάθε μέτρου.Τα παιδιά κινούνται σε ζευγάρια στο ρυθμό των ¾  ή κινούνται μόνο στο ΕΝΑ κάθε μέτρου.Η δασκάλα δημιουργεί αρμονικό υπόβαθρο με το αρμόνιο ή παίζει τη μελωδία με αυλό ή μελόντικα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:Στο συγκεκριμένο μάθημα που αποτελεί μέρος της διδακτικής ενότητας που αναφέρεται παραπάνω γίνεται η προσπάθεια για να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω στόχοι.

1.Τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη φωνή τους

2.Να συγχρονίζονται μεταξύ τους, τραγουδώντας σαν ομάδα.

3.Να τραγουδούν με ενθουσιασμό και να χαίρονται την εμπειρία.

4.Να υπάρχει βελτίωση στην άρθρωση των λέξεων.

5.Να συμμετέχουν στην επεξεργασία του τραγουδιού[ρυθμικά χτυπήματα όργανα, κίνηση].

6.Πειραματισμός με τα μουσικά όργανα και ευκαιρία για παιχνίδι.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:Το μάθημα αυτό θα διδαχθεί στο τμήμα Γ΄1 την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2004.