ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

ΤΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ, ΣΕΛΙΔΑ 90

ΤΜΗΜΑ:

ΣΤ2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

24

                                                 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

            Στην αρχή έκανα μια γενική εισαγωγή για τα σύμβολα (σημαίες, σταυρούς, εμβλήματα ομάδων). Έδειξα στους μαθητές την σημαία των Ολυμπιακών αγώνων και τους ρώτησα τι σημαίνει. Τους άφησα 2-3 λεπτά να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις (εικόνα 1).

 

εικόνα 1

 

            Στη συνέχεια χώρισα τους μαθητές σε δύο ομάδες στη μέση του γυμναστηρίου (δύο γραμμές) και τοποθέτησα απέναντί τους (στις άκρες του γυμναστηρίου) ένα τετράδιο για κάθε μαθητή για τη μία ομάδα και ένα μολύβι για κάθε μαθητή από την άλλη ομάδα (εικόνα 2).

εικόνα 2

 

Με το σύνθημα ζήτησα από τους μαθητές να μου φέρουν όσο πιο γρήγορα μπορούν τα τετράδια και τα μολύβια σε μένα που βρισκόμουν στο κέντρο του γυμναστηρίου.

Στη συνέχεια, αφού οι μαθητές επέστρεψαν τα τετράδια και τα μολύβια στις αρχικές τους θέσεις, τους έβαλα μέσα στα στεφάνια ανά δύο (έναν από κάθε ομάδα) και τους ζήτησα με το σύνθημα να φέρουν πάλι όσο γίνεται πιο γρήγορα τα τετράδια και τα μολύβια σε μένα, χωρίς να βγουν έξω από τα στεφάνια (εικόνα 3).

 

εικόνα 3

 

Παρουσιάστηκε το πρόβλημα σε κάποια ζευγάρια να τραβούν ο ένας το άλλον χωρίς αποτέλεσμα και σε κάποια άλλα να τρέχει ο ένας πιο γρήγορα με κίνδυνο να πέσουν και οι δύο (εικόνα 4).

 

εικόνα 4

 

            Σταμάτησα τότε το παιγνίδι και συζήτησα μαζί τους τι πρέπει να κάνουν και πως πρέπει να συνεργαστούν, έτσι ώστε κάθε ζευγάρι να φέρει το τετράδιο και το μολύβι πιο γρήγορα σε μένα και μάλιστα με τρόπο ασφαλή για τους ίδιους (εικόνα 5).

 

 

εικόνα 5

Οι μαθητές αντελήφθησαν πως πρέπει να συνεργαστούν και να τρέξουν μαζί μέσα στο στεφάνι πρώτα προς τη μία κατεύθυνση για να πάρουν το τετράδιο, ύστερα προς την άλλη για να πάρουν το μολύβι και στο τέλος να τα φέρουν σε μένα. Επίσης κατάλαβαν πως πρέπει να προσέχει ο ένας τον άλλο για να κινηθούν όσο μπορούν γρηγορότερα με ασφάλεια.

Επανέλαβα την δραστηριότητα έως ότου όλοι οι μαθητές κατάφεραν να συνεργαστούν και να εκτελέσουν την δραστηριότητα σωστά. Χρειάστηκαν τρεις (3) επαναλήψεις. Επίσης χρειάστηκε να ενθαρρύνω κάποιους μαθητές να ακολουθήσουν το παράδειγμα των συμμαθητών τους που συνεργάζονται (εικόνες 6α, 6β).

 

εικόνα 6α

εικόνα 6β

 

Στο τέλος της δραστηριότητας, άλλαξα πάλι στα παιδιά τη σημαία με τους πέντε κύκλους και τους εξήγησα ότι κάθε κύκλος αντιστοιχεί σε μία ήπειρο, τονίζοντας ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες για να πραγματοποιηθούν και να πετύχουν χρειάζονται την συνεργασία όλων των λαών, όπως ακριβώς στο παιγνίδι που έπαιξαν (εικόνα 7).

 

εικόνα 7

Στο τέλος έβαλα τους μαθητές να σχηματίσουν με τα στεφάνια ση Σημαία των Ολυμπιακών Αγώνων (εικόνα 8).

 

εικόνα 8

 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 40΄

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ: 1 ώρα

 

ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, Η ΣΗΜΑΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΤΡΑΔΙΑ, ΜΟΛΥΒΙΑ.

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ: ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΕΘΟΔΩΝ, ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΦΕΥΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Στο συγκεκριμένο θέμα συμμετείχαν όλοι μαθητές. Η αποδοχή από τους μαθητές ήταν καθολική. Το θέμα παρείχε στους μαθητές τα στοιχεία της μάθησης, της χρησιμότητας αλλά και της ευχαρίστησης, της άθλησης και κράτησε ατελείωτο το ενδιαφέρον τους.

            Οι μαθητές μπόρεσαν να κατανοήσουν την αξία της συνεργασίας και να τη συνδέσουν με το σύμβολο των Ολυμπιακών αγώνων. Πέρα από τη συνεργασία οι μαθητές κατανόησαν επίσης πιο καλά την έννοια της φιλίας και της ισότητας των λαών.

            Μέσω της άσκησης για το σπίτι επιχείρησα να εμπλακούν και οι γονείς των μαθητών. Η συμμετοχή – άποψη των γονέων υπήρξε μάλλον ανεπαρκής.

Τέλος η συγκεκριμένη θεματική ενότητα δεν παρουσίασε δυσκολίες στην εφαρμογή της.