ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΗ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ :ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΑΤΟΛΟΙ

ΤΜΗΜΑ:

ΣΤ1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

23

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ :ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΑΤΟΛΟΙ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ :45 ΛΕΠΤΑ

ΤΜΗΜΑ :ΣΤ1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ :23

ΜΕΣΑ που χρησιμοποιήθηκαν:Βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ Τάξης, Κασετόφωνο, κασέτες ,απλά κρουστά, πανιά

ΜΕΘΟΔΟΙ που χρησιμοποιήθηκαν :Παιδοκεντρική , Ομαδοσυνεργατική, Αποκλίνουσα παραγωγικότητα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ :Καλλιέργεια της γλωσσικής και εκφραστικής  ικανότητας των παιδιών, της δημιουργικής φαντασίας τους, παρουσίαση κειμένων σε θεατρικό δρώμενο, ομαδοποίηση, επικοινωνία

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Φάση απελευθέρωσης :

Άκουσμα κασέτας με δημοτικά τραγούδια.

Φάση αναπαραγωγής :

Αναφορά στο θέμα και ανάλυση του κειμένου της Ιστορίας και του κλέφτικου τραγουδιού «του Βασίλη»(τετράδιο  Εργασιών) σχετικά με τη ζωή των κλεφτών  και αρματολών στα χρόνια της τουρκοκρατίας.

Διαμόρφωση σκηνικού χώρου (πανιά, φελιζόλ για βράχους κλπ)

Διανομή ρόλων :Βασίλης ,μάνα του Βασίλη,χωρικοί-ραγιάδες, κλέφτες, καπετάνιος, πρωτοπαλίκαρο, αρματολοί, σουλτάνος, Τούρκοι.

Αυτοσχεδιασμός και δημιουργία διαλόγων από τα παιδιά. 

(Ορίζεται ένας αφηγητής ενώ οι άλλοι ετοιμάζουν διαλόγους ανάλογα με τους ρόλους που υποδύονται ).

Φάση ανάλυσης :

Συζήτηση ,ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη ζωή των κλεφτών, τη σχέση τους με τους Τούρκους, κλπ, εικαστική αναπαράσταση (ζωγραφιές που απεικονίζουν τη ζωή των κλεφτών)