ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΠΑΝΤΑΚΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΓΛΩΣΣΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΗ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

Ιστορία Στ΄ Τάξης

ΤΜΗΜΑ:

ΣΤ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

21

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Μαθησιακό αντικείμενο: Ιστορία  ΣΤ΄ τάξης

Συγκεκριμένο θέμα: Η πολιορκία και η έξοδος  του Μεσολογγίου

Χρόνος διδασκαλίας:90΄(συνεχόμενο δίωρο)

Τμήμα : Στ

Αριθμός μαθητών :21

Εποπτικά μέσα:Σχολικό βιβλίο, Χάρτης της Ελληνικής Επανάστασης, Χάρτης Ελλάδας, Η/Υ, κασετόφωνο, ανακλαστικός προβολέας, βιντεοπροβολέας

Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν: Ομαδοσυνεργατική και Διαθεματική προσέγγιση

 

ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Σκοποί

 

 

 

Στόχοι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ο προβληματισμός των παιδιών προέκυψε από την σύνδεση μας  με την προηγούμενη ενότητα και εντάθηκε με την ανακοίνωση του τίτλου«Η πολιορκία και η Έξοδος του Μεσολογγίου ».Οι  μαθητές γνώριζαν ότι ο Ιμπραήμ θα πήγαινε στην Πελοπόννησο να βοηθήσει τον Κιουταχή. Μετά  την ανακοίνωση του τίτλου διατυπώθηκαν διάφορες υποθέσεις για την έκβαση της πολιορκίας.

ΣΥΝΤΟΜΗ     ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο δάσκαλος  προβάλει σχετική διαφάνεια που  παρουσιάζει εν συντομία το γεγονός της εξόδου.(διαφάνεια 1) Αποφεύγεται η αναφορά λεπτομερειών και άλλων στοιχείων που θα προκύψουν από την έρευνα των μαθητών Στη συνέχεια  θα παρακολουθήσουν ένα βίντεο μέσω του Η/Υ

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

  Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες  των τριών ατόμων . Κάθε ομάδα κάθεται σε έναν υπολογιστή και αποφασίζουν μεταξύ τους ποιος θα κάνει χρήση του υπολογιστή .

Στη συνέχεια μοιράζονται τα φύλλα εργασίας. Κάθε φύλλο εργασίας έχει το όνομα  ενός  προσώπου πού έχει σχέση με το Μεσολόγγι. Οι ομάδες επιλέγουν το  φύλλο εργασίας  που θέλουν και αρχίζουν την έρευνα ακολουθώντας τις γραπτές οδηγίες που  τους δίνονται.

Ο Δάσκαλος παρακολουθεί τα παιδιά  και  βοηθάει εάν του ζητηθεί. Διαβάζουν τις ερωτήσεις τους και μπαίνουν  στη διεύθυνση που τους δίνεται . Ο αναγνώστης της ομάδας  διαβάζει χαμηλόφωνα τις πληροφορίες που αντλεί από το  internet και το σχολικό βιβλίο  και μετά από συζήτηση  ο γραμματέας καταγράφει στο φύλλο εργασίας τα συμπεράσματα τους.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

 

Όταν όλες οι ομάδες είναι έτοιμες θα αρχίσει η παρουσίαση και η συζήτηση. Αρχίζουμε από την ομάδα 1 .Κάποιο μέλος της ομάδας κάνει την 1η ερώτηση και κάποιο άλλο μέλος απαντάει.

Στη συνέχεια παρουσιάζει η 2η ομάδα. Πολλές φορές ,για να συμμετέχουν και οι άλλες ομάδες,  η ερώτηση απευθύνεται και στους συμμαθητές ,όπως στη  δεύτερη ερώτηση . Αφού αναφερθεί ότι ο Μιαούλης έσπασε τον κλοιό των Αιγυπτίων και εφοδίασε τους έλληνες με τρόφιμα,  ρωτούνται οι συμμαθητές από την ομάδα δράσης ,αν  αυτό βοήθησε στον αγώνα των Μεσολογγιτών. Αφού πάρουμε διάφορες απαντήσεις διαβάζετε και η απάντηση της ομάδας

Κατά την παρουσίαση της 3ης ομάδας θα παρουσιαστούν οι ερωτήσεις και οι στίχοι του Σολωμού(2η διαφάνεια ) από τους ελεύθερους πολιορκημένους και θα σχολιαστούν  .Θα ακουστούν μελοποιημένοι στίχοι και θα τραγουδηθούν από τους μαθητές.

Η 4η ομάδα παρουσιάζει τις εργασίες της κατά τον ίδιο τρόπο. Διαβάζει  τα ποιήματα που εκτύπωσαν. Οι συμμαθητές τους   παρακολουθούν .Στη συνέχεια τα απαγγέλλουν χορωδιακά  μέσα από το βιβλίο (υπάρχουν και στο σχολικό βιβλίο)

Το 5η ομάδα  παρουσιάζει και αυτή με τη σειρά της τη δουλειά της . Όταν περιγράφουν τον πίνακα του Βρυζάκη η έξοδος ,προβάλλεται η εικόνα σε διαφάνεια (διαφάνεια 3 ),για να έχουν και τα άλλα παιδιά τη δυνατότητα να θαυμάσουν το μεγαλείο του πίνακα και να κατανοήσουν καλύτερα τα λεγόμενα της ομάδας.

Το ίδιο γίνεται και με την 6η ομάδα .Κατά την παρουσίαση της εμφανίζεται σε διαφάνεια  «Η θυσία του Καψάλη»και τελειώνουμε με την 7η ομάδα

 

ΑΣΚΗΣΗ –ΕΜΠΕΔΩΣΗ

Αφού τελειώσει η επεξεργασία του θέματος  γίνεται μια ανάγνωση της ενότητας από το σχολικό εγχειρίδιο .  Η 1η ομάδα διαβάζει την πρώτη παράγραφο και ανακοινώνει τον  πλαγιότιτλο που είχε βρει κατά την επεξεργασία . Η δεύτερη ομάδα τη2η ,η τρίτη την 3η, η τέταρτη την 4η ΄,η 5η  και η 6η την πέμπτη παράγραφο και η 7η ομάδα την έκτη παράγραφο. Κάποιος μαθητής καταγράφει τους πλαγιότιτλους, που στο  τέλος  συνθέτουν την περίληψη του μαθήματος.

Παρουσιάζεται η ενότητα σε διαφάνεια με μορφή σχεδιαγράμματος  .Κάποιοι μαθητές προσπαθούν με τη θέληση τους να διηγηθούν το γεγονός της πολιορκίας και της  εξόδου ή ότι τους έκανε εντύπωση .

Στην ιστορική γραμμή ,που υπάρχει στη τάξη ,βάζουμε την χρονολογία της Εξόδου και βρίσκουμε πόσα χρόνια πέρασαν από τότε.

Στο τέλος γίνονται ομαδικά οι εργασίες στο τετράδιο εργασιών και παρουσιάζονται .Εάν υπάρχει χρόνος ακούμε μελοποιημένους  τους ελεύθερους πολιορκημένους  και αφήνουμε τα παιδιά να εκφραστούν ζωγραφίζοντας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Για να γίνει πράξη η παραπάνω πορεία διδασκαλίας και να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα ,πρέπει οι μαθητές:

v      να γνωρίζουν τη χρήση των υπολογιστών και να είναι εξοικειωμένη με τη χρήση του διαδικτύου.

v     να έχουν ξαναδουλέψει  ομαδοσυνεργατικά

v     να υπάρχουν στο διαδίκτυο πηγές που να είναι κατανοητές στους μαθητές του Δημοτικού

Στην συγκεκριμένη διδακτική ενότητα ,που κατά τη γνώμη μου προσφέρονταν για ταξίδι στο διαδικτύου  , οι μαθητές χάρηκαν την  διαδικασία. Συμμετείχαν όλοι και οι επιθυμητοί στόχοι επιτεύχθηκαν.


 

 


1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΟΜΑΔΑ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝ ΜΠΑΙΡΟΝ

          Φίλοι του Μπάιρον ,μπείτε στην  ιστοσελίδα  users.ach.sch.gr/akalant   κάντε κλικ στο θέμα  Μεσολόγγι, μετά  πολιορκία και διαβάστε το. Με  τη βοήθεια  του σχολικού βιβλίου συμπληρώστε  τις ερωτήσεις.

v    Γιατί ο Ιμπραήμ πήγε στο Μεσολόγγι; Πότε έφτασε εκεί και πώς αντέδρασε μόλις το αντίκρισε; Ήταν δικαιολογημένη η αντίδραση του κατά τη γνώμη σας;

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

v    Ψάξτε στο χάρτη της Ελλάδος  και βρείτε το   Μεσολόγγι .Μπείτε στην ιστοσελίδα www.aitoloakarnania.gr κάντε κλικ στους ΔΗΜΟΥΣ  και βρείτε το  Δήμο Μεσολογγίου .Βρείτε  τη σημασία που έχει η λιμνοθάλασσα για το Μεσολόγγι  σήμερα.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

v    Ποιοι μεγάλοι άνδρες είχαν πατρίδα το Μεσολόγγι; Δείχνει κάτι αυτό;

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 


 

2ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Μιαούλης Ανδρέας

ΟΜΑΔΑ  ΑΝΔΡΕΑ   ΜΙΑΟΥΛΗ

Φίλοι του Μιαούλη, μπείτε στην  ιστοσελίδα  www.ime.gr/chronos   κάντε κλικ στο Ελληνική Ιστορία μετά «Η συγκρότηση του ελληνικού κράτους».Επιλέξτε το θέμα    « η πολιορκία του Μεσολογγίου.» Διαβάστε το  και με τη βοήθεια  του σχολικού βιβλίου συμπληρώστε  τις ερωτήσεις.

 

v          Πώς οργάνωσε την πολιορκία του Μεσολογγίου ο Ιμπραήμ;

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

v                Ποιος και πώς βοήθησε το Μεσολόγγι; Βοήθησε αυτό ,κατά τη γνώμη σας , τον αγώνα  των Μεσολογγιτών;

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

v    Άντεξαν στην αρχή οι Μεσολογγίτες τον αποκλεισμό και την πολιορκία ; Τι ήταν αυτό κατά τη γνώμη σας που τους έδινε κουράγιο και δύναμη στο δύσκολο αυτό αγώνα;

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  ΣΟΛΩΜΟΥ

 

          Φίλοι του Σολωμού, μπείτε στην  ιστοσελίδα users.ach.sch.gr/akalant κάντε κλικ στο θέμα  Μεσολόγγι , μετά  πολιορκία και διαβάστε το. Με  τη βοήθεια του σχολικού βιβλίου συμπληρώστε  τις ερωτήσεις.

v    Πότε η κατάσταση άρχισε να χειροτερεύει για τους Μεσολογγίτες;

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

v    Ποιες ήταν οι επιτυχίες των Αιγυπτίων και ποιες των Ελλήνων στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου;

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

v    Μπείτε στην  ιστοσελίδα users.ach.sch.gr/akalant/net/ κάντε κλικ στο θέμα ποίηση και βρείτε ποιοι ποιητές εμπνεύστηκαν από την πολιορκία του Μεσολογγίου.  Αντιγράψτε στο word και εκτυπώστε  στίχους που σας έκαναν εντύπωση και σχολιάστε τους.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


4o ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

'Α δε φουσκώνει η θάλασσα ο βράχος δεν αφρίζει / κι αν δεν σε κλάψει η μάνα σου ο κόσμος δε δακρύζει

 

Μεσολογγίτισσες

Φίλοι του Μεσολογγίου, μπείτε στην  ιστοσελίδα www.ime.gr/chronos κάντε κλικ στο θέμα πόλεμος και μετά στο θέμα  η πολιορκία του Μεσολογγίου, διαβάστε το κείμενο  και με τη βοήθεια και του σχολικού βιβλίου συμπληρώστε  τις ερωτήσεις.

v                Πρόσφερε η κυβέρνηση των Ελλήνων την απαιτούμενη βοήθεια στους πολιορκημένους του Μεσολογγίου; Ποια θα ήταν η τύχη της επανάστασης εάν υπήρχε οργανωμένη βοήθεια;

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

v                Ποια  ηρωική  απόφαση πήραν οι Μεσολογγίτες μην αντέχοντας άλλο τον αποκλεισμό και την πολιορκία και ποιο ήταν το σχέδιό τους ;

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

v                   Μπείτε στην  ιστοσελίδα users.ach.sch.gr/akalant/net/ κάντε κλικ στo  Μεσολόγγι και μετά στη   λαϊκή μούσα, διαβάστε τα ποιήματα και εκτυπώστε τα. Τι  ήταν αυτό που οδήγησε το λαό στη δημιουργία αυτών των ποιημάτων;

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                   


  5o ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 


Ο ζωγράφος του Αγώνα Θεόδωρος Βρυζάκης (1814-1878) τον πατέρα του τον κρέμασαν οι Τούρκοι

 

                                 Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΒΡΥΖΑΚΗ

Φίλοι του Βρυζάκη μπείτε στην  ιστοσελίδα users.ach.sch.gr/akalant/net/ κάντε κλικ στο θέμα  Μεσολόγγι και μετά στο θέμα έξοδος, διαβάστε το κείμενο και με τη βοήθεια του σχολικού βιβλίου συμπληρώστε  τις ερωτήσεις

 

v    Πότε έγινε η ηρωική έξοδος του Μεσολογγίου;

____________________________________________________________________________________________________________________

v    Γνώρισε επιτυχία το σχέδιο της εξόδου;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

v    Μπείτε στην  ιστοσελίδα users.ach.sch.gr/akalant/net/  κάντε κλικ στο θέμα Μεσολόγγι και μετά στο θέμα τέχνη και βρείτε τον πίνακα του Βρυζάκη «η έξοδος». Παρατηρήστε τον και περιγράψτε την εικόνα. Πώς παρουσιάζει ο ζωγράφος τους Έλληνες και πώς τους Τουρκοαιγύπτιους;

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΚΑΨΑΛΗ

Φίλοι του Καψάλη, διαβάστε το κείμενο του σχολικού βιβλίου και συμπληρώστε  τις ερωτήσεις.

v    Ποιος ήταν ο Καψάλης , τι έκανε και γιατί;

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

v    Ποιους άλλους ήρωες είδαμε στην ελληνική  επανάσταση να κάνουν κάτι παρόμοιο με τον Καψάλη;

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

v    Μπείτε στην ιστοσελίδα   users.ach.sch.gr/akalant/net/mesologi  ,μετά στο  θέμα  Μεσολόγγι   και    στο θέμα τέχνη . Παρατηρείστε τον πίνακα του Βρυζάκη Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΨΑΛΗ .Περιγράψτε τον και γράψτε τι συναισθήματα σας γεννιούνται ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 7ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ

 

v    Πώς η ηρωική έξοδος επηρέασε θετικά την τύχη των Ελλήνων;

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

v    .Μπείτε στην ιστοσελίδα www.aitoloakarnania.gr κάντε κλικ στους ΔΗΜΟΥΣ  και βρείτε το  Δήμο Μεσολογγίου διαβάστε το κείμενο  και δείτε αν σήμερα επισκέπτοντας κάποιος το Μεσολόγγι, αισθάνεται το βάρος της ιστορικής κληρονομιάς. Θα πρέπει κατά τη γνώμη σας να διατηρούμε τις ιστορικές μνήμες ,πώς και γιατί;

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

vrizakis.jpg (30465 bytes)