ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΝΕΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΟΣ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

Το μάθημα που επελέγη για την δημιουργία παραμυθιού στη Β΄ τάξη είναι το «Τσιριτρό», σελίδα 20, τεύχος Β΄, του Ζαχαρία Παπαντωνίου

ΤΜΗΜΑ:

Β3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

21

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

            Το μάθημα που επελέγη για την δημιουργία παραμυθιού στη Β΄ τάξη είναι το «Τσιριτρό», σελίδα 20, τεύχος Β΄, του Ζαχαρία Παπαντωνίου.

            Στην παρούσα φάση ανάπτυξης του ΝΓΑ οι μαθητές θα γνωρίσουν το σταφύλι μέσα από το πρίσμα της καθημερινότητας.

            Ζητήθηκε από τον δάσκαλο να συλλέξουν στοιχεία για το σταφύλι και τα παράγωγά του, ρωτώντας γονείς, παππούδες και γιαγιάδες, συγγενείς και φίλους.

            Από τα στοιχεία που βρήκαν κατά την διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, αρχίζει η συζήτηση στην τάξη με τη βοήθεια του δασκάλου ο οποίος κάνει τις κατάλληλες ερωτήσεις.

            Πέρα από τη θρεπτική αξία του σταφυλιού όλοι οι μαθητές διατύπωσαν στοιχεί και για το κρασί καθώς και κάποια στοιχεία για την παραγωγή του.

            Αναλύεται στο βαθμό που πρέπει και με τη χρήση μιας κατάλληλα φωτοτυπημένης σελίδας (με φωτογραφίες από τη διαδικασία παραγωγής) ο τρόπος παραγωγής οίνου, από την συλλογή του μέχρι τη διάθεσή του. Οι μαθητές γνωρίζουν από κοντά τις φάσεις και τα στάδια παραγωγής οίνου και εντυπωσιάζονται κυρίως με τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής, το πατητήρι.

            Με τις κατάλληλες υποβοηθητικές ερωτήσεις, πέρα από τα παραπάνω οι μαθητές γνωρίζουν και τις κοινωνικές προεκτάσεις του οίνου και του οινοπνεύματος γενικότερα, τα θετικά του στοιχεία αλλά και τα αρνητικά του που προέρχονται από την κατάχρηση.

            Αναλύεται και παρουσιάζεται η πορεία παρασκευής οίνου από τα αρχαία χρόνια στην Ελλάδα έως σήμερα καθώς και το γεγονός της διαχρονικής του και αμείωτης παρουσίας του στις κοινωνίες των ανθρώπων γενικότερα, στις οποίες κατείχε μάλιστα και περίοπτη θέση.

            Αναζητούμε όλοι μαζί την καθημερινή του χρήση από τους ανθρώπους δίνοντας έμφαση ακόμα και στις θεολογικές του προεκτάσεις, τόσο στα αρχαία χρόνια όσο και σήμερα.

            Γίνεται μια αναφορά για τον Διόνυσο, τον θεό του κρασιού και ζητείται για την επόμενη εβδομάδα να συλλέξουν στοιχεία και πάλι με τον ίδιο τρόπο, για να γίνει και πάλι συζήτηση γύρω από τη μυθολογία των Ελλήνων και την αξία του κρασιού σ΄ αυτούς.

           

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ: Εξατομικευμένη διδασκαλία, Ομαδοσυνεργατική.