ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΜΑΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΝΕΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΟΣ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

Τοπική ιστορία

ΤΜΗΜΑ:

Δ1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

19

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Μαθησιακό αντικείμενο: Τοπική ιστορία

Συγκεκριμένο θέμα: Η Πιερία στα νεότερα χρόνια (γεωγραφικοϊστορική εξέταση). Στην τάξη Δ1

Χρόνος διδασκαλίας: 40 λεπτά

Τμήμα:Δ1

Αριθμός μαθητών: 19

Εποπτικά μέσα: Προβολέας διαφανειών, χάρτες νομού Πιερίας.

Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν: Σχέδια εργασίας ( project), ομαδοσυνεργατική.

Αποτέλεσμα- αξιολόγηση: Η άμεση εποπτεία και αυτενέργεια των μαθητών καθώς και η συνεργασία μεταξύ τους συμβάλλουν και στη μάθηση αλλά και στην αύξηση του ενδιαφέροντος των παιδιών για αυτήν.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

    Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων των ομάδων κατά τη γεωγραφική εξέταση του νομού Πιερίας, στο μάθημα της Τοπικής ιστορίας αποφασίστηκε ο σχεδιασμός του χάρτη του νομού.

    Τα παιδιά έχοντας  τα κατάλληλα υλικά ( φύλλα Α4, χάρτες  νομού Πιερίας, ξυλομπογιές κ.τ.λ.) προχώρησαν στο σχεδιασμό του χάρτη. Από μέρους μου ετοιμάστηκαν διαφάνειες του πολιτικού και γεωφυσικού χάρτη του νομού.

    Με τη χρήση του προβολέα των διαφανειών προχωρήσαμε στη μελέτη και καταγραφή – σχεδιασμού από μέρους των μαθητών των γεωγραφικών στοιχείων του νομού. Π.χ. ( νομούς που συνορεύει, ποτάμια, βουνά, πόλεις, αρχαιολογικοί χώροι, οδικό δίκτυο κ.τ.λ.)

    Κύριο μέλημά μας εκτός της απόκτησης γνώσεων με το σχεδιασμό να μάθουν τα παιδιά τον προσανατολισμό και πως αναπαριστάνονται τα διάφορα γεωγραφικά στοιχεία στο χάρτη.

    Ο χάρτης του νομού θα μας βοηθήσει πάρα πολύ όταν εξετάσουμε την επανάσταση του Λιτόχωρου το 1878 αργότερα.

          Για την επόμενή μας συνάντηση καθορίσθηκαν οι δραστηριότητες και οι επί μέρους εργασίες που θα αναλάβουν οι ομάδες χωριστά.