ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΝΤΑΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΝΕΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΗ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

Τοπική ιστορία.

ΤΜΗΜΑ:

Δ2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

20

. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

 

Μαθησιακό αντικείμενο : Τοπική ιστορία – Το πάρκο της Κατερίνης.

Συγκεκριμένο θέμα:  Καθορισμός υποθεμάτων του κυρίως θέματος για περαιτέρω μελέτη και έρευνα.

Χρόνος διδασκαλίας: 2 διδακτικές ώρες.

Τμήμα : Δ΄2

Αριθμός Μαθητών: 20

Μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος project.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Θα περιγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά της τάξη προχώρησαν στον καθορισμό των υποθεμάτων του κυρίως θέματός μας που είναι η μελέτη και έρευνα του πάρκου της Κατερίνης.

Αφού ολοκληρωθεί μια πρώτη διερεύνηση του θέματος, έπειτα από συζήτηση σε επίπεδο τάξης όπου ο κάθε μαθητής καταθέτει αυτά που ήδη γνωρίζει για το θέμα και αυτά που θα ήθελε να μάθει και μετά από μια πρώτη επίσκεψη στο χώρο του πάρκου όπου τα παιδιά παρατηρούν, κρατούν σημειώσεις, καταγράφουν εντυπώσεις, μιλούν με ανθρώπους που συναντούν στο πάρκο, οι μαθητές εντοπίζουν και διατυπώνουν τα υποθέματα που τους ενδιαφέρουν έτσι ώστε να αποφασιστεί τι θα μελετηθεί αναλυτικότερα και σε βάθος για να επιτευχθεί μια σφαιρικότερη αντιμετώπιση του όλου θέματος.

Χρησιμοποιούμε τη διαδικασία του «καταιγισμού ιδεών». Δουλεύουμε σε επίπεδο τάξης και ζητάμε από τα παιδιά να μας αναφέρουν λέξεις ή φράσεις που τους έρχονται στο νου όταν σκέφτονται το πάρκο. Αναρτούμε στον πίνακα της τάξης ένα μεγάλο κομμάτι χαρτί του μέτρου και στο κέντρο του γράφουμε : «Το πάρκο μας». Σε κυκλικό σχήμα καταγράφουμε όλες τις λέξεις – φράσεις που μας αναφέρουν τα παιδιά.

Στη συνέχεια προσπαθούμε, πάλι σε επίπεδο τάξης , να ομαδοποιήσουμε τις λέξεις και τις φράσεις που διατύπωσαν τα παιδιά. Ζητάμε, λοιπόν από τους μαθητές μας να παρατηρήσουν ποιες από τις λέξεις που έχουν αναφέρει μπορούν να αποτελέσουν ομάδα. Για παράδειγμα έχουν αναφέρει τις λέξεις δέντρα, θάμνοι, λουλούδια, γρασίδι, οι οποίες έχουν σχέση με τα φυτά του πάρκου γενικά. Έτσι προκύπτει το υπόθεμα «Τα φυτά του πάρκου».

Στο σχέδιο εργασίας με θέμα «Το πάρκο της Κατερίνης» η αράχνη που δημιουργήθηκε από τα παιδιά έδωσε τα παρακάτω υποθέματα έρευνας και μελέτης:

1.     Αναδρομή στην ιστορία του πάρκου.

2.     Φυτά του πάρκου.

3.     Κτίρια του πάρκου.

4.     Μνημεία – προτομές – αγάλματα του πάρκου.

5.     Χαρτογράφηση του πάρκου και της περιοχής στην οποία βρίσκεται.

6.     Το πάρκο ως τόπος αναψυχής.

Στο τέλος οι μαθητές της τάξης χωρίζονται σε ομάδες εργασίας και αναλαμβάνουν  την ευθύνη να φέρουν σε πέρας τη μελέτη του υποθέματος που έχουν αναλάβει.