ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΝΕΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΟΣ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ:

Δ3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

20

Σ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

           

            Το ΝΓΑ, ως ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο λαμβάνει χώρα όχι μόνο στη ορισμένη από το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα ώρα αλλά αποτελεί ένα πεδίο έρευνας και εργασιών που οργανώνεται από τον δάσκαλο και αναλύεται, επεξεργάζεται και μορφοποιείται σε ένα μεγάλο βαθμό από τους μαθητές στο σπίτι του καθ΄ όλη την διάρκεια της εβδομάδας.

 

            Οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε ομάδες (αποτελούμενη από τέσσερις μαθητές). Κάθε ομάδα διαθέτει ένα βιβλίο εργασιών στο οποίο συγκεντρώνει τα στοιχεία της έρευνας και των εργασιών τους. Επίσης, κάθε ομάδα έχει έναν υπεύθυνο ο οποίος διατηρεί το βιβλίο εργασιών τους σε καλή κατάσταση και φροντίζει να το παραδίδει σε κάθε άλλο μέλος της για να μπορεί να καταγράψει τα στοιχεία της έρευνάς του.

 

            Στην παρούσα φάση, το κεφάλαιο του ΝΓΑ που επεξεργάστηκαν δάσκαλος και μαθητές αφορούσε το αρχαίο Μακεδονικό βασίλειο, από την αρχή του έως τους Ελληνιστικού χρόνους που αποτελούν τη συνέχειά του.

 

            Στην αρχή ζητήθηκε από τον δάσκαλο κάποιοι μαθητές (όσοι φυσικά βρήκαν στοιχεία της έρευνας) να διατυπώσουν μεγαλόφωνα είτε διαβάζοντας είτε εξηγώντας με δικά τους λόγια, το αποτέλεσμα της έρευνάς τους. Οι πηγές από τις οποίες θα μπορούσαν να συλλέξουν τα στοιχεία δόθηκαν από τον δάσκαλο (εγκυκλοπαίδειες, μυθολογία, συγκεκριμένα βιβλία ιστορικού περιεχομένου).

 

            Τα κείμενα που διαβάστηκαν από του μαθητές, αφού συζητήθηκαν με την υποβοήθηση του δασκάλου και έγινε μια σύντομη ανάλυσή τους, καταγράφηκαν από τους μαθητές στο βιβλίο εργασιών τους. Κάθε ομάδα διατύπωσε (γραπτώς) με το δικό της τρόπο τα όσα συζητήθηκαν μέσα στην τάξη, έχοντας πάντα τη βοήθεια του δασκάλου προκειμένου να αποφύγουν τις λεπτομέρειες και να επιμείνουν στα βασικά και κρίσιμα σημεία του ΝΓΑ.

 

            Κατόπιν και αφού συντάχθηκε το κείμενο από κάθε ομάδα, ζητήθηκε από του μαθητές να δείξουν το εποπτικό υλικό (φωτογραφίες) το οποίο βρήκαν. Με αφορμή τις φωτογραφίες των παιδιών έγινε και πάλι συζήτηση μέσα στην τάξη, ξεκινώντας από τα εικονιζόμενα πρόσωπα ή πράγματα.

           

            Οι φωτογραφίες επικολλήθηκαν μέσα στο βιβλίο εργασιών από τους ίδιους τους μαθητές σε σημεία που να έχουν σχέση με το κείμενο ή και σε άλλα σημεία του κειμένου, με την προϋπόθεση να γραφτεί από τους ίδιους και πάλι ένα μικρό κειμενάκι κάτω από κάθε φωτογραφία. Αυτό αποτελεί ίσως και το πιο ευχάριστο σημείο της όλης εργασίας γύρω από το ΝΓΑ.

 

            Στην περίπτωση που κάποια από τις ομάδες των μαθητών δεν έφερε φωτογραφίες (όπως και έγινε έτσι από μία ομάδα), μία από τις άλλες ή όλες μαζί βοηθούν δίνοντας τα περισσεύματα από τις δικές του. Με τον τρόπο αυτό καλλιεργείται και το αίσθημα της αλληλοβοήθειας και της κοινωνικότητας, καθώς επίσης και η πεποίθηση πως κανένα κομμάτι της δουλειάς τους δεν μένει αναξιοποίητο. Αντίθετα μάλιστα, οι ομάδες που εργάσθηκαν πολύ και κατάφεραν να παρουσιάσουν αρκετό εποπτικό υλικό επιβραβεύονται για την προσπάθειά τους.

 

            Ο δάσκαλος όμως, για κάθε ενδεχόμενο, μεριμνά να έχει μαζί του υλικό για να μπορεί να το μοιράσει, σε περίπτωση που το υλικό της τάξης δεν επαρκεί για όλους ή για την περίπτωση που τα βασικά σημεία του ΝΓΑ δεν έχουν βρεθεί από τους μαθητές (όπως π.χ. φωτογραφίες του Μ. Αλεξάνδρου, του Δίου, κτλ)

 

            Αφού τελειώσει το κεφάλαιο αυτό, ο δάσκαλος εξηγεί στους μαθητές για το κεφάλαιο που θα εξερευνηθεί την επόμενη εβδομάδα. Στην περίπτωση που κάποια ομάδα δεν τελείωσε στο σχολείο την εργασία της αναλαμβάνει την υποχρέωση να την τελειώσει κατά την διάρκεια της επόμενης εβδομάδας, με την επίβλεψη του υπευθύνου της.

           

Το θέμα για την επόμενη εβδομάδα αφορά την αναλυτικότερη περιγραφή της προσωπικότητας του Μ. Αλεξάνδρου. Έτσι λοιπόν, ζητήθηκε από τους μαθητές να βρουν στοιχεία και εποπτικό υλικό γύρω από την προσωπικότητά του. Δόθηκαν οδηγίες για τις πηγές από τις οποίες μπορούν αν το αναζητήσουν (εγκυκλοπαίδειες, βιβλία, Internet).

 

Η κάθε ομάδα θα κάνει κατανομή εργασιών ανάμεσα στα μέλη της από μόνη της, προκειμένου να γίνει η συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για το επόμενο κεφάλαιο του ΝΓΑ.

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ: ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ