ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΜΠΕΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΝΕΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΗ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

«ΟΙ ΜΗΝΕΣ »

ΤΜΗΜΑ:

Γ2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

20

                                                 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Ομάδες εργασίας:

            Δύο των τεσσάρων και δύο των έξι ατόμων. Βρισκόμαστε στο μήνα Φεβρουάριο και σύμφωνα με το πρόγραμμα που σχεδιάσαμε για το «Νέο Γνωστικό Αντικείμενο» θα ασχοληθούμε με το μήνα αυτό.

            Χώρισα το μάθημα σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος έχει δοθεί ένα κείμενο με πληροφορίες. Τα παιδιά αναζήτησαν υλικό από τις εμπειρίες τους και τα βιώματά τους, τους συγγενείς τους και τη βιβλιοθήκη.

            Κυριότερη πηγή πληροφοριών, το βιβλίο της Άλκης Κυριακίδου – Νέστορος «οι 12 μήνες, τα λαογραφικά» που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη του Σχολείου μας. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος της ενότητας.

            Στο δεύτερο μέρος η κάθε ομάδα ξεχώρισε το υλικό που χρειαζόταν για να απαντήσει στις ερωτήσεις που είχαν δοθεί σε ερωτηματολόγιο.

Ερωτηματολόγιο:

Α΄ ομάδα:                    1. Άλλες ονομασίες του μήνα

                                    2. Το δίσεκτο έτος

                                    3.Ο μεθυσμένος Φλεβάρης

 

Β΄ ομάδα:                    1. Ασχολίες των γεωργών

                                    2. Έθιμα και γιορτή του Αγίου Τρύφωνα

 

Γ΄ ομάδα:                     Άλλες γιορτές: Της Υπαπαντής

                                                              Του Αγίου Συμεών

 

Δ΄ ομάδα:                    Οι Απόκριες:   1. Τα έθιμα της Αποκριάς

                                                            2. Μεταμφιέσεις – Καρναβάλι

                                                            3. Οι καλόγεροι της Βιζύης

Παράδοση σχετικά με τη γιορτή του Αγίου Κασσιανού.       

                        Στο τέλος η κάθε ομάδα ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εργασιών της και ζωγραφίζει ένα από τα θέματα που επιλέγει σχετικά με το Φλεβάρη. Τέλος πλαισιώνουμε τον φελοπίνακα με εικόνες λαϊκής παράδοσης, με αινίγματα, παροιμίες, τραγούδια κτλ.                       

Εποπτικά μέσα: Μυθολογία, Λαογραφικό βιβλίο «Οι μήνες».

Μέθοδος διδασκαλίας: Ομαδοσυνεργατική