ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΛΑΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΝΕΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΗ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 

ΤΜΗΜΑ:

ΣΤ1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

21

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

 

Μαθησιακό αντικείμενο:Νέο Γνωστικό Αντικείμενο \ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ  (Τάξη ΣΤ΄)

Συγκεκριμένο θέμα: «Η ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ»(Διδασκαλία σε μαθητές της Στ΄ τάξης)

Χρόνος διδασκαλίας: Δύο (2) διδακτικές ώρες (δύο 40λεπτα)

 Τμήμα: ΣΤ1΄

Αριθμός μαθητών: 21

Αριθμός ασκήσεων για το σπίτι: Καμία

Εποπτικά μέσα: Μαγνητόφωνο-κασέτα με ποντιακά τραγούδια

Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν: Ομαδοσυνεργατική

Αποτελέσματα-Αξιολόγηση:Το «Νέο Γνωστικό Αντικείμενο» διδάσκεται την 8η ώρα του σχολικού προγράμματος (δηλ.14:10΄-14:50΄).Για τη συγκεκριμένη ενότητα χρησιμοποιήθηκαν δύο(2) διδακτικές ώρες ,καθώς ο πλούτος του εποπτικού υλικού και η προθυμία συμμετοχής των μαθητών δεν επέτρεψαν να ολοκληρωθεί το μάθημα σε μία διδακτική ώρα. Κατά την παρουσίαση:

§         οι μαθητές γνώρισαν στοιχεία της ποντιακής διαλέκτου μέσα από ηχογραφημένα τραγούδια,

§         μελέτησαν πληροφοριακό υλικό, που δόθηκε σ΄ αυτούς έντυπο σχετικό με την ¨ιστορική διαδρομή¨ της ,

§         διάβασαν και ερμήνευσαν ποντιακά δίστιχα, παροιμίες, αινίγματα και ¨ιστορικά¨ τραγούδια από τον Πόντο

§         αποφάσισαν, με τη βοήθεια της δασκάλας της μουσικής, να μάθουν κάποιο ποντιακό τραγούδι.

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΜΕΡΟΣ 1Ο (40΄)

 

 

Η διδασκαλία αρχίζει ,αφού γίνει μια μικρή σύνδεση με τα προηγούμενα, με το άκουσμα ενός ποντιακού τραγουδιού. Οι μαθητές που έχουν ποντιακή καταγωγή ενθουσιάζονται και αρχίζουν να συμμετέχουν με κίνηση και τραγούδι. Διαπιστώνεται η διαφορετικότητα της συγκεκριμένης γλώσσας από τη δική μας ελληνική. Παρ΄ όλα αυτά μπορούν να κατανοήσουν αρκετές λέξεις από το ποντιακό λεξιλόγιο. Αναρωτιούνται γιατί αυτές οι λέξεις μοιάζουν με τις ελληνικές και ζητούν να μάθουν περισσότερα για την  καταγωγή της ποντιακής γλώσσας.

Στο σημείο αυτό πληροφορούνται από το σχετικό φύλλο εργασίας, που τους  έχει δοθεί, ότι η ποντιακή διάλεκτος είναι ¨γέννημα¨ της αρχαίας  ελληνικής γλώσσας με προσμίξεις άλλων γλωσσών.

Ανακοινώνουν στην τάξη ποντιακές λέξεις που γνωρίζουν και προσπαθούν ¨παίζοντας¨ να τις εξηγήσουν ( εδώ οι περισσότερο ¨έμπειροι¨ βάζουν σε δοκιμασία τους ¨ανήξερους¨).

Κατόπιν, κι αφού έχουν ήδη χωριστεί σε ομάδες, μελετούν τις δραστηριότητες που έχει η καθεμιά και τις παρουσιάζουν στην τάξη.

Στο πρώτο 40λεπτο ,εκτός του μουσικού ακούσματος και της ανάγνωσης των πληροφοριών , έγιναν οι παρουσιάσεις των παροιμιών  από τους μαθητές της  πρώτης(1ης) ομάδας και των δίστιχων της αγάπης από τους μαθητές της τρίτης (3ης) ομάδας. Έγινε ο παραλληλισμός με δικές μας ελληνικές παροιμίες και δίστιχα  και ορίστηκε η παρουσίαση των δραστηριοτήτων των άλλων ομάδων για την επόμενη φορά.

 

ΜΕΡΟΣ 2Ο (40΄)

 

 

Στην επόμενη διδακτική ώρα ,κι αφού προηγήθηκε η απαραίτητη σύνδεση με τα προηγούμενα ,  οι μαθητές παρουσιάζουν τις δραστηριότητες  των ομάδων , που δεν έγιναν στην προηγούμενη ώρα.

Σύμφωνα με αυτές οι μαθητές της 4ης και 5ης ομάδας διαβάζουν το ιστορικό τραγούδι και, με τη βοήθεια των επεξηγήσεων και τη δική μου όπου χρειάστηκε, το ερμηνεύουν . Έτσι όλη η τάξη συνδέει το τραγούδι με την Άλωση της Πόλης, φέρνοντας στο νου και την Ιστορία που διδάχθηκε στην Ε΄. Με το συσχετισμό που γίνεται με το δημοτικό τραγούδι «Του πολέμου του ΄21», διαπιστώνει ότι ο ελληνικός λαός ,όποια διάλεκτο κι αν μιλά, τραγουδά πάντα τα γεγονότα της πατρίδας του.

Τη διδακτική ώρα ¨κλείνουν¨ πιο ευχάριστα οι μαθητές της 2ης ομάδας, που, με τη μορφή παιχνιδιού , ¨δοκιμάζουν¨ τις ικανότητες των συμμαθητών τους στην επίλυση των ποντιακών αινιγμάτων.(Συντονισμός από την ομάδα ,αλλά συμμετοχή όλων των μαθητών ).