ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΠΑΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΓΛΩΣΣΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΗ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

«ΤΟ ΤΣΙΡΚΟ»

ΤΜΗΜΑ:

Α1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

21

                                                 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

  1. Συζήτηση με αφορμή την εικόνα του βιβλίου και με βάση τις εμπειρίες των παιδιών αναφορικά με το τσίρκο.

 

  1. Ανάγνωση του αντικειμένου από τον δάσκαλο – νοηματική διερεύνηση με ερωταποκρίσεις.

 

  1. Αναπαράσταση στιγμιότυπων του τσίρκου: α. παλιάτσοι β. μαϊμούδες γ. ελέφαντες δ. λιοντάρια – θηριοδαμαστές.

 

  1. Ανάλυση - σύνθεση της πρότυπης λέξης.

 

  1. Οι μαθητές βρίσκουν τις λέξεις που περιέχουν την νέα φωνή – κάνουν προτάσεις.

 

  1. Σχηματίζουν συλλαβές με το «ρολόι».

 

  1. Ανάγνωση του κειμένου από τον δάσκαλο – στη συνέχεια από κοινού.

 

  1. Εργασίες στο βιβλίο του μαθητή.

 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ: Αναλυτικοσυνθετική και Ομαδοσυνεργατική.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 90 – 100 λεπτά