ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΓΛΩΣΣΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΗ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ, ΣΕΛΙΔΑ 125, ΤΕΥΧΟΣ Α΄

ΤΜΗΜΑ:

Α2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

21

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

            Έχει εμπεδωθεί το νέο γλωσσικό στοιχείο, μπορούν να το αναγνωρίσουν, να γράφουν και να διαβάσουν λέξεις που περιέχουν. Μετά από ένα σύντομο, χαλαρωτικό και ευχάριστο μικρό διάλογο τα παιδιά ετοιμάζουν τα πράγματά τους. Αντιγράφουν την ημερομηνία από τον πίνακα στο τετράδιο της ορθογραφίας, γράφουν την ορθογραφία και τις λέξεις της καρτέλας και με δυο απ΄ αυτές τις λέξεις (τσάντα, τρεις) γράφει το παιδί από μια δική του πρόταση.

Η διόρθωση γίνεται την ώρα που γράφουν, έτσι βοηθούνται περισσότερο οι αδύνατοι μαθητές. Κατόπιν γράφουν μια πρόταση που τους υπαγορεύεται (άγνωστη ορθογραφία). Οι μαθητές προσπαθούν να γράψουν σωστά για να μην πέσουν σε παγίδες όπως οι ίδιοι λένε.

«Στο τσίρκο οι παλιάτσοι πετούσαν κάστανα στα παιδιά» (έπρεπε να προσέξουν να ξεκινήσουν με κεφαλαίο, να βάλουν το οι, να μην μπερδέψουν το τσ με το στ και να θυμηθούν την λέξη παιδιά). Η διόρθωση γίνεται και πάλι την ώρα που γράφουν την πρόταση.

Ακολουθεί ανάγνωση του μαθήματος. Κάθε μαθητής διαβάζει ένα κομμάτι μέχρι την τελεία και συνεχίζει ο διπλανός του.

Στη συνέχεια προχωρούμε στο παρακάτω μάθημα. Τα παιδιά προσέχουν την εικόνα της καρτέλας και λένε την πρότυπη λέξη (σαύρα). Γίνεται ανάλυση και σύνθεση της λέξης κατά τον γνωστό τρόπο.

Φτιάχνουμε συλλαβές με το αυ όπως: σαυ, ραυ, μαυ, θαυ, .. και τις διαβάζουν κυρίως οι αδύνατοι μαθητές. Βρίσκουν το –αυ στο μάθημα, το κυκλώνουν και προσπαθούν να διαβάσουν τις λέξεις που το περιέχουν. Οι λέξεις αυτές και μερικές άλλες γράφονται στον πίνακα:

Σαύ-ρα, αυ-λά-κι, αύ-ρα, αυ-γού-λα, θαύ-μα, …Τα παιδιά ένα ένα διαβάζουν τις λέξεις και μια ομάδα τις διαβάζει δυνατά και καθαρά.

Μια άλλη ομάδα (συνήθως πέντε (5) παιδιά) έρχεται στον πίνακα και κάθε παιδί γράφει μια λέξη, με –αυ, που τους υπαγορεύεται. Τονίζουν τις λέξεις και μαθαίνουν που μπαίνει ο τόνος όταν τονίζεται το –αυ.

Όλοι προσπαθούν να διαβάσουν σιωπηρά το μάθημα. Γίνεται συζήτηση με αφορμή τις εικόνες του βιβλίου. Μετά κάθε παιδί διαβάζει δυνατά από μια ζωγραφιά. Στο τέλος κάθε ομάδα διαβάζει δυνατά από μια ζωγραφιά (η τάξη είναι χωρισμένη σε τέσσερις (4) ομάδες).

Γίνεται κατόπιν συμπλήρωση των ασκήσεων του βιβλίου. Οι μαθητές διαβάζουν πολύ άνετα τις οδηγίες της κάθε άσκησης και εξηγούν στην τάξη πως πρέπει να τις συμπληρώσουν.

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: έχουν να μάθουν να διαβάζουν πολύ καλά το μάθημα, να γράφουν στο τετράδιο της γραφής το «γράφω και μαθαίνω», τις λέξεις της καρτέλας και προτάσεις με κάποιες λέξεις που θα τους δοθούν και να μάθουν την ορθογραφία.

Την ώρα της αισθητικής αγωγής μπορούν κι εκείνα να ζωγραφίσουν με το δικό τους τρόπο μια από τις τέσσερις ζωγραφιές.

 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣΥΝΘΕΤΙΚΗ, ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ

ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: 2

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 90 – 100 λεπτά