ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΣΚΡΕΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΓΛΩΣΣΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΗ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

«Ο ΠΕΥΚΟΣ», ΤΕΥΧΟΣ Α΄

ΤΜΗΜΑ:

Α3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

22

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

            Μπαίνω στην τάξη ευδιάθετη δημιουργώντας το ανάλογο κλίμα. Καλημερίζω τα παιδιά, ελέγχω ποιοι απουσιάζουν και γράφω την ημερομηνία στον πίνακα. Τα παιδιά τακτοποιούνται στις θέσεις τους και αρχίζουμε το μάθημα.

 

1.      γράφουμε στο τετράδιο τη γνωστή ορθογραφία, τις λέξεις της καρτέλας, μια δική μου πρόταση και μια δική τους με μια από τις λέξεις της καρτέλας.

 

2.      Ανοίγουμε τα βιβλία στο γνωστό μάθημα (Οι γονείς της Εύης ξανάγινα παιδιά) και διαβάζουν όλα τα παιδιά από δυο σειρούλες και από το κείμενο και απ΄ τις ασκήσεις. Όλοι παρακολουθούν τον συμμαθητής τους που διαβάζει και πάντα ξέρουν που βρισκόμαστε.

 

3.      Χωρίζω τον πίνακα με κάθετες γραμμές σε τέσσερα ίσα μέρη και σηκώνω όλα τα παιδιά ανά τέσσερα και γράφουν από δύο λέξεις ή μια μικρή φράση από το κείμενο.

 

4.      Μπαίνουμε στο κυρίως μάθημα. Η Ευτυχία («Ο πεύκος»). Με αφορμή την εικόνα γίνεται συζήτηση με τις ερωτήσεις: τι κάνουν τα παιδιά; Πού είναι; Ποιο δέντρο είναι αυτό; Ποια είναι τα ονόματα των παιδιών; Ποια χορεύει πρώτη; κ.ά. Ανοίγω το αλφαβητάρι, που είχε γίνει συζήτηση από προηγούμενο μάθημα, στις δυο σελίδες που είναι αυτούσιες.

Προβληματισμένα τα παιδιά διαβάζουν το κείμενο, βλέπουν τον συνδυασμό –ευ = εφ αλλά και τους τόνους και τα πνεύματα. Τους εξηγώ τα φαινόμενα αυτά και πως φτάσαμε στον έναν τόνο. Διαβάζω υποδειγματική εγώ, τα παιδιά όλα μαζί, κατά ομάδες, ένα – ένα από μια σειρούλα. Στο στάδια αυτό σημειώνουν τις λέξεις που έχουν το καινούριο γλωσσικό στοιχείο. Αυτές τις γράφω στον πίνακα και όποιες λένε τα παιδιά, τις οποίες και διαβάζουν μετά. Ακολουθεί ανάλυση και σύνθεση της πρότυπης λέξης (πεύκος) και απομονώνεται το καινούριο στοιχείο με προφορικό συλλαβισμό και γραπτό.

Το ίδιο γίνεται και με άλλες λέξεις του κειμένου που περιέχουν το καινούριο στοιχείο, θυμόμαστε και το χθεσινό (ευ = εβ) και έχουμε την πλήρη εικόνα ότι ευ = εφ και εβ. Τοποθετώ την καρτέλα με την πρότυπη λέξη στον πίνακα. Σε ένα κομμάτι χαρτόνι έχω γράψει την λέξη «πεύκο» και κόβοντάς την κάνουμε πάλι ανάλυση – σύνθεση.

Τώρα πια δεν γράφω το κείμενο στον πίνακα όπως έκανα πριν από κάποια μαθήματα, αλλά το επεξεργαζόμαστε από το βιβλίο.

Κάνω και κάποιες άλλες ερωτήσεις για την κατανόηση του κειμένου, όπως τι σημαίνει ρεματιά, λεύκα κ.ά.

 

5.      Οι ασκήσεις ήταν κατανοητές και πολύ εύκολα τις συμπλήρωσαν οι μαθητές. Γι΄ αυτό κάναμε τη μια από τις δύο εργασίες του βιβλίου του δασκάλου: να ξεχωρίζουν λέξεις σε δύο στήλες με ευ = εφ, ευ = εβ. Όποιο παιδί τελειώνει τις εργασίες για να μην ενοχλεί τους άλλους διαβάζει δύο τρεις φορές σιωπηρά το κείμενο και μετά γράφει στο μπλοκ τις λέξεις με το νέο στοιχείο που είχαμε γράψει στον πίνακα. Σήμερα επειδή τους άρεσε η εικόνα του βιβλίου τη ζωγράφισαν όλα πολύ παραστατικά και την κρεμάσαμε όλοι στον πίνακα των εικαστικών. Στο τέλος τους τραγούδησα ένα τραγούδι για το πεύκο.

 

6.      Εργασίες για την προετοιμασία.

 

Α. Στο τετράδιο γραφής: την ορθογραφία πέντε φορές και τις λέξεις της καρτέλας μία φορά, δύο προτάσεις με τις λέξεις της καρτέλας.

Β. Μία εργασία από το βιβλίο του δασκάλου (συμπληρώνω το σωστό ρήμα). Πχ, είδα τα παιδιά να …. χόρευαν ή χορεύουν … στον πεύκο.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ:

ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: καρτέλα, παλιό αλφαβητάριο, πίνακας

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ: Αναλυτικοσυνθετική και Ομαδοσυνεργατική

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:       Έχουν εμπεδώσει τα παιδιά το νέο γνωστικό στοιχείο, μπορούν να το αναγνωρίζουν και να το διαχωρίζουν σε ευ = εβ και ευ = εφ, να διαβάζουν και γράφουν λέξεις που το περιέχουν.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 90 – 100 λεπτά