ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΜΗΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΓΛΩΣΣΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΗ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

Μελέτη στο ολοήμερο

« ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΑ ΧΩΜΑΤΑ»

ΤΜΗΜΑ:

Β1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

19

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Μαθησιακό αντικείμενο: Γλώσσα

Συγκεκριμένο θέμα: Μελέτη στο ολοήμερο και στην τάξη Β1.

Κεφάλαιο: « ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΑ ΧΩΜΑΤΑ »

Σελίδα 28-29, τόμος Γ΄.

 

Χρόνος διδασκαλίας: 90΄

Τμήμα: B1

Αριθμός μαθητών: 19

Αριθμός ασκήσεων  για το σπίτι: (2)

Εποπτικά μέσα:Σε παιχνίδια, σκαπτικά μηχανήματα και φωτογραφίες.

Αποτέλεσμα – Αξιολόγηση :  Κατανόησαν το γραμματικό φαινόμενο και γνώρισαν τα μηχανήματα.

 

    Η συγκεκριμένη ενότητα διδάχθηκε στις 05-02-2004. Ερέθισμα και αφορμή δόθηκε από μια  υπό ανέγερση  οικοδομή δίπλα στο σχολείο μας. Μιλήσαμε για τα σκαπτικά μηχανήματα ( μπουλντόζες, φορτωτές…) για τις εκσκαφές, για τα επαγγέλματα που προέρχονται από αυτά, για τις συνθήκες εργασίας, για τις αμοιβές.

   Αναφέρθηκαν εμπειρίες των  παιδιών και προχωρήσαμε στο κείμενο. Μια πρώτη επαφή με το κείμενο έδωσε ευκαιρία μέσω της εικόνας να αναφερθούμε σε παιχνίδια με τα χώματα ( κάστρα, πύργοι, λακκούβες ). Διαβάστηκε σιωπηρά το κείμενο από τους μαθητές, ακολούθησε μεγαλόφωνη ανάγνωση από μένα για καθαρότερη ακουστική άρθρωση και φυσικότητα. Ακολούθησε νοηματική και εκφραστική διερεύνηση του κειμένου όπως – που διαδραματίζεται η ιστορία – ποιοι οι πρωταγωνιστές…Αριθμήσαμε  τις παραγράφους – γνωρίζουν τι είναι παράγραφος -. Κατόπιν έγραψα κάποιες λέξεις – ουσιαστικά- στον πίνακα σε –ης και στον πληθυντικό σε –ες. Ανέφεραν οι μαθητές δικά τους παραδείγματα, γράφοντάς τα οι ίδιοι στον πίνακα για εμπέδωση.

    Γνωρίζοντας τι είναι συλλαβές, μιλήσαμε και ξεκαθαρίσαμε τα ισοσύλλαβα από τα ανισοσύλλαβα ουσιαστικά με αρκετά παραδείγματα και μετρώντας τις συλλαβές. Κατάλαβαν οι μαθητές ότι ο πληθυντικός αριθμός έχει μια συλλαβή περισσότερη από τον ενικό αριθμό. Κατόπιν εντόπισαν και υπογράμμισαν ουσιαστικά σε –ης από το κείμενο για περισσότερη εξάσκηση. Προχωρώντας στις ασκήσεις του βιβλίου δεν χρειάσθηκε επανορθωτική διδασκαλία, διότι όλοι οι μαθητές κατανόησαν το γραμματικό φαινόμενο και έτσι δε δόθηκαν άλλες οδηγίες ή εξηγήσεις.

   Τελειώνοντας, έγραψαν τις λέξεις στην καρτέλα και τις ίδιες λέξεις τις υπογράμμισαν στο βασικό λεξιλόγιο, γιατί αυτό τους βοηθάει στη χρησιμοποίηση του τηλεφωνικού καταλόγου.

   Ακολούθησε το « σκέφτομαι και γράφω » όπου οι μαθητές κατέθεσαν και τις δικές τους γνώμες και απόψεις για το τι έγινε όταν επέστρεψαν τα παιδιά στα σπίτια  τους.

    Η ώρα όμως δεν έφτασε για όλους τους μαθητές να ολοκληρώσουν το « σκέφτομαι και γράφω ». Ανατέθηκαν δυο ασκήσεις για το σπίτι, οι οποίες όμως έγιναν την ώρα του μαθήματος.

   

 

 

Η δασκάλα του Β1

 

ΜΗΛΙΩΤΗ  ΜΑΡΙΑ