ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΠΟΥΛΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΓΛΩΣΣΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΗ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

Ο ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ:

Β2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

22

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Μαθησιακό αντικείμενο: Γλώσσα.

Συγκεκριμένο θέμα: Πορεία διδασκαλίας στο μάθημα της γλώσσας της Β΄ τάξης, τρίτο μέρος, κεφάλαιο: Ο ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ, σελίδες: 32,33,34,35,36.

Χρόνος διδασκαλίας: δυο διδακτικές ώρες.

Τμήμα: Β΄2

Αριθμός μαθητών: 22

Εποπτικά μέσα: εικόνες από την εγκυκλοπαίδεια, καρτ-ποστάλ από ιδιωτική συλλογή.

Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν: παρότρυνσης και ανάθεσης έργου.

Με αφορμή τον τίτλο και την εικόνα του μαθήματος αναφερθήκαμε σε επίσκεψη των μαθητών στο αρχαιολογικό μουσείο του Δίου που πραγματοποιήθηκε σε προηγούμενο χρόνο.

Τα παιδιά κατάθεσαν τις εμπειρίες – εικόνες που από την επίσκεψη αυτή.

Γνώριζαν τι είναι τα μουσεία, τι φυλάττουμε σ’ αυτά, γιατί τα επισκεπτόμαστε.

Στη συνέχεια έγινε σιωπηρή ανάγνωση του κειμένου από τα παιδιά κι αμέσως μετά μεγαλόφωνη από εμένα.

Ακολούθησε η νοηματική προσέγγιση του κειμένου με ερωτήσεις. Τα παιδιά απαντούσαν αυθόρμητα και με ευκολία επειδή είχαν σχετική εμπειρία. Μιλήσαμε για το Εθνικό Μουσείο γιατί το λέμε έτσι. Δυσαρεστήθηκαν επειδή η πρόσβασή μας σε αυτό δεν είναι δυνατή κι εξέφρασαν την επιθυμία να το επισκεφθούν όταν μεγαλώσουν.

Τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν από την πρόταση της 6ης παραγράφου «Μερικοί μάλιστα έκλειναν τα μάτια τους, λες και προσπαθούσαν να ακούσουν τη μουσική και τα τραγούδια του», αναφερθήκαμε στα μουσικά όργανα των αρχαίων χρόνων αλλά και στα κλασικά του σήμερα και στη σημασία της μουσικής στη ζωή των ανθρώπων.

Αμέσως μετά χωρίσαμε το κείμενο σε παραγράφους και περάσαμε στις ασκήσεις. Επισημάναμε το γραμματικό φαινόμενο (θηλυκά σε –η, -α). έγιναν οι ασκήσεις 1,2,3 και 4, ξεχωριστά η καθεμιά. Στη δεύτερη άσκηση μας δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσουμε ξανά για τη χρήση του «σαν» ως δηλωτικό παρομοίωσης.

Όλες οι ασκήσεις έγιναν χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

Η εργασία 5 έγινε προφορικά. Ακολούθησε η εργασία 6 «Γράφω και μαθαίνω». Εδώ επιμένουμε στη γραφή με τα «ωραιότερά μας γράμματα» μια και δεν υπάρχει ξεχωριστό τετράδιο Αντιγραφής. Συνεχίσαμε με τη γραφή της άσκησης 8 «Λέξεις για την καρτέλα» στην ιδιαίτερη σελίδα.

Αφού ολοκληρώθηκαν οι γραπτές εργασίες και εφόσον τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον για το Εθνικό Μουσείο, τους έδειξα εικόνες του κτιρίου από τον τόμο της εγκυκλοπαίδειας του Σχολείου. Τους παρουσίασα εικόνες αγαλμάτων του μουσείου σε καρτ- ποστάλ.

Το «Σκέφτομαι και γράφω» (άσκηση 7) μεταφέρθηκε για την πρώτη ώρα της επόμενης ημέρας. Στάθηκε αδύνατη η εξοικονόμηση του αναγκαίου χρόνου την ημέρα που διδάχτηκε η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα. Ας μη ξεχνάμε ότι χρειάστηκε χρόνος για την ανάγνωση και τη γραφή του «Γράφω και μαθαίνω» του μαθήματος της προηγούμενης ημέρας.