ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

 ΜΠΙΛΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΗ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

Προετοιμασία Μαθηματικών,

Α’ Τάξη, Μάθημα 64, σελ 14, Β’ Τεύχος

ΤΜΗΜΑ:

Α1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

20

Περιγραφή Διδασκαλίας

 

Μαθησιακό Αντικείμενο: Προετοιμασία Μαθηματικών Α1

Συγκεκριμένο Θέμα: Προετοιμασία Μαθηματικών,

Α’ Τάξη, Μάθημα 64, σελ 14, Β’ Τεύχος

Χρόνος Διδασκαλίας: 40 Λεπτά, τμήμα Α1

Αριθμός Μαθητών: 20

Μέθοδος: Ομαδοσυνεργατική.

 

Περιγραφή

 

 

Η ίδια διαδικασία, ακολουθείται και για τον αριθμό επτά (7).

 

Στο τέλος τα παιδιά γράφουν τον αριθμό έξι (6) και επτά (7) στο τετράδιο των μαθηματικών.