ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΚΑΪΜΑΚΑΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΗ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

Προετοιμασία Μαθηματικών,

Α’ Τάξη, Μάθημα 64, σελ 14, Β’ Τεύχος

ΤΜΗΜΑ:

Α3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

22

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Χρόνος διδασκαλίας           : (45΄)

Τμήμα                                    : Ά3

Αριθμός μαθητών                : 22

Αριθμός ασκήσεων για το σπίτι : καμιά

Εποπτικά μέσα                    : πίνακας, αριθμητήριο, ξυλάκια, διάφορα αντικείμενα όπως κασετίνες κ.λ.π.)

Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν : ( ομαδοσυνεργατική)

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επανάληψη του φαινομένου της ημέρας (ο αριθμός 9 ):

1.    Ζητώ να σηκωθούν εννέα παιδιά στον πίνακα. Τα μοιράζω διαδοχικά σε ομάδες ώστε το άθροισμα τους να είναι εννιά. ( ¨Ένα παιδί στη μια μεριά και οχτώ στην άλλη, δύο παιδιά στη μια μεριά και έξι στην άλλη, τρία και πέντε κ.ο.κ.).

2.    Γράφω στον πίνακα τα αντίστοιχα αθροίσματα (1+8, 2+7, 3+6, 4+5, 5+4, 6+3, 7+2, 8+1)  και ζητώ να βρουν το αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας τη μια ξυλάκια την άλλη αντικείμενα που έχουν μπροστά τους ή και τα ίδια τα δάχτυλά τους.

Χρήση του αριθμητηρίου:

1.  Σηκώνω παιδιά στο αριθμητήριο και ζητώ να συμπληρώσουν τα μπαλάκια που λείπουν. Π.χ. βάζω τέσσερα μπαλάκια στη μια μεριά και ζητώ να μου συμπληρώσει τόσα όσα χρειάζονται για να έχω εννιά συνολικά.

Άσκηση στην τάξη:

1.    Γράφω αθροίσματα ή διαφορές  στον πίνακα και ζητώ από τα παιδιά να συμπληρώσουν τα σύμβολα   + ή -. Π.χ. ( 4….5=9 , τα παιδιά συμπληρώνουν ,+).

2.    Ζωγραφίζω στον πίνακα και τα παιδιά στα τετράδια ζώα, φρούτα, λουλούδια  και ζητώ να συμπληρώσουν τόσα ώστε να έχουμε στο τέλος εννιά από το κάθε είδος.