ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΜΑΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΟΣ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

Προετοιμασία – μελέτη στο Ολοήμερο στην τάξη Β. Κεφάλαιο για την τάξη Β μάθημα 63ο (οριζόντια πρόσθεση διψήφιου με διψήφιο χωρίς κρατούμενο ) σελίδα 11 τόμος 2ος .

ΤΜΗΜΑ:

Β1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

22

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Μαθησιακό αντικείμενο: Προετοιμασία – μελέτη στα μαθηματικά.

Συγκεκριμένο θέμα: Προετοιμασία – μελέτη στο Ολοήμερο στην τάξη Β. Κεφάλαιο για την τάξη Β μάθημα 63ο (οριζόντια πρόσθεση διψήφιου με διψήφιο χωρίς κρατούμενο ) σελίδα 11 τόμος 2ος .

Χρόνος διδασκαλίας: 40 λεπτά

Τμήμα: Β1

Αριθμός μαθητών: 18

Εποπτικά μέσα: Κατακόρυφο αριθμητήριο, αριθμητήριο του Γέρου, κάρτες με πράξεις του πολλαπλασιασμού.

Αποτέλεσμα- αξιολόγηση: Οι μαθητές κατανόησαν και εφάρμοσαν στην πράξη την πρόσθεση διψήφιου με διψήφιο αριθμό. Είναι ιδιαίτερα αγαπητή η παιχνιώδης μορφή διδασκαλίας στην οποία συμμετέχουν, μαθαίνουν και κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον τους.   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι μαθητές συνεχίζουν να εργάζονται στις ασκήσεις που τους έδωσε η δασκάλα στην ώρα των μαθηματικών.

Μερικά παραδείγματα.: 33+24=5Δ+7Μ

                                          42+26=6Δ+8Μ

                                          54+32=8Δ+6Μ

   Διαπιστώνεται ότι δύο μαθητές δυσκολεύονται να κάνουν τις ασκήσεις. Ζητείται τα παιδιά να έρθουν στον πίνακα και παράλληλα με όλα τα παιδιά σχολιάζονται τα παραπάνω παραδείγματα. Ότι δηλαδή αρχικά πρέπει να ξεχωρίσουν σε κάθε αριθμό (προσθετέους) τις δεκάδες και τις μονάδες. Και ύστερα να προσθέτουν πρώτα τις μονάδες και μετά τις δεκάδες και να γράφουν το αποτέλεσμα. Χρησιμοποιείται το κατακόρυφο αριθμητήριο και το αριθμητήριο του Γέρου (πραξιακός τρόπος αναπαράστασης) για τη λύση των ασκήσεων.

   Στη συνέχεια τα παιδιά ανά δύο προσπαθούν να υπολογίσουν αντίστοιχα αθροίσματα με το νου τους, υπό μορφή παιχνιδιού στο ποιος θα το βρει πιο γρήγορα.

   Κατόπιν δίνεται στα παιδιά ένα πρόβλημα για να το λύσουν στο τετράδιό τους.

 Πχ: στα σύρματα της ΔΕΗ κάθονταν 42 χελιδόνια. Ήρθαν και άλλα 16. Πόσα χελιδόνια κάθονται τώρα στα σύρματα;

  Τα παιδιά ανακοινώνουν τη σκέψη, τη λύση και το αποτέλεσμα του προβλήματος.

   Στο χρόνο που μας μένει γίνεται επανάληψη της προπαίδειας μέχρι και το έξι ατομικά και ομαδικά. Στη συνέχεια με τη χρήση καρτών, διδάσκονται πολλαπλασιασμοί με παιχνιώδη μορφή.