ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΝΤΑΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΗ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

Προετοιμασία – μελέτη στο Ολοήμερο στην τάξη Β. Κεφάλαιο για την τάξη Β μάθημα 63ο (οριζόντια πρόσθεση διψήφιου με διψήφιο χωρίς κρατούμενο ) σελίδα 11 τόμος 2ος .

ΤΜΗΜΑ:

Β2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

20

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Μαθησιακό αντικείμενο : Προετοιμασία Μαθηματικών.

Συγκεκριμένο θέμα: Προετοιμασία – μελέτη στο 90 Πειραματικό Ολοήμερο Δημ. Σχολ. Στη Β΄ τάξη, μάθημα 630 , ( σελίδα 11, τόμος δεύτερος).

Χρόνος διδασκαλίας: 45 λεπτά.

Τμήμα : Β΄2

Αριθμός Μαθητών: 20

Αριθμός ασκήσεων για το σπίτι: Καμία άσκηση για το σπίτι.

Υλικό: Καλαμάκια, καρτέλες αριθμών, μαυροπίνακας.

Μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκε η διαλεκτική μέθοδος, η μέθοδος των ερωταπαντήσεων, σε συνδυασμό με τη χρήση των ομάδων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το μάθημα αυτό αναφέρεται στην οριζόντια πρόσθεση διψήφιου αριθμού με διψήφιο, χωρίς κρατούμενο.

Πριν ξεκινήσει η διδασκαλία μας γίνεται ολιγόλεπτη συζήτηση  με την υπεύθυνη δασκάλα της τάξης για το τι έκαναν, πώς το έκαναν και πώς ανταποκρίθηκαν τα παιδιά στο συγκεκριμένο μάθημα. Αν υπάρχουν δυσκολίες ποιες είναι αυτές κι αν έχουν ανατεθεί ασκήσεις.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα όσα συζητήθηκαν με την υπεύθυνη δασκάλα της τάξης προχωρούμε στη διεξαγωγή της διδασκαλίας μας.

 

Ξαναθυμόμαστε ποιους αριθμούς λέμε μονοψήφιους και ποιους διψήφιους.

Δημιουργούμε προβληματική κατάσταση διατυπώνοντας ένα πρόβλημα: π. χ.

Η Άννα αγόρασε ένα τετράδιο κι ένα μολύβι. Για το τετράδιο έδωσε 56 λεπτά και για το μολύβι έδωσε 32 λεπτά. Πόσα λεπτά ξόδεψε;

Βοηθάμε τα παιδιά να θυμηθούν τον τρόπο με τον οποίο έμαθαν , την ώρα των μαθηματικών, να λογαριάζουν εύκολα και να λύνουν προβλήματα σαν το παραπάνω. Χρησιμοποιούμε 56 και 32 καλαμάκια τα οποία χωρίζουν οι μαθητές μας σε δεκάδες και μονάδες, δηλαδή: (50+6) και (30+2). Έχουμε επομένως 5 δεκάδες καλαμάκια και 6 μονάδες καλαμάκια και αντίστοιχα 3 δεκάδες καλαμάκια κι 2 μονάδες καλαμάκια. Βάζουμε πρώτα μαζί τα καλαμάκια που αντιστοιχούν στις δεκάδες, άρα 50+30…70, και μετά βάζουμε μαζί και τα καλαμάκια που αντιστοιχούν στις μονάδες,  6+2…8, δηλαδή 78 καλαμάκια.  Η απάντηση λοιπόν, που δόθηκε στο πρόβλημα είναι : η Άννα ξόδεψε 78 λεπτά.

Στη συνέχεια χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες των δυο ατόμων. Δίνουμε από ένα πρόβλημα, παρόμοιο με το παραπάνω, σε κάθε ομάδα και τα παιδιά προσπαθούν να το λύσουν κάνοντας νοερούς υπολογισμούς. Στο τέλος ανακοινώνουν τον τρόπο με τον οποίο σκέφτηκαν: π. χ. 23+15

                  20+10….30

                   3+5…8             άρα    38,        23+15=38

Αφού δουλέψουν όλα τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο εντοπίζουμε ποια παιδιά δυσκολεύονται και δουλεύουμε ξανά μαζί τους.

Μετά λύνουμε οριζόντιες προσθέσεις προσθέτοντας τις μονάδες με τις μονάδες και τις δεκάδες με τις δεκάδες. Επιμένουμε στο να κατανοήσουν τα παιδιά την αξία που έχει το κάθε ψηφίο στους διψήφιους αριθμούς ανάλογα με τη θέση του στον αριθμό.

Οργανώνουμε άσκηση - παιχνίδι. Καρφιτσώνουμε στο κάθε παιδί έναν αριθμό από το 1 ως το 9. Τα μισά παιδιά είναι μονάδες και τους καρφιτσώνουμε κι ένα ακόμη καρτελάκι με το γράμμα Μ σε χρώμα μπλε , ενώ τ’ άλλα μισά είναι δεκάδες και τους καρφιτσώνουμε ένα καρτελάκι  με το γράμμα Δ σε κόκκινο χρώμα. Τα παιδιά σχηματίζουν δυο – δυο διψήφιους αριθμούς και τέλος λύνουν προσθέσεις όπως :

Δ Μ    Δ Μ     Δ Μ

2 3 + 1 5 = 3 8   

Προσθέτουν τις μονάδες με τις μονάδες και τις δεκάδες με τις δεκάδες , χρησιμοποιώντας τους αριθμούς που έχουν καρφιτσωμένους πάνω τους.

Εργασίες για το σπίτι δεν δόθηκαν.

Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε ως ενισχυτική της πρώτης διδασκαλίας που έγινε από την τακτική δασκάλα της τάξης.

Προσπαθήσαμε με παιγνιώδη και ευχάριστο τρόπο να ενισχύσουμε ιδιαίτερα τα παιδιά που δυσκολεύονταν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου μαθήματος.