ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΟΣ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

Προετοιμασία – μελέτη στο Ολοήμερο στην τάξη Β. Κεφάλαιο για την τάξη Β

ΤΜΗΜΑ:

Β3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

22

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Μαθησιακό αντικείμενο: προετοιμασία μαθηματικών στη Β΄ τάξη.

           

Έγιναν ερωτήσεις για να διαπιστωθεί αν το γνωστικό αντικείμενο έχει εμπεδωθεί από τους μαθητές, αφού προηγουμένως έχει συνεργασθεί ο δάσκαλος της προετοιμασίας με το βασικό δάσκαλο της τάξης (το μάθημα αφορούσε την πρόσθεση διψήφιων αριθμών).

 

Επαναλήφθηκε το γνωστικό αντικείμενο της ημέρας, όχι σε βάθος, αλλά στα βασικά και κρίσιμα σημεία (έννοια της πρόσθεσης, τοποθέτηση μονάδων κάτω από τις μονάδες και δεκάδων κάτω από τις δεκάδες κ.ά.).

 

Δόθηκαν από τον δάσκαλο ασκήσεις σε φωτοτυπημένη σελίδα αλλά και στον πίνακα και όλοι οι μαθητές κλήθηκαν να τις λύσουν. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν και το τετράδιο των μαθηματικών τους στο οποίο αντέγραψαν τις ασκήσεις του πίνακα. Κάποιοι από αυτούς τις έλυσαν απευθείας στον πίνακα.

 

Τέλος έγινε μια επανάληψη πάνω στο σύστημα των μονάδων και των δεκάδων και διαπιστώθηκε η αντίληψη του συγκεκριμένου διδακτικού αντικειμένου.

 

Χρόνος διδασκαλίας: 45΄ λεπτά

 

Τμήμα: Β3

 

Αριθμός μαθητών: 22

 

Αριθμός ασκήσεων για το σπίτι: όλοι οι μαθητές ολοκλήρωσαν τις ασκήσεις τους στο σχολείο και καμία άσκηση δεν τους ανατέθηκε για το σπίτι.

 

Εποπτικά μέσα: Χρησιμοποιήθηκαν το Αριθμητικό αναλόγιο, μαγνητικός πίνακας με τις πλαστικές ράβδους.

 

Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν:  Εξατομικευμένη διδασκαλία. 

 

Αποτέλεσμα – αξιολόγηση: Πολύ ικανοποιητικά τα αποτελέσματα. Όλες οι βασικές έννοιες (αριθμητικές πράξεις, συστήματα μονάδων και δεκάδων, ισότητες – ανισότητες) έγιναν πλήρως κατανοητά.