ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΗ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

Προετοιμασία Μαθηματικών στη Δ΄ του Πειραματικού Ολοήμερου με θέμα: Πώς φτιάχνουμε αντίστροφο πρόβλημα (σελίδα  135 , τόμος 1ος

ΤΜΗΜΑ:

Δ1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

20

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Μαθησιακό αντικείμενο: Μαθηματικά

 

Συγκεκριμένο θέμα: Προετοιμασία Μαθηματικών στη Δ΄ του Πειραματικού Ολοήμερου με θέμα: Πώς φτιάχνουμε αντίστροφο πρόβλημα (σελίδα  135 , τόμος 1ος )

 

 

 

Χρόνος διδασκαλίας:  45΄

 

Τμήμα: Δ1

 

Αριθμός Μαθητών: 21

 

Αριθμός ασκήσεων για το σπίτι: Καμία

 

Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν: Ομαδοσυνεργατική

 

 

 

Η τάξη μου είναι η Δ1 του Πειραματικού Ολοήμερου και αποτελείται από 21 μαθητές. Είναι χωρισμένοι σε πέντε (5) ομάδες μικτής ικανότητας.

 

Την ώρα της προετοιμασίας έδωσα σ’ όλες τις ομάδες δυο (2) αριθμούς (τους ίδιους) και τους ζήτησα να συντάξουν ένα πρόβλημα πολλαπλασιασμού. Καθ’ όλη τη διάρκεια περιφερόμουν από ομάδα σε ομάδα και βοηθούσα, καθοδηγούσα τους μαθητές  όπου χρειαζόταν βοήθεια.

 

Στη συνέχεια ένας από κάθε ομάδα, ο οποίος ορίζεται από τα μέλη της ομάδας, ανακοίνωσε μέσα στην τάξη το πρόβλημα που είχε φτιάξει και σχολιάστηκε από τις άλλες ομάδες ως προς το περιεχόμενο. Αφού τους δόθηκε ο απαιτούμενος χρόνος, το λύσανε και ανακοίνωσε μια ομάδα το αποτέλεσμα.