ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ ΑΝΝΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΗ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

Προετοιμασία – μελέτη στο Ολοήμερο και στη Δ΄ τάξη. Τεύχος Α΄, σελίδα 131. « Πώς διαιρούμε άθροισμα με αριθμό».

ΤΜΗΜΑ:

Δ2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

20

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

 

 

Μαθησιακό αντικείμενο: ( Προετοιμασία στο μάθημα των Μαθηματικών)

Συγκεκριμένο θέμα: Προετοιμασία – μελέτη στο Ολοήμερο και στη Δ΄ τάξη. Τεύχος Α΄, σελίδα 131. « Πώς διαιρούμε άθροισμα με αριθμό».

Χρόνος διδασκαλίας: 45΄

Τμήμα: Δ2

Αριθμός μαθητών: 20

Αριθμός ασκήσεων για το σπίτι: 1 πρόβλημα

Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν: ατομική, συνεργατική εργασία των μαθητών.

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 

    Οι μαθητές είχαν σαν εργασία εμπέδωσης (για το σπίτι), την άσκηση  2β και 3.

    Πρώτα έγινε μια μικρή αναφορά στην επιμεριστική ιδιότητα της διαίρεσης σε σχέση με την πρόσθεση, με ένα απλό πρόβλημα: Το Δ1 έχει 21 μαθητές και το Δ3 24.Αν τους βάλουμε σε τριάδες, πόσες τριάδες θα σχηματιστούν;

    Ξαναθυμηθήκαμε ότι:

                 (21 + 24) : 3               και          (21 + 24) : 3

                   45      : 3  = 15                     (21 : 3) + (24 : 3) = 7 + 8 = 15 

    Διαπίστωσαν οι μαθητές ότι είτε διαιρέσουμε το άθροισμα όλων των μαθητών με τον αριθμό 3, είτε διαιρέσουμε τον αριθμό των μαθητών του ενός τμήματος με τον αριθμό 3 και ύστερα του άλλου τμήματος και προσθέσουμε τα δύο πηλίκα, οδηγούμαστε στο ίδιο αποτέλεσμα.

    Στη συνέχεια εκτέλεσαν τις πράξεις της άσκησης 2β για εφαρμογή της ιδιότητας και εξάσκηση στην πράξη της διαίρεσης.

    Η άσκηση 3 περιείχε δεδομένα τριών προβλημάτων. Στην αρχή ζητήθηκε από τους μαθητές να διατυπώσουν προφορικά ένα πρόβλημα με τα δεδομένα του α΄ προβλήματος. Μετά από συζήτηση καταλήξαμε όλοι μαζί στην οριστική διατύπωση του προβλήματος: Ένα κατάστημα ενδυμάτων εισέπραξε από σακάκια που πούλησε την Τρίτη 3000 ευρώ. Την Τετάρτη πούλησε και άλλα σακάκια και εισέπραξε 2700 ευρώ. Αν το ένα σακάκι κόστιζε 150 ευρώ, πόσα σακάκια πούλησε τις δυο μέρες;

    Ένας μαθητής έγραψε τα δεδομένα του προβλήματος στον πίνακα και ξαναείπε το πρόβλημα. Ακολούθησε η λύση του προβλήματος στον πίνακα από το μαθητή, με εφαρμογή και της επιμεριστικής ιδιότητας της διαίρεσης ως προς την πρόσθεση. Όλη αυτή την ώρα οι υπόλοιποι παρακολουθούσαν και έκαναν παρεμβάσεις, συμπλήρωναν, εξέφραζαν απορίες, διαφωνούσαν.

    Στη συνέχεια οι μαθητές έπρεπε με τον ίδιο τρόπο να διατυπώσουν ένα πρόβλημα με τα δεδομένα του β΄ προβλήματος, ο καθένας στο τετράδιό του και να το λύσουν. Όταν ολοκλήρωσαν αρκετοί μαθητές, ένας απ’ αυτούς διάβασε την εκφώνηση του προβλήματος και ανακοίνωσε το αποτέλεσμα. Επειδή δεν υπήρχε άλλος χρόνος, δεν έγινε η λύση του προβλήματος στον πίνακα. Όσοι μαθητές είχαν κάποιο λάθος ή δεν πρόλαβαν να τελειώσουν, θα έπρεπε να συνεχίσουν στο σπίτι.

    Για το σπίτι ανατέθηκε ακριβώς η ίδια εργασία με τα δεδομένα του γ΄ προβλήματος.