ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΖΙΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΟΣ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥ ΜΕ ΑΚΕΡΑΙΟ, ΣΕΛΙΔΑ 134, ΤΕΥΧΟΣ Α΄

ΤΜΗΜΑ:

Ε1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

23

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

            Αρχίζοντας την προετοιμασία στην παραπάνω ενότητα, συζητήσαμε προκαταρκτικά για λίγο για τη σκοπιμότητα του μαθήματος της διαίρεσης σαν πράξη στην καθημερινή μας ζωή. Κατόπιν, και για καλύτερη εμπέδωση της σχετικής διαίρεσης, τους έδωσα στον πίνακα μια απλή και χαρακτηριστική για την περίπτωση διαίρεση δεκαδικού αριθμού με ακέραιο για να την λύσουν στο πρόχειρο, όσο πιο σύντομα μπορούσαν.

            Μετά, την ίδια άσκηση την επαναλάβαμε και στον πίνακα με έναν μαθητή ο οποίος αντιμετώπισε κάποια δυσκολία ενώ την έκανε στο τετράδιό του. Πραγματικά, εύκολα και με την εύστοχη παρέμβαση ενός συμμαθητή του, ξεπεράστηκε η δυσκολία και έγινε κατανοητή η σχετική διαίρεση όχι μόνο από τον ίδιο αλλά και από ελάχιστους συμμαθητές του που αντιμετώπισαν κι αυτοί κάποιες δυσκολίες ενώ την έκαναν.

            Συνεχίζοντας, αφού διαπίστωσα ότι δεν υπάρχουν κενά στην κατανόηση της εν λόγω διαίρεσης, επαναλάβαμε για μια ακόμη φορά όλοι μαζί τον κανόνα για το πώς γίνεται αυτή η διαίρεση, δίνοντας ξεχωριστή έμφαση στη θέση της υποδιαστολής στο πηλίκο.

            Ύστερα, αφού επαναλάβαμε στον πίνακα πως γίνεται, έτσι απλά και πρακτικά, η διαίρεση ενός δεκαδικού αριθμού με το 10, 100, 1000, …. Χωρίς διαίρεση, τους έβαλα έξι (6) περιπτώσεις παρόμοιων διαιρέσεων για να τις κάνουν στο τετράδιό τους εκείνη τη στιγμή, στο λιγότερο δυνατό χρόνο, με συναγωνισμό μεταξύ των ομάδων, δίνοντας και ένα σχετικό «bonus» στη νικήτρια ομάδα.

            Κατόπιν, τους υπαγόρευσα το πρόβλημα 8 (σελίδα 137) του βιβλίου για να το λύσουν στο τετράδιό τους μέσα σε προκαθορισμένο χρόνο πέντε (5) λεπτών. Τους είπα να σταματήσουν όσοι δεν είχαν τελειώσει ακόμη, για να το λύσουμε και στον πίνακα.

            Έτσι σήκωσα ένα μαθητή στον πίνακα για να το λύσει, λέγοντάς μας κάθε φορά τι έκανε και γιατί το έκανε. Πραγματικά, δεν αντιμετώπισε καμία δυσκολία ο παραπάνω μαθητής, όπως και συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών της τάξης. Σε ότι αφορά τους 2-3 μαθητές που δεν μπόρεσαν καιν πάλι να το καταλάβουν, έκρινα σκόπιμο, εφόσον δεν υπήρχε σχετική άνεση χρόνου, να το επαναλάβουμε στον πίνακα για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες τους και να το κατανοήσουν κι αυτοί, πράγμα που τελικά έγινε.

            Στο τέλος τους ανέθεσα για το σπίτι τις ασκήσεις 1 και 3 (σελίδα 136) του βιβλίου, για καλύτερη εμπέδωση της σχετικής ενότητας.

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ: ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ