ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΛΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΗ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΤΕΥΧΟΣ 2Ο, ΣΕΛΙΔΑ 13

ΤΜΗΜΑ:

Ε2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

24

 

                                                 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

           

Το μάθημα της σελίδας 13 αναφέρεται στην μετατροπή των ετερωνύμων κλασμάτων σε ομώνυμα. ΟΙ ασκήσεις του βιβλίου, πολλές σε αριθμό (10), είναι εύκολες, αρκεί όμως τα παιδιά να κατανοήσουν τι πρέπει να κάνουν όταν τους ζητείται να μετατρέψουν ετερώνυμα κλάσματα σε ομώνυμα.

Έδωσα μέσα από παραδείγματα στον πίνακα οδηγίες για τον τρόπο δράσης στο συγκεκριμένο ζητούμενο.

Ξαναθυμηθήκαμε με τα παιδιά πως βρίσκεται το ΕΚΠ, κάτι που διδάχτηκαν στο 1ο τεύχος.

Η επίλυση όλων των προβλημάτων του βιβλίου στο χρόνο που προβλέπει τι αναλυτικό πρόγραμμα σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί. Έτσι στην ώρα της προετοιμασίας ασχοληθήκαμε με κάποιες ασκήσεις που σ΄ άλλη περίπτωση θα μεταφέρονταν στο σπίτι.

Ζήτησα από τους μαθητές μου να δουλέψουν ομαδικά.

Ο καθένας λύνει την άσκηση και ελέγχει την ορθότητα του αποτελέσματος συζητώντας το με τα μέλη της ομάδας του. Πρόσφερα ιδιαίτερα βοήθεια στους μαθητές εκείνους που γνωρίζω πως δυσκολεύονται.

Στην πορεία λύνουμε ένα ένα τα προβλήματα στον πίνακα. Συζητάμε την διαδικασία που ακολουθούμε, τα βήματα που κάνουμε. Οι μαθητές ελέγχουν τα βιβλία μόνοι τους και διορθ΄βνουν τα λάθη τους. Οι μαθητές που ανέβηκαν στον πίνακα ήταν μαθητές που δυσκολεύονται στα μαθηματικά.

Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα ήταν εύκολη, έγινε κατανοητή στα παιδιά. Το ΕΚΠ, το ένα σκέλος της όλης διαδικασίας ήταν ήδη γνωστό στους μαθητές. Βέβαια ο αριθμός των ασκήσεων κάθε διδακτικής ενότητας είναι μεγάλος, πράγμα που μας οδηγεί να ασχολούμαστε την ώρα της προετοιμασίας με κάποιες από αυτές.

 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 40¨

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ: ΚΑΜΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ, ΑΤΟΜΙΚΗ