ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΑΦΡΑΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΗ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

Προετοιμασία στα Μαθηματικά 1ο μέρος – Κεφ. Ε΄-6.¨Διαίρεση δεκαδικού αριθμού με ακέραιο¨- σελ 134-137

ΤΜΗΜΑ:

Ε3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

24

 

Περιγραφή διδασκαλίας

 

Μαθησιακό αντικείμενο : προετοιμασία Μαθηματικών

Μάθημα: Μαθηματικά 1ο μέρος – Κεφ. Ε΄-6.¨Διαίρεση δεκαδικού αριθμού με ακέραιο¨- σελ 134-137

Τάξη : :  Ε3΄

Μαθητές :24

Χρόνος διδασκαλίας: 20-25 λεπτά (περίπου)

 

Βήματα δραστηριοτήτων

 

Ø     Δόθηκαν στον πίνακα οι πιο κάτω τρεις διαιρέσεις να λυθούν ατομικά ( με κάθετο τρόπο):

 

                                 35/140       26,9:100     75,8:25

 

Ø     Οι μαθητές που τελείωσαν νωρίς μπορούσαν να ασχοληθούν με μια δική τους διαίρεση.

Ø     Επίβλεψη και έλεγχος απ τη δασκάλα της δουλειάς κάθε μαθητή στο τετράδιό του.

Ø     Οι μαθητές που είχαν δυσκολία βοηθήθηκαν ατομικά απ τη δασκάλα( είχαν εντοπιστεί από πιο πριν, από την ώρα της παράδοσης των μαθηματικών)

Ø     Παρουσιάστηκε η επίλυση των διαιρέσεων στον πίνακα από τρεις μαθητές και ελέγχθηκε από τους υπόλοιπους.

Ø     Δεν υπήρξε ικανοποιητική επάρκεια χρόνου για πιο λεπτομερή έλεγχο της εργασίας των μαθητών και την ανάθεση μιας επιπλέον εργασίας στους πιο αδύνατους μαθητές υπό την επίβλεψη της δασκάλας.

Γενικά, για την Ε΄ η μία ώρα προετοιμασίας την ημέρα για Γλώσσα και Μαθηματικά μαζί, δεν είναι επαρκής.