ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΑΣΚΑΛΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΟΝΙΜΗ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

Προετοιμασία στο Πειραματικό Ολοήμερο Γ΄τάξη (πρόσθεση με κρατούμενο όταν το άθροισμα των ψηφίων των μονάδων υπερβαίνει το 9. τομ.2,σελ.36)

ΤΜΗΜΑ:

Γ2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

20

                                       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Μαθησιακό αντικείμενο:Προετοιμασία

Συγκεκριμένο θέμα:Προετοιμασία στο Πειραματικό Ολοήμερο Γ΄τάξη (πρόσθεση με κρατούμενο όταν το άθροισμα των ψηφίων των μονάδων υπερβαίνει το 9. τομ.2,σελ.36)                

Χρόνος διδασκαλίας: 40΄

Τμήμα:Γ΄2

Αριθμός μαθητών: 20

Αριθμός ασκήσεων για το σπίτι

Εποπτικά μέσα: πίνακας

Μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε:ομαδική

 

                                           Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

    Καλημερίζω με χαμόγελο όλα τα παιδιά.Λέμε μια παροιμία ή ένα αίνιγμα και ξεκινάμε με καλή διάθεση την προετοιμασία σε συνεργασία πάντα με τον πρωινό δάσκαλο.Συζητάμε με τα παιδιά το σημερινό τους μάθημα . 

    Γράφουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στον πίνακα για να κατανοήσουν καλύτερα την πρόσθεση τριψήφιου με τριψήφιο με κρατούμενο και έπειτα λύνουν τις τυχόν ασκήσεις που έχει ορίσει ο πρωινός δάσκαλος.

    Αν υπάρχει επιπλέον χρόνος γράφουν ακόμα λίγα παραδείγματα στο τετράδιό τους. 

Όποια ομάδα τελειώσει πρώτη δίνοντας προτεραιότητα στον αδύνατο μαθητή, λύνει στον πίνακα τις ασκήσεις και αν χρειαστεί ο ένας βοηθάει τον άλλον που ανήκει στην ίδια ή σε διαφορετική ομάδα.

   Τα παιδιά το βλέπουν σαν παιχνίδι και περνάμε πολύ όμορφα.

   Ποτέ δεν ανατίθενται εργασίες στο σπίτι.